Một số ebook, giáo trình Hàng hải dành cho sinh viên chuyên ngành

Một số ebook, giáo trình Hàng hải dành cho sinh viên chuyên ngành như: giáo trình điều động tàu, luật hàng hải, nồi hơi tàu thủy, địa văn hàng hải, la bàn từ hàng hải,... Mời các bạn cùng tham khảo.