• Bài giảng môn Cấu kiện điện tử - ThS. Trần Thúy Hà

  Bài giảng môn Cấu kiện điện tử - ThS. Trần Thúy Hà

  Bài giảng môn Cấu kiện điện tử nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý hoạt động, đặc tính, tham số và lĩnh vực sử dụng của các loại cấu kiện (linh kiện) điện tử để làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành.

   455 p vimaru 29/09/2014 1507 11

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế (Khoa Kế toán - Tài chính Ngân hàng)

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế (Khoa Kế toán - Tài chính Ngân hàng)

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế cung cấp cho các bạn các kiến thức về dữ liệu thống kê, các loại dữ liệu thống kê; điều tra thống kê; phương pháp thu thập thông tin; xây dựng kế hoạch điều tra thống kê; sai số trong điều tra thống kê.

   58 p vimaru 24/09/2015 1503 21

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Khái quát về Kinh tế học vĩ mô

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Khái quát về Kinh tế học vĩ mô

  Bài 1 khái quát về Kinh tế học vĩ mô. Mục tiêu của bài này nhằm: Giúp học viên nắm được mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Kinh tế học vĩ mô; học viên hiểu và nắm vững được các khái niệm, các mục tiêu, các công cụ cơ bản nhất của kinh tế vĩ mô; bắt đầu cho học viên làm quen với cách tư duy kinh tế và khoa học kinh tế, phân...

   32 p vimaru 24/02/2017 1503 9

 • Bài giảng Điện tử công suất: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều AC-AC converter - PGS.TS Lê Minh Phương

  Bài giảng Điện tử công suất: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều AC-AC converter - PGS.TS Lê Minh Phương

  Nội dung chính trình bày trong bài giảng: Tổng quan về bộ biến đổi điện áp xoay chiều, bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha, bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha, điều khiển bộ biến đổi điện áp xoay chiều. Mời các bạn tham khảo.

   15 p vimaru 26/04/2017 1459 2

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu", cụ thể như: Ý nghĩa, các loại số biểu hiện mức độ hiện tượng, các thước đo khuynh hướng tập trung, các thước đo độ phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p vimaru 28/02/2018 1447 2

 • Bài giảng Kết cấu thép 1 - Chương 3: Dầm thép

  Bài giảng Kết cấu thép 1 - Chương 3: Dầm thép

  Bài giảng Kết cấu thép 1 - Chương 3 trình bày về dầm thép. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Đại cương về dầm và hệ dầm, kích thước chính của dầm, thiết kế dầm thép hình, thiết kế dầm tổ hợp, ổn định tổng thể dầm thép, ổn định cục bộ, nối dầm và gối dầm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p vimaru 31/10/2017 1402 2

 • Bài giảng Dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

  Bài giảng Dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

  Bài giảng 'Dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nướctrong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,......

   139 p vimaru 31/05/2016 1395 3

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình IS – LM và sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình IS – LM và sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

  Bài 5 gồm những nội dung chính sau: Phân tích và xây dựng mô hình IS, phân tích và xây dựng mô hình LM, đánh giá cơ chế tác động của sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vimaru 24/02/2017 1314 10

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 6

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 6

  Chương 6 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thuộc bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, giúp các bạn tìm hiểu về đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo và học tốt.

   7 p vimaru 24/08/2015 1295 3

 • Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 10: Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ

  Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 10: Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ

  Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 10: Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ" cung cấp cho người đọc các nội dung: Một số vấn đề lý luận về cán bộ và công tác cán bộ; nghiệp vụ công tác cán bộ của Đảng ở cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p vimaru 31/05/2016 1263 2

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Khái niệm về thống kê, đối tượng nghiên cứu của thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê, các loại thang đo.

   21 p vimaru 28/02/2018 1227 3

 • Bài giảng Dung sai kỹ thuật đo

  Bài giảng Dung sai kỹ thuật đo

  Nội dung bài giảng được biên soạn gồm có 7 chương: Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép, dung sai và lắp ghép bề mặt trơn, sai lệch hình dạng, vị trí và nhám bề mặt, dung sai kích thước và lắp ghép các mối ghép thông dụng, chuỗi kích thước,...

   103 p vimaru 30/06/2018 1223 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số