• Bài giảng Dao động kỹ thuật

  Bài giảng Dao động kỹ thuật

  Bài giảng Dao động kỹ thuật gồm 4 chương với những nội dung cơ bản như: Mô tả động học các quá trình dao động, dao động tuyến tính của hệ một bậc tự do, dao động tuyến tính của hệ nhiều bậc tự do, dao động tuyến tính của hệ vô hạn bậc tự do. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   72 p vimaru 20/04/2022 13 0

 • Bài giảng Công nghệ Hàn áp lực

  Bài giảng Công nghệ Hàn áp lực

  Bài giảng Công nghệ Hàn áp lực do trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định biên soạn gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: công nghệ hàn điện trở; công nghệ hàn nổ; công nghệ hàn ma sát. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p vimaru 20/04/2022 13 0

 • Bài giảng Nguyên lý và Chi tiết máy 1

  Bài giảng Nguyên lý và Chi tiết máy 1

  Tập bài giảng Nguyên lý – Chi tiết máy 1 được biên soạn gồm hai phần: Phần 1 Nguyên lý máy: Nghiên cứu vấn đề chuyển động và điều khiển chuyển động của cơ cấu và máy. Ba vấn đề chung của các loại cơ cấu và máy mà phần Nguyên lý máy nghiên cứu là vấn đề về cấu trúc, động học và động lực học, được nghiên cứu dƣới dạng: bài...

   155 p vimaru 20/04/2022 13 0

 • Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2

  Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn thao tác trong nhà máy điện và trạm biến áp; Mạch thứ cấp trong nhà máy điện và trạm biến áp; Thiết bị phân phối điện.

   76 p vimaru 20/04/2022 13 0

 • Bài giảng Hệ thống SCADA

  Bài giảng Hệ thống SCADA

  Tập bài giảng Hệ thống SCADA được biên soạn với nội dung bao gồm: phần cứng; phần mềm và truyền thông của hệ thống. Về phần cứng tập bài giảng trình bày khá chi tiết về cấu trúc của các thành phần phần cứng, từ các thiết bị cấp trường, RTU, PLC và MTU. Phần mềm được nhóm tác giả giới thiệu tổng quát các phần mềm SCADA và sau đó tập...

   176 p vimaru 20/04/2022 13 0

 • Bài giảng Điều khiển từ xa

  Bài giảng Điều khiển từ xa

  Tập bài giảng này được viết theo chương trình học phần Điều khiển từ xa đã được phê duyệt. Trong đó chương 1 giới thiệu khái quát về cấu trúc các hệ thống đo và điều khiển từ xa. Chương 2 trình bày hệ thống mã và thiết bị mã và phân tích ưu nhược điểm của từng loại mã. Chương 3 sẽ giới thiệu về các kênh thông tin liên lạc thường...

   193 p vimaru 20/04/2022 13 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động - Bài 5: Cơ cấu tác động

  Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động - Bài 5: Cơ cấu tác động

  Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động: Bài 5 Cơ cấu tác động cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ cấu đóng mở điện cơ; Cơ cấu tác động bán dẫn; Phần tử tác động thủy lực, khí nén; Động cơ điện; Động cơ điện một chiều;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p vimaru 20/04/2022 13 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 5 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 5 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 5 Cơ cấu Bánh răng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ cấu bánh răng thân khai phẳng; Cơ cấu bánh răng trụ; Hệ thống bánh răng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p vimaru 30/05/2022 13 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 1 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 1 - ThS. Huỳnh Thế Vĩ

  Bài giảng Kết cấu bê tông ứng lực trước: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ sở; Sự ra đời của bê tông cốt thép ứng lực trước; Hiệu quả của ứng lực trước; Phân loại bê tông cốt thép ứng lực trước; phương pháp gây ứng lực trước.

   37 p vimaru 30/05/2022 13 0

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - ThS. Phạm Văn Tâm

  Bài giảng Điều khiển quá trình - ThS. Phạm Văn Tâm

  Bài giảng Điều khiển quá trình do ThS. Phạm Văn Tâm biên soạn gồm 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về điều khiển quá trình; Sơ đồ công nghệ P&ID; Điều khiển các quá trình công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vimaru 20/04/2022 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động - Bài 3: Xử lý tín hiệu

  Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động - Bài 3: Xử lý tín hiệu

  Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động: Bài 3 Xử lý tín hiệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Bộ khuếch đại thuật toán; Các mạch Op-amp cơ bản; Xử lý tín hiệu tương tự; Xử lý tín hiệu số;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p vimaru 20/04/2022 12 0

 • Bài giảng Mạch điện 2

  Bài giảng Mạch điện 2

  Bài giảng Mạch điện 2 cung cấp cho người học các kiến thức như: Mạch phi tuyến; Khái niệm cơ bản về quá trình quá độ; Phân tích mạch trong miền thời gian; Phân tích mạch trong miền tần số; Đường dây dài. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   227 p vimaru 20/04/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số