• Giáo trình Xác suất - thống kê và ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Xác suất - thống kê và ứng dụng: Phần 1

  Nội dung giáo trình Xác suất - thống kê và ứng dụng gồm 2 phần là Xác suất và Thống kê. Mỗi phần có 4 chương. Các nội dung trình bày trong sách nhằm mục đích làm rõ khía cạnh ứng dụng nhưng vẫn cố gắng đảm bảo tính chặt chẽ, hệ thống của môn học. Các khái niệm, công thức cơ bản được trình bày tương đối đơn giản, dễ hiểu, có nhiều...

   54 p vimaru 30/12/2020 13 0

 • Giáo trình Xác suất - thống kê và ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Xác suất - thống kê và ứng dụng: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình Xác suất - thống kê và ứng dụng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thống kê. Nội dung các chương như sau: Lí thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê, tương quan về hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   66 p vimaru 30/12/2020 15 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm hai biến, các khái niệm tôpô trong R, các mặt bậc hai, giới hạn, liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p vimaru 30/09/2020 54 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm riêng và vi phân của f = f(x,y); đạo hàm riêng và vi phân của hàm hợp; đạo hàm riêng và vi phân của hàm ẩn; đạo hàm theo hướng; công thức Taylor, Maclaurint; ứng dụng của đạo hàm riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p vimaru 30/09/2020 53 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2(tt): Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2(tt): Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm theo hướng; công thức Taylor, Maclaurint; cực trị của hàm nhiều biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p vimaru 30/09/2020 56 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 3: Tích phân kép

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 3: Tích phân kép

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 3: Tích phân kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cách tính tích phân kép; tọa độ cực, ứng dụng hình học, ứng dụng cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p vimaru 30/09/2020 36 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 4: Tích phân bội ba

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 4: Tích phân bội ba

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 4: Tích phân bội ba" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cách tính tích phân bội ba; tọa độ trụ, tọa độ cầu; ứng dụng hình học, ứng dụng cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 30/09/2020 33 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Tích phân đường

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Tích phân đường

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Tích phân đường" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân đường loại 1, tích phân đường loại hai; định nghĩa, cách tính; công thức Green; tích phân không phụ thuộc đường đi. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   45 p vimaru 30/09/2020 39 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 6: Tích phân mặt

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 6: Tích phân mặt

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 6: Tích phân mặt" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân mặt loại 1, ứng dụng của tích phân mặt loại 1, tích phân mặt loại 2. Cuối bài giảng có thêm phần bài tập vận dụng giúp sinh viên có thể ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi...

   73 p vimaru 30/09/2020 38 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 7: Chuỗi số, chuỗi luỹ thừa

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 7: Chuỗi số, chuỗi luỹ thừa

  Bài này cung cấp co người học những kiến thức cơ bản về chuỗi số, chuỗi luỹ thừa. Nội dung trình bày gồm có: Khái niệm chuỗi số, chuỗi không âm, chuỗi có dấu tuỳ ý, hội tụ tuyệt đối, chuỗi đan dấu, tiêu chuẩn Leibnitz, chuỗi luỹ thừa, bán kính và miền hội tụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p vimaru 30/09/2020 30 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 1 - Phan Văn Tân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 1 - Phan Văn Tân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 1: Một số kiến thức cơ bản về giải tích tổ hợp và nhị thức Newton" cung cấp cho người học các kiến thức: Chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp, nhị thức Newton,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p vimaru 29/08/2020 51 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 2 - Phan Văn Tân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 2 - Phan Văn Tân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 2: Sự kiện và xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phép thử, sự kiện và xác suất sự kiện, cách tính xác suất theo quan niện đồng khả năng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p vimaru 29/08/2020 50 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số