• Bài giảng Vật lý - Chương 7: Cuộn dây & Biến áp

  Bài giảng Vật lý - Chương 7: Cuộn dây & Biến áp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cuộn dây và biến áp, cấu tạo của cuộn cảm, các đại lượng đặc trưng của cuộn cảm, điện trở thuần của cuộn dây,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   7 p vimaru 31/12/2018 104 1

 • Bài giảng Vật lý - Chương 3: Dòng điện xoay chiều

  Bài giảng Vật lý - Chương 3: Dòng điện xoay chiều

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Dòng điện xoay chiều, pha của dòng điện xoay chiều, chu kỳ và tần số của dòng điện xoay chiều, biên độ của dòng điện xoay chiều,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   5 p vimaru 31/12/2018 91 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 4: Giới thiệu đồng hồ vạn năng

  Bài giảng Vật lý - Chương 4: Giới thiệu đồng hồ vạn năng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu đồng hồ vạn năng, đo điện áp xoay chiều, hướng dẫn đo điện trở và trở kháng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   14 p vimaru 31/12/2018 97 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 2: Từ trường

  Bài giảng Vật lý - Chương 2: Từ trường

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về từ trường, nam châm và từ tính, cường độ từ trường, từ trường của dòng điện đi qua cuộn dây,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   5 p vimaru 31/12/2018 101 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 1: Nguồn điện một chiều

  Bài giảng Vật lý - Chương 1: Nguồn điện một chiều

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn điện một chiều, cấu trúc nguyên tử, bản chất dòng điện, chiều dòng điện, tác dụng của dòng điện,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   5 p vimaru 31/12/2018 87 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 5: Điện trở

  Bài giảng Vật lý - Chương 5: Điện trở

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về điện trở, điện trở trong thiết bị điện tử, cách đọc trị số điện trở, các trị số điện trở thông dụng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   13 p vimaru 31/12/2018 105 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 6: Tụ điện

  Bài giảng Vật lý - Chương 6: Tụ điện

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tụ điện, cấu tạo của tụ điện, hình dáng thực tế của tụ điện, sự phóng nạp của tụ điện,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   11 p vimaru 31/12/2018 101 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 12: Mạch dao động

  Bài giảng Vật lý - Chương 12: Mạch dao động

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch dao động, khái niệm về mạch dao động, mạch dao động hình Sin, mạch dao động hình sin dùng thạch anh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   8 p vimaru 31/12/2018 92 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 16: Nguyên lý truyền hình

  Bài giảng Vật lý - Chương 16: Nguyên lý truyền hình

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý truyền hình, đặc điểm của mắt người, nguyên lý truyền hình,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   8 p vimaru 31/12/2018 98 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 14: Radio - Casssette

  Bài giảng Vật lý - Chương 14: Radio - Casssette

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Radio - Casssette, phân tích sơ đồ khối của Radio - Cassette, tầng khuếch đại công xuất âm tần, khối cấp nguồn của Radio - Cassette,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   23 p vimaru 31/12/2018 96 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 9: Transistor

  Bài giảng Vật lý - Chương 9: Transistor

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo của Transistor, nguyên tắc hoạt động của Transistor, ký hiệu & hình dáng Transistor, phương pháp kiểm tra Transistor,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   14 p vimaru 31/12/2018 88 0

 • Bài giảng Vật lý - Chương 8: Chất bán dẫn & Diode

  Bài giảng Vật lý - Chương 8: Chất bán dẫn & Diode

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chất bán dẫn & Diode, chất bán dẫn loại N, chất bán dẫn loại P, phân cực thuận cho Diode,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   9 p vimaru 31/12/2018 108 0