• Bài giảng Lập trình mạng: Chương 9 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 9 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Cho đến hiện nay, chúng ta vẫn thừa nhận hacker dùng phần mềm nghe trộm dữ liệu, nguy hiểm hơn nữa là giả mạo hoặc đánh lừa. Chương 9 sẽ trình bày những vấn đề phức tạp về vấn đề xác nhận người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   33 p vimaru 27/02/2024 20 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 10 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 10 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Cung cấp phần mềm cho người dùng thực hiện công việc của họ được gọi là usability, nếu lượng người dùng đến 10000 thì đó là scalability. Trong chương này sẽ cung cấp cho người học một số kiến thức về scalability và lập trình với đặc tính scalability. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   37 p vimaru 27/02/2024 14 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 11 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 11 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Chương 11 sẽ đề cập đến 2 kỹ thuật tăng cường hiệu suất khác nhau. Thứ nhất, multicast – là khả năng truyền 1 mảnh dữ liệu cho nhiều người nhận khác nhay đồng thời. Thứ hai, nén và giải nén dữ liệu. Đó là việc chuyển một khối dữ liệu lớn thành khối nhỏ hơn, sau đó trả về chính xác hoặc “gần như” chính xác dữ liệu gốc. Mời các...

   43 p vimaru 27/02/2024 14 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 12 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 12 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Một số giao thức có mục đích đặc biệt giúp quản lý lưu thông dữ liệu Internet và làm cho việc dùng mạng trở nên dễ dàng hơn. Nội dung của chương 12 sẽ bàn về 4 giao thức, đó là DNS, WHOIS, Ping và WMI. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   33 p vimaru 27/02/2024 18 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 13 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 13 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Trong các chương trước chúng ta đã làm việc có liên quan đến việc di chuyển dữ liệu từ client đến server, nhưng khi chúng ta chưa khảo sát kỹ cái gì đang di chuyển giữa chúng. Trong chương này chúng ta sẽ cùng phân tích gói tin mạng ở các mức như: Phân tích mức Network (IP-level), phân tích mức Data-link, phân tích mức Physical. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p vimaru 27/02/2024 14 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 14 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 14 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Chương 14 trang bị cho người học các hiểu biểu về lập trình cho thế hệ Internet mới. Nội dung chương được trình bày làm 2 phần: Tổng quan về IPv6, truyền thông với IPv6 từ môi trường .NET. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p vimaru 27/02/2024 14 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 15 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 15 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Chương 15 giới thiệu về Web Services & Remoting với một số nội dung cụ thể như: Tạo một Web service, gọi không đồng bộ đến Web services, cộng tác, hiệu suất, an ninh, dịch vụ nâng cao, .NET remoting. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p vimaru 27/02/2024 15 0

 • Ebook InDesign CS5 for Windows and Macintosh - Visual QuickStart Guide: Part 1

  Ebook InDesign CS5 for Windows and Macintosh - Visual QuickStart Guide: Part 1

  Ebook InDesign CS5 for Windows and Macintosh - Visual QuickStart Guide: Part 1 includes contents: Chapter 1 getting started; chapter 2 document setup; chapter 3 basic text; chapter 4 working with objects; chapter 5 working in color; chapter 6 fills, strokes, and effects; chapter 7 points and paths; chapter 8 imported graphics.

   247 p vimaru 29/01/2024 25 0

 • Ebook InDesign CS5 for Windows and Macintosh - Visual QuickStart Guide: Part 2

  Ebook InDesign CS5 for Windows and Macintosh - Visual QuickStart Guide: Part 2

  Ebook InDesign CS5 for Windows and Macintosh - Visual QuickStart Guide: Part 2 includes contents: Chapter 9 text effects; chapter 10 pages and books; chapter 11 layers; chapter 12 libraries and snippets; chapter 13 tabs and tables; chapter 14 automating your work; chapter 15 styles; chapter 16 typography; chapter 17 color management; chapter 18 interactive and multimedia; chapter 19 output; chapter 20 exporting; chapter 21 customizing.

   329 p vimaru 29/01/2024 26 0

 • Ebook Layers the complete guide to photoshops most powerful feature (2nd edition): Part 1

  Ebook Layers the complete guide to photoshops most powerful feature (2nd edition): Part 1

  Ebook Layers the complete guide to photoshops most powerful feature - Part 1 includes contents: Chapter one: layer basics, chapter two: blending layers, chapter three: adjustment layers, chapter four: layer masks, chapter five: type and shape layers.

   155 p vimaru 29/01/2024 25 0

 • Ebook Layers the complete guide to photoshops most powerful feature (2nd edition): Part 2

  Ebook Layers the complete guide to photoshops most powerful feature (2nd edition): Part 2

  Ebook Layers the complete guide to photoshops most powerful feature - Part 2 includes contents: Chapter six: enhancing photos with layers, chapter seven: retouching with layers, chapter eight: layer styles, chapter nine: smart layers, chapter ten: advanced layer blending and compositing.

   158 p vimaru 29/01/2024 26 0

 • Ebook Enternet file formats: Part 2

  Ebook Enternet file formats: Part 2

  Ebook Enternet file formats: Part 2 includes contents: Chapter 19 About Archiving and Compression, Chapter 20 TAR, Chapter 21 Compress, Chapter 22 ARC, Chapter 23 ZIP, Chapter 24 GZIP, Chapter 25 SHAR, Chapter 26 ZOO, Chapter 27 Stuffit, Chapter 28 Other Formats, Chapter 29 About Encoding, Chapter 30 UUEncode, Chapter 31 XXEncode, Chapter 32 BtoA, Chapter 33 MIME, Chapter 34 BinHex, Chapter 35 About Sound, Chapter 36 AU, Chapter 37 WAVE,...

   202 p vimaru 29/01/2024 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru