• Ebook Enternet file formats: Part 1

  Ebook Enternet file formats: Part 1

  Ebook Enternet file formats Part 1 includes contents: Chapter 1 The Great Melting Pot, Chapter 2 Researching File Formats, Chapter 3 About Text, Chapter 4 HTML, Chapter 5 TEX and LATEX, Chapter 6 SGML, Chapter 7 TROFF, Chapter 8 PostScript, Chapter 9 PDF (Acrobat), Chapter 10 Word Processors, Chapter 11 About Graphics, Chapter 12 ASCII Graphics, Chapter 13 GIF, Chapter 14 PNG, Chapter 15 TIFF, Chapter 16 JPEG (IFIF), Chapter 17 VRML, Chapter...

   189 p vimaru 29/01/2024 30 0

 • Ebook Multimedia forensics & security: Part 1

  Ebook Multimedia forensics & security: Part 1

  Ebook Multimedia forensics & security - Part 1 includes contents: Chapter I: Authentication watermarkings for binary images; Chapter II: Secure multimedia content distribution based on watermarking technology; Chapter III: Digital watermarking in the transform domain with emphasis on SVD; Chapter IV: Digital video watermarking and the collusion attack; Chapter V: A survey of current watermarking synchronization techniq; Chapter VI: On the...

   183 p vimaru 29/01/2024 26 0

 • Ebook Multimedia forensics & security: Part 2

  Ebook Multimedia forensics & security: Part 2

  Ebook Multimedia forensics & security - Part 2 includes contents: Chapter X: Computational aspects of digital steganography; Chapter XI: On steganalysis and clean image estimation; Chapter XII: Steganalysis: trends and challenges; Chapter XIII: Benchmarking steganalysis; Chapter XIV: Digital camera source identification through JPEG quantisation; Chapter XV: Traitor tracing for multimedia forensics; Chapter XVI: Efficient transparent JPEG2000...

   234 p vimaru 29/01/2024 28 0

 • Ebook Fonts & encodings: Part 1

  Ebook Fonts & encodings: Part 1

  Ebook Fonts & encodings - Part 1 includes contents: Chapter 1 before unicode; chapter 2 characters, glyphs, bytes: an introduction to unicode; chapter 3 properties of unicode characters; chapter 4 normalization, bidirectionality, and east asian characters; chapter 5 using unicode; chapter 6 font management on the macintosh; chapter 7 font management under Windows; chapter 8 font management under X Window; chapter 9 fonts in TEX and Ω, their...

   616 p vimaru 29/01/2024 26 0

 • Ebook Fonts & encodings: Part 2

  Ebook Fonts & encodings: Part 2

  Ebook Fonts & encodings - Part 2 includes contents: A Bitmap font formats; B TEX and Ω font formats; C PostScript font formats; D The TrueType, opentype, and AAT font formats; E TrueType instructions; F METAFONT and its derivatives; G Bézier Curves.

   419 p vimaru 29/01/2024 27 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: giới thiệu chung về kiến trúc máy tính; biểu diễn thông tin trong máy tính; mức logic số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p vimaru 29/01/2024 37 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kiến trúc máy tính: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Bộ xử lý trung tâm CPU; hệ thống nhớ; hệ thống vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p vimaru 29/01/2024 39 0

 • Ebook Lập trình IOT với Arduino ESP8266 và XBEE: Phần 1

  Ebook Lập trình IOT với Arduino ESP8266 và XBEE: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lập trình IOT với Arduino ESP8266 và XBEE" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tổng quan, tổng quan về cảm biến, thực hành với Arduino, Arduino và cảm biến, tìm hiểu truyền thông không dây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   221 p vimaru 30/11/2023 59 0

 • Ebook Lập trình IOT với Arduino ESP8266 và XBEE: Phần 2

  Ebook Lập trình IOT với Arduino ESP8266 và XBEE: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lập trình IOT với Arduino ESP8266 và XBEE" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Cấu hình cho ESP8266, bài tập cơ bản dùng ESP8266, một số tính năng khác của ESP8266, sử dụng micro python trong ESP8266, lập trình IOT với Arduino và XBEE. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   261 p vimaru 30/11/2023 48 0

 • Giáo trình Lý thuyết dịch

  Giáo trình Lý thuyết dịch

  Giáo trình Lý thuyết dịch được biên soạn với mong muốn cung cấp cho các sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh của Hutech những kiến thức sơ bộ về dịch thuật. Nó sử dụng cách tiếp cận ngôn ngữ so sánh và đối chiếu để dịch giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Những điểm tương đồng cũng như khác biệt về mặt từ vựng và cấu trúc giữa hai ngôn ngữ...

   104 p vimaru 30/10/2023 100 0

 • Giáo trình Học và thực hành Visual Basic căn bản: Phần 2

  Giáo trình Học và thực hành Visual Basic căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Học và thực hành Visual Basic căn bản" tiếp tục cung cấp tới người học nội dung chính về: chương trình con; đối số và phạm vi; các điều khiển tập tin; một vài thao tác nhập xuất tập tin đơn giản; menu; định thời gian; sử dụng máy in;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   371 p vimaru 30/10/2023 84 0

 • Giáo trình Học và thực hành Visual Basic căn bản: Phần 1

  Giáo trình Học và thực hành Visual Basic căn bản: Phần 1

  Giáo trình Học thực hành Microsoft Visual Basic căn bản hướng dẫn sử dụng Microsoft Visual Basic for Windows Version 6.0. Sau khi đọc xong tập sách này, bạn có thể dùng ngôn ngữ lập trình Visual Basic để thiết kế các trình ứng dụng chạy trong môi trường Windows. Phần 1 giáo trình trình bày các nội dung như: tổng quan về Visual Basic; nội dung chương trình Visual Basic;...

   232 p vimaru 30/10/2023 76 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru258010vi