• Bài giảng Trắc địa: Chương 3 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 3 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 3 Dụng cụ và phương pháp đo trong trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Dụng cụ và phương pháp đo góc; Dụng cụ và phương pháp đo dài; Dụng cụ và phương pháp đo cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p vimaru 30/05/2022 16 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Th.S Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Th.S Phan Thanh Toàn

  Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính" nhằm liệt kê được các thành phần cơ bản của bộ vi xử lí, mô tả được kiến trúc RISC và kĩ thuật đường ống, phân biệt được các đặc trưng cơ bản của các họ vi xử lí thông dụng: intel 80x86, pentium,... Bài giảng trình bày 3 nội dung: kiến trúc vi xử lí trung tâm Intel 80x86, bộ vi xử lí Intel 80386, bộ...

   46 p vimaru 28/06/2022 16 0

 • Bài giảng Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp

  Bài giảng Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp

  Bài giảng "Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp" có nội dung gồm 4 chương trình bày về: tổng quan các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của doanh nghiệp; phần mềm hỗ trợ các nghiệp vụ được tích hợp; phần mềm quản lý tri thức; phần mềm hỗ trợ ra quyết định;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   39 p vimaru 28/06/2022 16 1

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 6 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 6 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 6 Thi công đắp và đầm đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Công tác đắp đất, các nguyên tắc đầm đất, thiết bị và qui trình đầm đất, san và hoàn thiện nền đất.

   25 p vimaru 22/07/2022 16 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của thương hiệu; các thành tố thương hiệu; phân loại thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vimaru 22/07/2022 16 1

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 5 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 5 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 5 Thi công đào đất cơ giới. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các loại máy đào trong xây dựng, thiết kế đào đất bằng máy đào gầu ngửa, thiết kế đào đất bằng máy đào gầu sấp, thiết kế đào đất bằng máy đào gầu dây, thiết kế đào đất bằng máy đào gầu ngoạm, thiết...

   48 p vimaru 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 4 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 4 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 4 Thi công đào đất thủ công. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các dụng cụ thi công đất thủ công, chống đỡ vách đất bằng thủ công. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vimaru 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 Khối lượng đất và sự chuyển đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Giới thiệu về chuyển đất, vật liệu trong chuyển đất, các đặc điểm về thay đổi thể tích của đất, dải và ụ đất, ước tính khối lượng đất, sử dụng biểu đồ khối lượng (mass diagram), tính khối...

   29 p vimaru 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 4 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 4 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 4 Công tác bê tông. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Chuẩn bị vật liệu và cấp phối bê tông, trộn bê tông, vận chuyển bê tông, đổ bê tông, đầm bê tông, hoàn thiện bề mặt bê tông, bảo dưỡng bê tông.

   55 p vimaru 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 3 Công tác cốt thép. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các loại cốt thép trong xây dựng, gia công cốt thép, lắp đặt cốt thép, một số hình ảnh về chi tiết và thiết bị gia công cốt thép.

   18 p vimaru 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 1 - Công tác bê tông đúc tại chỗ: Các khái niệm cơ bản. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Đặc điểm của bê tông và bê tông cốt thép, các dạng công tác thi công bê tông toàn khối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 6: Phát triển thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 6: Phát triển thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 6: Phát triển thương hiệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phát triển thương hiệu; các nội dung của phát triển thương hiệu; phát triển thương hiệu ngành, thương hiệu tập thể và thương hiệu điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vimaru 22/07/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số