• Ebook Vật lý và kỹ thuật màng mỏng: Phần 1

  Ebook Vật lý và kỹ thuật màng mỏng: Phần 1

  Cuốn sách Vật lý và kỹ thuật màng mỏng phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Nhập môn vật lý và kỹ thuật màng mỏng; Động học chất khí; Hấp phụ và ngưng tụ; Vật lý và kỹ thuật chân không cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p vimaru 29/08/2023 58 0

 • Ebook Vật lý và kỹ thuật màng mỏng: Phần 2

  Ebook Vật lý và kỹ thuật màng mỏng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Vật lý và kỹ thuật màng mỏng phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Lý thuyết bốc bay chân không; Chế tạo màng mỏng bằng kỹ thuật chân không; Phương pháp phún xạ; Các phương pháp phân tích đặc trưng màng mỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p vimaru 29/08/2023 49 0

 • Ebook Hàm green trong vật lý chất rắn: Phần 1

  Ebook Hàm green trong vật lý chất rắn: Phần 1

  Cuốn sách "Hàm green trong vật lý chất rắn" cung cấp cho người đọc những khái niệm cá bản về hàm Green, từ các tính chất toán học đến áp dụng vào các bài toán khác nhau của lý thuyết lượng tử vật rắn, tập trung chủ yếu vào các bài toán một hạt với những mô hình kinh điển. Nội dung cuốn sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần...

   122 p vimaru 29/08/2023 146 0

 • Ebook Hàm green trong vật lý chất rắn: Phần 2

  Ebook Hàm green trong vật lý chất rắn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn Hàm green trong vật lý chất rắn gồm có 4 chương sau: Chương 5: Hàm Green với Hamiltonian liên kết mạnh; Chương 6: Tán xạ một tâm tập; Chương 7: Các hệ không trật tự; Chương 8: Hàm Green với các hệ tự động nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p vimaru 29/08/2023 43 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tuyến tính: Phần 1 - Nguyễn Doãn Phước

  Ebook Lý thuyết điều khiển tuyến tính: Phần 1 - Nguyễn Doãn Phước

  Cuốn sách "Lý thuyết Điều khiển tuyến tính": Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: mô tả tín hiệu; mô tả hệ thống; khâu SISO liên tục cơ bản; hệ không liên tục và hệ rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   181 p vimaru 29/08/2023 33 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tuyến tính: Phần 2 - Nguyễn Doãn Phước

  Ebook Lý thuyết điều khiển tuyến tính: Phần 2 - Nguyễn Doãn Phước

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Lý thuyết Điều khiển tuyến tính": Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phân tích hệ thống; tổng hợp bộ điều khiển; phương pháp cho trước điểm cực; bộ điều khiển tối ưu; thiết kế bộ điều khiển không liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo!

   237 p vimaru 29/08/2023 30 0

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải: Phần 1

  Ebook Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải" đưa ra những yêu cầu giải quyết tương đối ngắn gọn, từ đơn giản đến phức tạp giúp cho người đọc, hiểu sâu sắc các mô hình cơ học cả về định lượng và định tính. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   108 p vimaru 29/08/2023 25 0

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải: Phần 2

  Ebook Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải" trình bày các bài tập trắc nghiệm về: Động học; động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p vimaru 29/08/2023 24 0

 • Ebook Quantum field theory III: Gauge theory - Part 1

  Ebook Quantum field theory III: Gauge theory - Part 1

  Part 1 of ebook "Quantum field theory III: Gauge theory" provide readers with content about: the euclidean manifold as a paradigm; the euclidean space E3 (hilbert space and lie algebra structure); algebras and duality (tensor algebra, grassmann algebra, clifford algebra, lie algebra); representations of symmetries in mathematics and physics; the euclidean manifold E3; the lie group U(1) as a paradigm in harmonic analysis and geometry;...

   589 p vimaru 29/08/2023 38 0

 • Ebook Quantum field theory III: Gauge theory - Part 2

  Ebook Quantum field theory III: Gauge theory - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Quantum field theory III: Gauge theory" provide readers with content about: applications of invariant theory to the rotation group; temperature fields on the euclidean manifold E3; velocity vector fields on the euclidean manifold E3; covector fields on the euclidean manifold E3 and cartan’s exterior differential – the beauty of differential forms; ariadne’s thread in gauge theory;...

   570 p vimaru 29/08/2023 40 0

 • Ebook Quantum field theory II: Quantum electrodynamics - Part 1

  Ebook Quantum field theory II: Quantum electrodynamics - Part 1

  Part 1 of ebook "Quantum field theory II: Quantum electrodynamics" provide readers with content about: mathematical principles of modern natural philosophy; the basic strategy of extracting finite information from infinities – ariadne’s thread in renormalization theory; the power of combinatorics; the strategy of equivalence classes in mathematics; basic ideas in classical mechanics;...

   457 p vimaru 29/08/2023 33 0

 • Ebook Quantum field theory II: Quantum electrodynamics - Part 2

  Ebook Quantum field theory II: Quantum electrodynamics - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Quantum field theory II: Quantum electrodynamics" provide readers with content about: basic ideas in quantum mechanics; quantization of the harmonic oscillator – ariadne’s thread in quantization; quantum particles on the real line – ariadne’s thread in scattering theory; quantum electrodynamics (QED); creation and annihilation operators; the basic equations in quantum electrodynamics;...

   668 p vimaru 29/08/2023 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru261380vi