• Bài giảng Nguyên lý thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

    Bài giảng Nguyên lý thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

    Bài giảng "Nguyên lý thống kê" được thực hiện bởi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với mục tiêu giúp các em sinh viên nắm được đối tượng nghiên cứu của thống kê học. Nêu được một số khái niệm liên quan trong thống kê. Tìm hiểu về thang đo trong thống kê. Đây cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô giáo trong quá trình biên soạn...

     131 p vimaru 28/11/2022 8 0

  • Bài giảng Kết cấu thép: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

    Bài giảng Kết cấu thép: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

    Bài giảng Kết cấu thép: Phần 2 dành cho đối tượng là sinh viên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp với mục tiêu hướng dẫn người học tiếp cận việc thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp và nhà nhịp lớn, có cấu tạo từ các cấu kiện cơ bản với cái nhìn tổng quát đến chi tiết. Bài giảng truyền đạt cách lựa...

     173 p vimaru 28/11/2022 8 0

  • Bài giảng Công trình thủy: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

    Bài giảng Công trình thủy: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

    Bài giảng "Công trình thủy - Chương 6: Công trình dẫn nước" cung cấp cho người học các kiến thức về nhiệm vụ của công trình dẫn nước, kênh dẫn nước, thiết kế kênh thoát nước, thiết kế công trình dẫn nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     7 p vimaru 28/11/2022 8 0

  • Bài giảng Công trình thủy: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

    Bài giảng Công trình thủy: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

    Bài giảng "Công trình thủy - Chương 3: Hồ chứa nước" trình bày nhiệm vụ của hồ chứa nước, các loại hồ chứa nước trên thế giới, các định nghĩa và tính toán thiết kế hồ chứa nước, lũ tam giác, tính dung tích hồ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

     11 p vimaru 28/11/2022 8 0

  • Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Chương 4: Mặt đường đất đá gia cố chất kết dính vô cơ

    Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Chương 4: Mặt đường đất đá gia cố chất kết dính vô cơ

    Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Chương 4: Mặt đường đất đá gia cố chất kết dính vô cơ. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các vấn đề chung; mặt đường cấp phối đá dăm gia cố xi măng; mặt đường đá dăm thấm nhập vữa xi măng; mặt đường cát gia cố xi măng; mặt đường đất gia cố vôi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

     140 p vimaru 27/12/2022 7 0

  • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng (Tiếp theo)

    Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng (Tiếp theo)

    Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng (Tiếp theo). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tính toán tấm bê tông xi măng theo 22TCN 223-1995; các tiêu chuẩn tính toán mặt đường bê tông xi măng; tính toán chiều dày lớp móng của mặt đường bê tông xi măng;... Mời các bạn cùng tham khảo...

     16 p vimaru 27/12/2022 7 0

  • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 8: Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá, so sánh phương án trong thiết kế đường ô tô

    Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 8: Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá, so sánh phương án trong thiết kế đường ô tô

    Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 8: Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá, so sánh phương án trong thiết kế đường ô tô. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hiệu quả và phân tích hiệu quả đầu tư xây dựng đường; đánh giá hiệu quả kinh tế và tài chính dự án đường ô tô; phương...

     38 p vimaru 27/12/2022 7 0

  • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 7: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường

    Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 7: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường

    Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 7: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nội dung điều tra kinh tế; thiết kế mạng lưới đường; xác định cấp hạng và các chỉ tiêu kỹ thuật của từng tuyến; xác định trình tự xây dựng và trình tự nâng cấp, cải tạo;... Mời các...

     14 p vimaru 27/12/2022 7 0

  • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 6: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường cũ

    Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 6: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường cũ

    Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 6: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường cũ. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, nguyên tắc thiết kế cải tạo – nâng cấp đường; công tác khảo sát phục vụ thiết kế cải tạo; thiết kế cải tạo – nâng cấp đường ô tô;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

     22 p vimaru 27/12/2022 7 0

  • Bài giảng học phần: Công tác quốc phòng và an ninh

    Bài giảng học phần: Công tác quốc phòng và an ninh

    Bài giảng học phần "Công tác quốc phòng và an ninh" có nội dung bao gồm 7 bài. Trình bày về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo...

     90 p vimaru 27/12/2022 7 0

  • Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Chương 5a: Mặt đường đất đá gia cố chất kết dính hữu cơ

    Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Chương 5a: Mặt đường đất đá gia cố chất kết dính hữu cơ

    Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Chương 5a: Mặt đường đất đá gia cố chất kết dính hữu cơ. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm - yêu cầu vật liệu; phân loại mặt đường nhựa; đặc điểm chung; yêu cầu đối với vật liệu làm mặt đường nhựa; các hình thức dùng nhựa đặc tại Việt Nam; thành phần cơ bản của...

     150 p vimaru 27/12/2022 6 0

  • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 4: Thiết kế kết cấu áo đường mềm (Phần 1)

    Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 4: Thiết kế kết cấu áo đường mềm (Phần 1)

    Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 4: Thiết kế kết cấu áo đường mềm (Phần 1). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đặc điểm của tải trọng xe chạy tác dụng lên mặt đường và ảnh hưởng của nó đến cơ chế làm việc của kết cấu áo đường; các hiện tượng phá hoại kết cấu áo đường mềm...

     72 p vimaru 27/12/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số