• Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - TS. Đặng Xuân Thọ

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - TS. Đặng Xuân Thọ

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 Thuật toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Thuật toán (algorithm) là một trong những khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tin học; Phương pháp nào để biểu diễn thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p vimaru 30/06/2021 42 0

 • Bài giảng Olympic sinh viên môn Đại số: Định thức, hệ phương trình tuyến tính, ma trận và ánh xạ tuyến tính, đa thức - Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Olympic sinh viên môn Đại số: Định thức, hệ phương trình tuyến tính, ma trận và ánh xạ tuyến tính, đa thức - Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Olympic sinh viên môn Đại số: Định thức, hệ phương trình tuyến tính, ma trận và ánh xạ tuyến tính, đa thức gồm có 6 chương với những nội dung kiến thức về: Ma trận - định thức; không gian véctơ - ánh xạ tuyến tính; dạng chính tắc của ma trận và toán tử tuyến tính; các ma trận có dạng đặc biệt; các bất đẳng thức ma trận; đa...

   64 p vimaru 25/05/2021 44 0

 • Ebook Kỷ yếu Olympic Toán học sinh viên lần thứ 21

  Ebook Kỷ yếu Olympic Toán học sinh viên lần thứ 21

  Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc lần thứ 21 năm nay sẽ được tổ chức tại Đại học Duy Tân, Đà Nẵng từ ngày 08 -14/04/2013 với khoảng 90 trường đại học, cao đẳng cả nước cử khoảng 800 sinh viên tham dự hai môn thi Đại số và Giải tích. Tài liệu 'Kỷ yếu Ôlympic Toán học sinh viên lần thứ XXI' tập hợp lại một số bài đề xuất của các...

   45 p vimaru 25/05/2021 41 0

 • Ebook Kỷ yếu Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên lần thứ 22

  Ebook Kỷ yếu Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên lần thứ 22

  Kỳ thi Olympic Toán dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học viên trong cả nước đã diễn ra tại Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi trong khoảng thời gian một tuần, từ 07-13/4/2014. Quyển kỷ yếu này chủ yếu dành để tập hợp lại một số bài đề xuất của các trường tham dự kỳ thi với mong muốn cung cấp thêm một tài liệu...

   178 p vimaru 25/05/2021 42 0

 • Kỷ yếu kì thi Olympic Toán sinh viên lần thứ 23

  Kỷ yếu kì thi Olympic Toán sinh viên lần thứ 23

  Kỳ thi Olympic Toán dành cho sinh viên lần thứ 23 được tổ chức từ 13- 19/4/2015 tại Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế. Tập kỷ yếu của Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên lần thứ 23 tập hợp một số bài cùng với các đáp án do các trường và học viện tham gia kỳ thi đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   130 p vimaru 25/05/2021 42 0

 • Ebook Kỷ yếu Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên lần thứ 24

  Ebook Kỷ yếu Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên lần thứ 24

  Kỳ thi Olympic Toán dành cho sinh viên lần thứ 24 được tổ chức từ 11- 17/4/2016 tại Trường đại học Quy Nhơn. Tập kỷ yếu của Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên và Học sinh lần thứ 24 tập hợp một số bài cùng với các đáp án do các trường và học viện tham gia kỳ thi đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p vimaru 25/05/2021 41 0

 • Ebook Kỷ yếu kỳ thi Olympic Toán sinh viên-học sinh lần thứ 25

  Ebook Kỷ yếu kỳ thi Olympic Toán sinh viên-học sinh lần thứ 25

  Kỳ thi Olympic Toán lần thứ 25 được tổ chức từ 10-16/4/2017 tại Trường đại học Phú Yên. Tập kỷ yếu của Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên và Học sinh lần thứ 24 tập hợp một số bài cùng với các đáp án do các trường và học viện tham gia kỳ thi đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   201 p vimaru 25/05/2021 36 0

 • Ebook Kỷ yếu kỳ thi Olympic Toán học sinh viên-học sinh lần thứ 26

  Ebook Kỷ yếu kỳ thi Olympic Toán học sinh viên-học sinh lần thứ 26

  Kỳ thi Olympic Toán học lần thứ 26 dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện và học sinh phổ thông các trường chuyên trong cả nước đã diễn ra tại Trường đại học Quảng Bình từ 9-15/4/2018. Quyển kỷ yếu này chủ yếu dành để tập hợp lại một số bài đề xuất của các trường tham dự kỳ thi với mong muốn cung cấp thêm một tài...

   160 p vimaru 25/05/2021 41 0

 • Ebook Kỷ yếu kỳ thi Olympic Toán học sinh viên-học sinh lần thứ 27

  Ebook Kỷ yếu kỳ thi Olympic Toán học sinh viên-học sinh lần thứ 27

  Kỳ thi Olympic Toán học lần thứ 27 dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện và học sinh phổ thông các trường chuyên trong cả nước đã diễn ra tại Trường Đại học Nha Trang từ 1-7/4/2019. Quyển kỷ yếu này chủ yếu dành để tập hợp lại một số bài đề xuất của các trường tham dự kỳ thi với mong muốn cung cấp thêm một tài...

   122 p vimaru 25/05/2021 38 0

 • Giáo trình Toán chuyên đề - Trường Đại học Hàng Hải

  Giáo trình Toán chuyên đề - Trường Đại học Hàng Hải

  Giáo trình Toán chuyên đề cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Ma trận - định thức - hệ phương trình tuyến tính, biến cố ngẫu nhiên và xác suất của nó, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất, mẫu ngẫu nhiên - ước lượng tham số. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   156 p vimaru 25/05/2021 106 1

 • Giáo trình Toán ứng dụng - Trường Đại học Hàng Hải

  Giáo trình Toán ứng dụng - Trường Đại học Hàng Hải

  Giáo trình Toán ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất của nó, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất, mẫu ngẫu nhiên - ước lượng tham số, số gần đúng và sai số, phép nội suy, tính gần đúng đạo hàm và tích phân, giải gần đúng phương trình vi phân.

   201 p vimaru 25/05/2021 83 1

 • Bài giảng Vật lý 1

  Bài giảng Vật lý 1

  Bài giảng Vật lý 1 gồm 8 chương, trang bị cho người học những nội dung chính sau: Cơ học chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn, năng lượng, trường hấp dẫn, dao dộng và sóng cơ, cơ học tương đối, nguyên lý I nhiệt động lực học, nguyên lý II nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   61 p vimaru 25/05/2021 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số