• Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 3 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 3 - PhD. Đinh Bá Hùng Anh

  Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 3 Kiểm soát chất lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm soát chất lượng; Thuộc tính chất lượng; Bài học kinh nghiệm; Nguyên tắc kiểm soát chất lượng; Phương pháp quản lý chất lượng; Tư duy mới; Chi phí chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p vimaru 29/09/2021 38 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 Chính sách giá cả cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá của doanh nghiệp; Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá; Quy trình phương pháp luận định giá (mức giá cơ bản);...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vimaru 29/09/2021 38 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Trần Thọ Khải

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 Thị trường và hành vi người mua hàng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và chức năng của thị trường; Thị trường và hành vi mua trên thị trường của người tiêu dùng; Thị trường và hành vi người mua tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p vimaru 29/09/2021 38 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 11: Hành vi tổ chức và lãnh đạo

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 11: Hành vi tổ chức và lãnh đạo

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 11: Hành vi tổ chức và lãnh đạo cung cấp cho người học những kiến thức như: Hành vi tổ chức; Sai lệch về nhận thức; Thuộc tính và tính cách; Quản trị căng thẳng; Bản chất của lãnh đạo trong quản trị; Các phong cách lãnh đạo; Cách tiếp cận Likert; Quản trị căng thẳng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p vimaru 29/10/2021 38 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Quản lý khoản phải thu và hàng tồn kho

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Quản lý khoản phải thu và hàng tồn kho

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Quản lý khoản phải thu và hàng tồn kho. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Quản lý khoản phải thu và chính sách tín dụng, phân tích tín dụng, quản lý hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vimaru 28/11/2021 38 0

 • Ebook Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở: Phần 1 - ThS.KTS Lê Hồng Quang

  Ebook Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở: Phần 1 - ThS.KTS Lê Hồng Quang

  Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kiến trúc nhà ở; Các yếu tố tác động đến kiến trúc nhà ở; Các không gian chức năng trong kiến trúc nhà ở. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p vimaru 28/12/2021 38 0

 • Ebook Tự thiết kế, lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên về khếch đại thuật toán: Phần 1

  Ebook Tự thiết kế, lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên về khếch đại thuật toán: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Tự thiết kế, lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên về khếch đại thuật toán" gồm 4 chương với 57 bài học cụ thể trình bày về các linh kiện điện tử digital, hệ thống điện điện tử và các bộ khuếch đại. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 2 chương đầu với những nội dung về linh kiện điện tử và điện tử số....

   128 p vimaru 28/12/2021 38 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 1 - TS. Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 1 - TS. Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 1 Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các tính chất vật lý chủ yếu; các tính chất cơ học chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p vimaru 31/01/2022 38 0

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết: Chương 3 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học lý thuyết: Chương 3 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học lý thuyết: Chương 3 Động học điểm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp véc tơ; Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp tọa độ Descartes; Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp tọa độ tự nhiên.

   19 p vimaru 31/01/2022 38 0

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết: Chương 2 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học lý thuyết: Chương 2 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học lý thuyết: Chương 2 Lý thuyết hệ lực, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thu gọn hệ lực; Điều kiện cân bằng hệ lực; Giải bài toán cân bằng; Các bài toán cân bằng đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p vimaru 31/01/2022 38 0

 • Bài giảng Máy điện 1: Chương 1 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 1 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 1 Máy biến áp cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa, vai trò và công dụng của MBA; Các phương trình cơ bản của MBA; Các chế độ làm việc có tải và hiệu suất của MBA; Máy biến áp 3 pha. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p vimaru 28/02/2022 38 0

 • Bài giảng môn Điện tử số - ThS. Trần Thúy Hà

  Bài giảng môn Điện tử số - ThS. Trần Thúy Hà

  Bài giảng môn Điện tử số gồm có 9 chương như sau: Chương 1: hệ đếm, chương 2: đại số boole và các phương pháp biểu diễn hàm, chương 3: cổng logic TTL và CMOS, chương 4: mạch logic tổ hợp, chương 5: mạch logic tuần tự, chương 6: mạch phát xung và tạo dạng xung, chương 7: bộ nhớ bán dẫn, chương 8: cấu kiện logic khả trình (PLD), chương 9: ngôn ngữ mô...

   273 p vimaru 28/02/2022 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số