• Ebook Để viết một đoạn văn tiếng Anh hiệu quả: Phần 1

  Ebook Để viết một đoạn văn tiếng Anh hiệu quả: Phần 1

  Quyển sách Để viết một đoạn văn tiếng Anh hiệu quả được biên soạn dựa theo tiêu chí đánh giá bài thi tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp các em học sinh ôn tập có hệ thống, rèn luyện kỹ năng viết câu, viết một đoạn văn mạch lạc và hiệu quả. Sách gồm có 3 nội dung chính và được chia thành 2 phần ebook, phần 1 hướng dẫn học...

   51 p vimaru 20/04/2022 40 1

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 13: Mạch khuếch đại cộng hưởng

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 13: Mạch khuếch đại cộng hưởng

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 13 Mạch khuếch đại cộng hưởng cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Đặc điểm của mạch khuếch đại cộng hưởng; Mạch khuếch đại cộng hưởng dùng linh kiện rời; Mạch khuếch đại cộng hưởng lớp C; Mạch lọc tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vimaru 29/09/2021 39 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 4: Phân cực cho transistor lưỡng cực

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 4: Phân cực cho transistor lưỡng cực

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 4 Phân cực cho transistor lưỡng cực cung cấp cho người học những kiến thức như: Điểm làm việc Q; Độ ổn định của mạch; Các dạng phân cực; Phương trình đường tải. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vimaru 29/09/2021 39 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 3: Đại cương về transistor lưỡng cực

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 3: Đại cương về transistor lưỡng cực

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 3 Đại cương về transistor lưỡng cực cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Cấu tạo, kí hiệu; Nguyên lý hoạt động; Các sơ đồ đấu dây, đặc tuyến Volt - Ampere; Các thông số giới hạn của BJT. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vimaru 29/09/2021 39 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 5 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 5 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 5 Hoạch định vật tư MRP cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định vật tư MRP; Xác định cỡ lô (Lot sizing); MRP II & ERP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vimaru 29/09/2021 39 0

 • Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 0 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 0 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 0 giới thiệu đến các bạn các nội dung bài học gồm có Giới thiệu, công suất; Lựa chọn địa điểm; Kiểm soát chất lượng; Hoạch định tổng hợp; Hoạch định tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vimaru 29/09/2021 39 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 Môi trường marketing cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình Marketing của doanh nghiệp; Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu môi trường Marketing đối với kinh doanh của doanh nghiệp; Môi trường Marketing vi mô của doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vimaru 29/09/2021 39 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 Chính sách giá cả cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá của doanh nghiệp; Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá; Quy trình phương pháp luận định giá (mức giá cơ bản);...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vimaru 29/09/2021 39 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 14: Kiểm soát

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 14: Kiểm soát

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 14: Kiểm soát cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và tiến trình kiểm soát; Các hình thức và nguyên tắc kiểm soát; Thẻ điểm cân bằng BSC; Hệ thống kiểm soát và Sơ đồ Gantt; Quản lý chất lượng và chuẩn ISO;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p vimaru 29/10/2021 39 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 12: Tạo động lực cho người lao động

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 12: Tạo động lực cho người lao động

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 12: Tạo động lực cho người lao động cung cấp cho người học những kiến thức như: Động lực và phần thưởng; Nâng cao động lực cho người lao động; Các lý thuyết nội dung (tháp nhu cầu, E.R.G, thuyết 2 nhân tố, thu cầu thúc đẩy); Các lý thuyết quá trình (lập mục tiêu, công bằng, kỳ vọng); Các lý...

   98 p vimaru 29/10/2021 39 1

 • Bài giảng Thiết kế công trình Ga đường sắt đô thị - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Bài giảng Thiết kế công trình Ga đường sắt đô thị - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Bài giảng Thiết kế công trình Ga đường sắt đô thị cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc cơ bản khi thiết kế ga; Thiết kế các loại ga đường sắt thông thường; Thiết kế ga đường sắt đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p vimaru 28/11/2021 39 0

 • Bài giảng Thiết kế đường sắt - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Bài giảng Thiết kế đường sắt - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Bài giảng Thiết kế đường sắt cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở thiết kế đường sắt; Tính sức kéo đầu máy; Bình đồ - trắc dọc đường sắt; Định tuyến đường sắt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   181 p vimaru 28/11/2021 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số