• Bài giảng Kinh tế học: Chương 1 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 1 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng "Kinh tế học - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Lợi ích của Kinh tế học, khái niệm kinh tế học và ba câu hỏi cơ bản, đường giới hạn khả năng sản xuất vài chi phí cơ hội, phân loại kinh tế học, các mô hình kinh tế,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vimaru 28/06/2022 20 0

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương 4 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 4 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng "Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, phối hợp đầu vào tối ưu, các dạng chi phí tổng, các dạng chi phí đơn vị, mức sản lượng tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vimaru 28/06/2022 20 0

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng "Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Cung, cầu, cân bằng cung cầu, giá cả thị trường. Cuối bài giảng có phần bài tập giúp người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   40 p vimaru 28/06/2022 20 0

 • Bài giảng Thiết bị công trình

  Bài giảng Thiết bị công trình

  Bài giảng Thiết bị công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống thông gió trong công trình; hệ thống điện chiếu sáng và thông tin liên lạc; hệ thống phòng cháy chữa cháy và quản lý chất thải rắn; các hệ thống kỹ thuật khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p vimaru 28/06/2022 20 0

 • Bài giảng Thí nghiệm Địa kỹ thuật - GVC. TS. Nguyễn Thanh Danh

  Bài giảng Thí nghiệm Địa kỹ thuật - GVC. TS. Nguyễn Thanh Danh

  Bài giảng Thí nghiệm Địa kỹ thuật gồm có 2 phần chính như: Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý; kiểm tra sức chịu tải và biến dạng với giải pháp móng đơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p vimaru 28/06/2022 20 0

 • Ebook Cơ sở điện học - Điện tử: Phần 2

  Ebook Cơ sở điện học - Điện tử: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu cơ sở điện học điện tử" trình bày các nội dung phần Điện tử cơ bản bao gồm: Mạch dao động, truyền dữ liệu, nhận dữ liệu, mạch tích hợp và môi trường lưu trữ dữ liệu, điện tử học, nguyên lý cơ bản về kỹ thuật số, công nghệ không dây, máy tính và internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p vimaru 22/07/2022 20 1

 • Ebook Cơ sở điện học - Điện tử: Phần 1

  Ebook Cơ sở điện học - Điện tử: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu cơ sở điện học điện tử" trình bày các nội dung phần Điện học cơ bản bao gồm: Từ học, điện từ học, điện động học, điện giải - Pin và Acquy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p vimaru 22/07/2022 20 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình

  Bài giảng Cơ sở lập trình

  Bài giảng "Cơ sở lập trình nhằm" cung cấp các kiến thức cơ sở về lập trình như: thuật toán, sơ đồ khối; chương trình và ngôn ngữ lập trình; các phương pháp lập trình và kỹ thuật thiết kế chương trình, các thành phần cơ sở của ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ lập trình C sẽ được sử dụng để làm phương tiện để trình bày. Mời các bạn cùng...

   108 p vimaru 28/06/2022 19 1

 • Bài giảng Cơ sở toán học cho tin học

  Bài giảng Cơ sở toán học cho tin học

  Bài giảng Cơ sở toán học cho tin học. Tập bài giảng gồm 5 chương có nội dung trình bày: tổng quan về thuật toán và phương pháp đếm; logic và ứng dụng; đại số Boole; lý thuyết đồ thị; cây và ứng dụng của cây;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p vimaru 28/06/2022 19 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 6: Thao tác trên mảng

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 6: Thao tác trên mảng

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 6: Thao tác trên mảng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về mảng; Khai báo và sử dụng mảng; Mảng một chiều; Mảng hai chiều; Sắp xếp mảng một chiều;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p vimaru 28/06/2022 19 1

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương 6 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 6 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng "Kinh tế học - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu và các công cụ điều tiết vĩ mô, một số khái niệm cơ bản, chỉ tiêu đo lường tổng sản lượng quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p vimaru 28/06/2022 19 0

 • Bài giảng Kinh tế học: Chương 5 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 5 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng "Kinh tế học - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của thị trường, đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường, hành vi của doanh nghiệp trong ngắn hạn, đặc điểm của thị trường, đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường, hành vi của doanh nghiệp...

   24 p vimaru 28/06/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số