• Bài giảng Trắc địa: Chương 3 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 3 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 3 Dụng cụ và phương pháp đo trong trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Dụng cụ và phương pháp đo góc; Dụng cụ và phương pháp đo dài; Dụng cụ và phương pháp đo cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p vimaru 30/05/2022 13 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Th.S Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Th.S Phan Thanh Toàn

  Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính" nhằm liệt kê được các thành phần cơ bản của bộ vi xử lí, mô tả được kiến trúc RISC và kĩ thuật đường ống, phân biệt được các đặc trưng cơ bản của các họ vi xử lí thông dụng: intel 80x86, pentium,... Bài giảng trình bày 3 nội dung: kiến trúc vi xử lí trung tâm Intel 80x86, bộ vi xử lí Intel 80386, bộ...

   46 p vimaru 28/06/2022 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1) - Chương 1 Giới thiệu về công tác đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các loại công trình đất, các loại công tác đất, phân cấp đất theo biện pháp thi công thủ công, phân cấp đất theo thi công cơ giới, hệ thống phân loại đất thống nhất, phân loại đất theo OSHA – Hoa Kỳ, các tính...

   13 p vimaru 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp

  Bài giảng Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp

  Bài giảng "Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp" có nội dung gồm 4 chương trình bày về: tổng quan các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của doanh nghiệp; phần mềm hỗ trợ các nghiệp vụ được tích hợp; phần mềm quản lý tri thức; phần mềm hỗ trợ ra quyết định;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   39 p vimaru 28/06/2022 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 6 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 6 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 6 Thi công đắp và đầm đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Công tác đắp đất, các nguyên tắc đầm đất, thiết bị và qui trình đầm đất, san và hoàn thiện nền đất.

   25 p vimaru 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 5 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 5 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 5 Thi công đào đất cơ giới. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các loại máy đào trong xây dựng, thiết kế đào đất bằng máy đào gầu ngửa, thiết kế đào đất bằng máy đào gầu sấp, thiết kế đào đất bằng máy đào gầu dây, thiết kế đào đất bằng máy đào gầu ngoạm, thiết...

   48 p vimaru 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 4 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 4 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 4 Thi công đào đất thủ công. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các dụng cụ thi công đất thủ công, chống đỡ vách đất bằng thủ công. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vimaru 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 2 Khối lượng đất và sự chuyển đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Giới thiệu về chuyển đất, vật liệu trong chuyển đất, các đặc điểm về thay đổi thể tích của đất, dải và ụ đất, ước tính khối lượng đất, sử dụng biểu đồ khối lượng (mass diagram), tính khối...

   29 p vimaru 22/07/2022 10 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 6: Phát triển thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 6: Phát triển thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 6: Phát triển thương hiệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phát triển thương hiệu; các nội dung của phát triển thương hiệu; phát triển thương hiệu ngành, thương hiệu tập thể và thương hiệu điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vimaru 22/07/2022 9 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của thương hiệu; các thành tố thương hiệu; phân loại thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vimaru 22/07/2022 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 2 Công tác cốp pha và giàn giáo. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Một số sự cố công trình liên quan cốp pha, giàn giáo, các yêu cầu đối với cốp pha, giàn giáo, phân loại cốp pha, cấu tạo cốp pha, giàn giáo và sàn công tác, tính toán thiết kế cốp pha, giàn giáo, nghiệm thu cốp pha...

   57 p vimaru 22/07/2022 8 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu 2 - Chương 1: Quản trị thương hiệu tổ chức và thương hiệu dịch vụ

  Bài giảng Quản trị thương hiệu 2 - Chương 1: Quản trị thương hiệu tổ chức và thương hiệu dịch vụ

  Bài giảng Quản trị thương hiệu 2 - Chương 1: Quản trị thương hiệu tổ chức và thương hiệu dịch vụ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thương hiệu dịch vụ và thương hiệu tổ chức; quản trị thương hiệu dịch vụ; quản trị thương hiệu tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vimaru 22/07/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số