• Giáo trình Vẽ kĩ thuật: Phần 2

  Giáo trình Vẽ kĩ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Vẽ kĩ thuật cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Biểu diễn vật thể; Chương 5 - Hình cắt, mặt cắt; Chương 6 - Hình chiếu trục đo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p vimaru 30/05/2024 19 1

 • Bài giảng Toán học cao cấp (Tập I: Đại số tuyến tính - Giải tích 1&2): Phần 1

  Bài giảng Toán học cao cấp (Tập I: Đại số tuyến tính - Giải tích 1&2): Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Bài giảng Toán học cao cấp (Tập I: Đại số tuyến tính - Giải tích 1&2)" cung cấp cho bạn đọc 2 nội dung chính gồm: Phần thứ nhất - Đại số tuyến tính, ánh xạ tuyến tính và Phần thứ hai - Giải tích: phép tính vi phân, hàm số, giới hạn và liên tục, vi phân, đạo hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết

   172 p vimaru 26/04/2024 61 2

 • Bài giảng Toán học cao cấp (Tập I: Đại số tuyến tính - Giải tích 1&2): Phần 2

  Bài giảng Toán học cao cấp (Tập I: Đại số tuyến tính - Giải tích 1&2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Bài giảng Toán học cao cấp (Tập I: Đại số tuyến tính - Giải tích 1&2)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc nội dung chính gồm: Phần thứ ba - Giải tích: phép tính tích phân, tích phân suy rộng, chuỗi số, lý thuyết trường,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết

   86 p vimaru 26/04/2024 36 1

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 1 - TS. Dương Xuân Thao

  Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 1 - TS. Dương Xuân Thao

  Giáo trình "Lý thuyết thống kê" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như những vấn đề chung về lý thuyết thống kê; quá trình nghiên cứu thống kê; trình bày dữ liệu thống kê; nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế – xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p vimaru 26/04/2024 34 0

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 2 - TS. Dương Xuân Thao

  Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 2 - TS. Dương Xuân Thao

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Lý thuyết thống kê" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như hồi quy - tương quan; dãy số thời gian và dự đoán; phương pháp tính chỉ số; hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p vimaru 26/04/2024 35 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tích vô hướng của hai véctơ. Các khái niệm liên quan; Bù vuông góc của không gian con; Quá trình trực giao hóa Gram – Schmidt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p vimaru 25/04/2024 22 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và ví dụ; Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính; Ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở; Ma trận chuyển cở sở, đồng dạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p vimaru 25/04/2024 21 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Trị riêng, véctơ riêng của ma trận; Chéo hóa ma trận; Chéo hóa ma trận đối xứng bởi ma trận trực giao; Trị riêng, véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính; Chéo hóa ánh xạ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p vimaru 25/04/2024 23 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phép toán trên các ma trận; Định thức; Ma trận khả nghịch; Hạng của ma trận;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p vimaru 25/04/2024 26 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa; Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng biến đổi trực giao; Đưa toàn phương về dạng chính tắc bằng biến đổi Lagrange. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vimaru 25/04/2024 19 0

 • Bài giảng Phương pháp tính - Lê Thị Thu

  Bài giảng Phương pháp tính - Lê Thị Thu

  Bài giảng Phương pháp tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Số gần đúng và sai số; tính giá trị đa thức; phép nội suy và áp dụng; giải gần đúng phương trình phi tuyến; giải gần đúng hệ phương trình tuyến tính; giải gần đúng phương trình vi phân thường.

   48 p vimaru 25/04/2024 24 0

 • Bài giảng Toán kỹ thuật - Nguyễn Cao Trí

  Bài giảng Toán kỹ thuật - Nguyễn Cao Trí

  Bài giảng Toán kỹ thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm biến phức; thặng dư và ứng dụng; toán tử laplace; ứng dụng laplace vào giải tích mạch điện; fourier. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vimaru 25/04/2024 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru