• Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 1 - Phan Văn Tân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 1 - Phan Văn Tân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 1: Một số kiến thức cơ bản về giải tích tổ hợp và nhị thức Newton" cung cấp cho người học các kiến thức: Chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp, nhị thức Newton,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p vimaru 29/08/2020 18 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 2 - Phan Văn Tân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 2 - Phan Văn Tân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 2: Sự kiện và xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phép thử, sự kiện và xác suất sự kiện, cách tính xác suất theo quan niện đồng khả năng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p vimaru 29/08/2020 17 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 3 - Phan Văn Tân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 3 - Phan Văn Tân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 3: Đại lượng ngẫu nhiên và hàm phân bố" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về đại lượng ngẫu nhiên, đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, đại lượng ngẫu nhiên liên tục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p vimaru 29/08/2020 17 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 4 - Phan Văn Tân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 4 - Phan Văn Tân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 4: Hệ các đại lượng ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, hệ đại lượng ngẫu nhien rời rạc, bảng phân bố xác suất,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p vimaru 29/08/2020 19 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 5 - Phan Văn Tân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 5 - Phan Văn Tân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 5: Không gian mẫu và thống kê trên không gian mẫu" cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian mẫu, phân bố mẫu và phân bố chính xác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vimaru 29/08/2020 21 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 6 - Phan Văn Tân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 6 - Phan Văn Tân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 6: Lý thuyết ước lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm ướ lượng của một tham số chưa biết, ước lượng tham số theo phương pháp hợp lý cực đại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vimaru 29/08/2020 18 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 7 - Phan Văn Tân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 7 - Phan Văn Tân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 7: Kiểm nghiệm giả thiết thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm nghiệm giả thiết thống kê, một số quy tắc kiểm nghiệm giả thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p vimaru 29/08/2020 17 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 8 - Phan Văn Tân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 8 - Phan Văn Tân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 8: Lý thuyết tương quan và hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính độc lập và quan hệ phụ thuộc ngẫu nhiên, hệ số tương quan, hệ số tương quan mẫu,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p vimaru 29/08/2020 20 1

 • Đối xứng phân tử và ứng dụng lí thuyết nhóm trong hóa học: Phần 1

  Đối xứng phân tử và ứng dụng lí thuyết nhóm trong hóa học: Phần 1

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu của tài liệu Ứng dụng lý thuyết nhóm và đối xứng phân tử trong hóa học sẽ tiếp tục cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết nhóm và thuyết trường phối tử về phức chất, lý thuyết nhóm và orbital,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   125 p vimaru 29/02/2020 211 1

 • Đối xứng phân tử và ứng dụng lí thuyết nhóm trong hóa học: Phần 1

  Đối xứng phân tử và ứng dụng lí thuyết nhóm trong hóa học: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Ứng dụng lý thuyết nhóm và đối xứng phân tử trong hóa học sẽ cung cấp cho người học các kiến thức: Thuyết sức đẩy cặp điện tử hóa trị và hình học phân tử, đối xứng phân tử, định nghĩa và định lý cơ sở của lý thuyết nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p vimaru 29/02/2020 243 1

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức về: Xác suất của biến cố và công thức tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, đại lượng ngẫu nhiên hai chiều - Hàm của các đại lượng ngẫu nhiên.

   145 p vimaru 31/12/2019 134 4

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Nội dung Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Phần 2) giới thiệu đến các bạn nội dung về: Hàm của các đại lượng ngẫu nhiên và luật số lớn, Mẫu ngẫu nhiên, Ước lượng các số đặc trưng của tổng thể, Kiểm định giả thiết thống kê. Mời các bạn tham khảo!

   159 p vimaru 31/12/2019 122 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số