• Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1

  Bài giảng "Đại số tuyến tính: Phần 1 - Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam" trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về nhóm, vành, trường, đại số đa thức, đại số tuyến tính. Những kiến thức này là điều kiện tiên quyết, giúp sinh viên có thể tiếp thu các kiến thức của các học phần giải tích 1, 2, vật lí, cơ học, hóa học, các môn toán...

   42 p vimaru 28/02/2023 94 5

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Đại số tuyến tính" cung cấp tới người học kiến thức trọng tâm về: Không gian véc tơ; Trị riêng - Véctơ riêng - Dạng toàn phương; Cùng một số bài toán vận dụng để các bạn luyện tập củng cố kiến thức. Cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 bài giảng tại đây nhé các bạn!

   60 p vimaru 28/02/2023 91 3

 • Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2

  Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Toán cao cấp" cung cấp tới người học kiến thức trọng tâm về: Ma trận - định thức - Hệ phương trình tuyến tính; Phép tính vi, Tích phân hàm số một biến;... Cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 giáo trình tại đây nhé các bạn!

   73 p vimaru 28/02/2023 56 4

 • Giáo trình Toán cao cấp: Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp: Phần 1

  Giáo trình "Toán cao cấp" được biên soạn dành cho sinh viên học các hệ Kinh tế. Phần 1 này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức về: Hàm số nhiều biến; Tích phân kép; Tích phân đường loại 2; Phương trình vi phân;... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình tại đây.

   86 p vimaru 28/02/2023 119 5

 • Bài giảng Olympic sinh viên môn Đại số

  Bài giảng Olympic sinh viên môn Đại số

  Bài giảng Olympic sinh viên môn Đại số có nội dung gồm 6 chương: Chương 1 - ma trận, định thức; chương 2 - không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính; chương 3 - dạng chính tắc của ma trận và toán tử tuyến tính; chương 4 - các ma trận có dạng đặc biệt; chương 5 - các bất đẳng thức ma trận; chương 6 - đa thức. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   64 p vimaru 28/11/2022 167 2

 • Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1 - Vũ Đình Hòa

  Môn Toán rời rạc là một trong những môn cơ bản nhất của ngành Công nghệ thông tin. Cuốn giáo trình Toán rời rạc này được viết cho sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 - logic mệnh đề, chương 2 - lý thuyết tập hợp,...

   84 p vimaru 22/07/2022 549 2

 • Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 gồm có 3 chương. Nội dung kiến thức của từng chương như sau: Chương 5 - Đại số boole và cấu trúc mạch logic, chương 6 - thuật toán, chương 7 - lý thuyết đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p vimaru 22/07/2022 515 2

 • Tuyển tập Bất đẳng thức - Hoàng Minh Quân

  Tuyển tập Bất đẳng thức - Hoàng Minh Quân

  Tuyển tập Bất đẳng thức - Hoàng Minh Quân trình bày các bất đẳng thức kinh điển như bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân, bất đẳng thức trung bình cộng và trung bình điều hòa, bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, bất đẳng thức Holder, bất đẳng thức Schur, bất đẳng thức Bernoulli; một số đánh giá quen thuộc...

   235 p vimaru 28/06/2022 287 2

 • Giáo trình Toán cao cấp

  Giáo trình Toán cao cấp

  Giáo trình Toán cao cấp dùng cho sinh viên Cao đẳng nghề của khoa Điện – Điện tử được biên soạn phù hợp với chương trình hiện hành, nhƣng theo hướng tiếp cận: Đơn giản về mặt lý thuyết, tăng cường hệ thống bài tập và hướng dẫn giải bài tập. Nội dung giáo trình gồm có: Tập hợp – Mệnh đề. Số phức, Phương trình vi phân, Phép biến đổi...

   151 p vimaru 28/06/2022 871 6

 • Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 5 chương như sau: Chương 1 giải bài toán như thế nào, chương 2 các tập hợp số, chương 3 đa thức - phân thức hữu tỉ - biến đổi hữu tỉ, chương 4 căn số và biến đổi vô tỉ, chương 5 hàm số và đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   235 p vimaru 28/06/2022 421 3

 • Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2 gồm có 2 chương với những nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 5 phương trình và hệ phương trình, chương 6 bất đẳng thức và bất phương trình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   190 p vimaru 28/06/2022 404 1

 • Giáo trình Toán rời rạc và lý thuyết đô thị

  Giáo trình Toán rời rạc và lý thuyết đô thị

  Giáo trình Toán rời rạc và lý thuyết đô thị gồm 11 chương, nội dung không đi sâu vào các vấn đề lý thuyết mà tập trung vào các vấn đề cơ bản của toán rời rạc và các giải thuật cũng như tính ứng dụng của môn học. Tiêu biểu là các nội dung về cơ sở logic, quan hệ hai ngôi, đại số bool - hàm bool, lý thuyết đô thị, biểu diễn đồ thị trên...

   226 p vimaru 28/06/2022 495 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số