• Bài giảng Vật lý 1: Lý thuyết về ánh sáng

  Bài giảng Vật lý 1: Lý thuyết về ánh sáng

  Bài giảng "Vật lý 1: Lý thuyết về ánh sáng" bao gồm các nội dung: Bản chất sóng điện từ của ánh sáng, hàm sóng ánh sáng, mặt sóng và tia sóng, định luật phản xạ và khúc xạ ánh sáng, sự tán sắc ánh sáng, sự tán xạ ánh sáng, nguyên lý Huygen. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p vimaru 26/04/2021 527 3

 • Bài giảng Vật lý 1: Giao thoa ánh sáng

  Bài giảng Vật lý 1: Giao thoa ánh sáng

  Bài giảng "Vật lý 1: Giao thoa ánh sáng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giao thoa ánh sáng bởi hai nguồn kết hợp, cường độ giao thoa bởi 2 nguồn kết hợp, giao thoa bởi bản mỏng, ứng dụng giao thoa bởi bản mỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p vimaru 26/04/2021 536 1

 • Bài giảng Vật lý 1: Nhiễu xạ ánh sáng

  Bài giảng Vật lý 1: Nhiễu xạ ánh sáng

  Bài giảng "Vật lý 1: Nhiễu xạ ánh sáng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện tượng nhiễu xạ, nhiễu xạ sóng phẳng qua lỗ tròn, nhiễu xạ sóng cầu Fresnel, nhiễu xạ sóng phẳng Fraunhofer, nhiễu xạ qua nhiều khe hẹp, cách tử nhiễu xạ, quang phổ nhiễu xạ, nhiễu xạ tia X.

   11 p vimaru 26/04/2021 546 5

 • Bài giảng Vật lý 1: Phân cực ánh sáng

  Bài giảng Vật lý 1: Phân cực ánh sáng

  Bài giảng "Vật lý 1: Phân cực ánh sáng" cung cấp cho người học các kiến thức: Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực, phân cực do phản xạ và khúc xạ, phân cực do lưỡng chiết, sự quay của mặt phẳng phân cực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vimaru 26/04/2021 508 7

 • Bài giảng Toán trong công nghệ: Chương 1 - Nguyễn Linh Trung, Trần Thị Thúy Quỳnh

  Bài giảng Toán trong công nghệ: Chương 1 - Nguyễn Linh Trung, Trần Thị Thúy Quỳnh

  Bài giảng "Toán trong công nghệ - Chương 1: Mô hình xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường thiết kế, mô hình, mô hình xác định, mô hình toán học, mô hình xác suất, tần suất tương đối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p vimaru 26/04/2021 615 4

 • Bài giảng Toán trong công nghệ: Chương 2 - Nguyễn Linh Trung, Trần Thị Thúy Quỳnh

  Bài giảng Toán trong công nghệ: Chương 2 - Nguyễn Linh Trung, Trần Thị Thúy Quỳnh

  Bài giảng "Toán trong công nghệ - Chương 2: Các khái niệm cơ bản của xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Thực nghiệm ngẫu nhiên, không gian mẫu (Sample Space), biến cố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p vimaru 26/04/2021 519 1

 • Bài giảng Toán trong công nghệ: Chương 2.2 - Nguyễn Linh Trung, Trần Thị Thúy Quỳnh

  Bài giảng Toán trong công nghệ: Chương 2.2 - Nguyễn Linh Trung, Trần Thị Thúy Quỳnh

  Bài giảng "Toán trong công nghệ - Chương 2: Các khái niệm cơ bản của xác suất" phần tiếp theo cung cấp cho người học các kiến thức: các định lý của xác suất, xác suất có điều kiện, chuỗi các thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 26/04/2021 504 3

 • Bài giảng Toán trong công nghệ: Chương 3 - Nguyễn Linh Trung, Trần Thị Thúy Quỳnh

  Bài giảng Toán trong công nghệ: Chương 3 - Nguyễn Linh Trung, Trần Thị Thúy Quỳnh

  Bài giảng "Toán trong công nghệ - Chương 3: Một biến ngẫu nhiên - Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, ý nghĩa của biến ngẫu nhiên, các thước đo xác suất, các giá trị kỳ vọng, PMF có điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vimaru 26/04/2021 470 6

 • Bài giảng Toán trong công nghệ: Chương 4 - Nguyễn Linh Trung, Trần Thị Thúy Quỳnh

  Bài giảng Toán trong công nghệ: Chương 4 - Nguyễn Linh Trung, Trần Thị Thúy Quỳnh

  Bài giảng "Toán trong công nghệ - Chương 4: Một biến ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm phân bố tích lũy (CDF), hàm mật độ xác suất, giá trị kỳ vọng, một số biến ngẫu nhiên quan trọng, hàm của biến ngẫu nhiên, các phương pháp biến đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p vimaru 26/04/2021 498 3

 • Bài giảng Toán trong công nghệ: Chương 5 - Nguyễn Linh Trung, Trần Thị Thúy Quỳnh

  Bài giảng Toán trong công nghệ: Chương 5 - Nguyễn Linh Trung, Trần Thị Thúy Quỳnh

  Bài giảng "Toán trong công nghệ - Chương 5: Cặp biến ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Cặp biến ngẫu nhiên, tính độc lập của hai biến ngẫu nhiên, kỳ vọng đồng thời hàm của hai biến ngẫu nhiên, xác suất có điều kiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p vimaru 26/04/2021 541 6

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 2a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 2a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 2a cung cấp cho người học những kiến thức về động lực học chất điểm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các định luật Newton, hệ quy chiếu quán tính; hệ quy chiếu không quán tính, lực quán tính; chuyển động trong hệ quy chiếu không quán tính.

   8 p vimaru 25/02/2021 1048 3

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 3a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 3a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 3a cung cấp cho người học những kiến thức về hệ chất điểm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khối tâm, định luật 2 Newton cho hệ chất điểm, momen động lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vimaru 25/02/2021 666 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số