• Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 1 gồm 5 chương với các nội dung cấu tạo của kim loại và hợp kim; biến dạng dẻo và cơ tính; ăn mòn và bảo vệ vật liệu; nhiệt luyện thép; các phương pháp hóa bề mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p vimaru 30/12/2020 10 0

 • Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung các loại gang; khái niệm chung về thép; thép kết cấu; thép dụng cụ; kim loại và hợp kim màu; các vật liệu khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p vimaru 30/12/2020 13 1

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 10: Bộ truyền đai" trình bày khái niệm chung bộ truyền đai; các kiểu truyền động đai dẹt; các phương pháp căng đai; vật liệu và kết cấu đai; thông số hình học; vận tốc và tỉ số truyền; lực và ứng suất trong bộ truyền đai.

   10 p vimaru 30/12/2020 5 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Tùng

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Cơ học máy - Chương 12: Bộ truyền bánh răng" để nắm chi tiết khái niệm chung bộ truyền bánh răng; phân loại theo vị trí các trục; phân loại theo sự phân bố các răng; phân loại theo biên dạng răng; phân loại theo chiều nghiêng của răng; thông số hình học bánh răng trụ.

   10 p vimaru 30/12/2020 7 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 7 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 7 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 7: Khái niệm cơ bản về tính toán thiết kế chi tiết máy" tìm hiểu độ bền, tải trọng, ứng suất, chu kỳ mạch động dương, đường cong mỏi...

   7 p vimaru 30/12/2020 4 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy – Chương 6: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp" trình bày đại cương; cơ cấu bốn khâu bản lề và các biến thể, cơ cấu bốn khâu bản lề, các biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề.

   7 p vimaru 30/12/2020 7 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 13: Trục" thông qua bài học này người học nắm được khái niệm chung trục; kết cấu trục; vật liệu chế tạo trục; dạng hỏng và chỉ tiêu tính; tính trục theo chỉ tiêu độ bền; tính chính xác.

   7 p vimaru 30/12/2020 8 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 1: Quá trình và phương pháp thiết kế máy" được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn sinh viên kiến thức về khái niệm thiết kế máy; cơ cấu và máy; các chỉ tiêu thiết kế; quá trình tính toán và thiết kế máy; các phương pháp thiết kế; máy tính hỗ trợ thiết kế hệ thống đơn vị trong thiết kế máy.

   7 p vimaru 30/12/2020 5 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 2: Cơ sở tính toán theo độ bền và độ cứng" tìm hiểu điều kiện cân bằng của hệ lực; vẽ biểu đồ nội lực; đặc trưng hình học của mặt cắt ngang; mômen tĩnh của mặt cắt ngang; mômen quán tính của mặt cắt ngang; mô men quán tính của 1 số mặt cắt thường gặp.

   28 p vimaru 30/12/2020 6 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 3: Cấu tạo cơ cấu" được biên soạn cung cấp kiến thức cấu tạo cơ cấu; khâu và chi tiết máy; thành phần khớp động và khớp động; phân loại khớp động.

   10 p vimaru 30/12/2020 8 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Tùng

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Cơ học máy - Chương 4: Phân tích động học cơ cấu" để nắm chi tiết nội dung kiến thức phân tích động học bằng phương pháp đồ thị; phân tích động học bằng phương pháp họa đồ véc tơ.

   7 p vimaru 30/12/2020 6 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 15 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 15 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 15: Ổ trượt" khái niệm chung ổ trượt; các dạng bôi trơn; định luật petroff; nguyên lý bội trơn thuỷ động; dạng hỏng và chỉ tiêu tính; tính ổ trượt; bôi trơn ma sát ướt...

   7 p vimaru 30/12/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số