• Giáo trình Tin học văn phòng (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Giáo trình Tin học văn phòng (Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Tin học văn phòng" trình bày những nội dung chính sau: Microsoft Excel - tạo lập bảng dữ liệu, hoàn thiện bảng và in ấn, đồ thị trong excel, thống kê, phân tích dữ liệu, cơ sở dữ liệu trong excel, gửi dữ liệu trên web pages. Microsoft Powerpoint - bắt đầu với powerpoint - xây dựng và định dạng các slide, làm việc...

   126 p vimaru 30/10/2023 82 0

 • Giáo trình Tin học văn phòng (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Giáo trình Tin học văn phòng (Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Tin học văn phòng" trình bày những nội dung chính sau: Microsoft Windows - Giới thiệu chung về phần mềm windows, các khái niệm cơ bản windows, giao diện của windows, quản lý tệp, cấu hình của windows internet và các dịch vụ. Microsoft Word - giới thiệu chung về phần mềm word, trang trí - định dạng văn bản, in ấn, các thao tác với dữ liệu...

   114 p vimaru 30/10/2023 113 0

 • Ebook Security, privacy, and trust in modern data management: Part 1

  Ebook Security, privacy, and trust in modern data management: Part 1

  Ebook Security, privacy, and trust in modern data management: Part 1 includes contents: Chapter 1 privacy and security issues in a digital world, chapter 2 privacy in the law, chapter 3 ethical aspects of information security and privacy, chapter 4 authorization and access control, chapter 5 role-based access control, chapter 6 XML security, chapter 7 database security, chapter 8 trust management, chapter 9 trusted platforms, chapter 10 strong...

   259 p vimaru 30/10/2023 64 0

 • Ebook Security, privacy, and trust in modern data management: Part 2

  Ebook Security, privacy, and trust in modern data management: Part 2

  Ebook Security, privacy, and trust in modern data management: Part 1 includes contents: chapter 17 an introduction to digital rights management systems, chapter 18 copy protection systems, chapter 19 forensic watermarking in digital rights management, chapter 20 person-based and domain-based digital rights management, chapter 21 digital rights management interoperability, chapter 22 DRM for protecting personal content, chapter 23 enhancing...

   208 p vimaru 30/10/2023 67 0

 • Ebook Web application vulnerabilities: Detect, exploit, prevent - Part 1

  Ebook Web application vulnerabilities: Detect, exploit, prevent - Part 1

  Ebook Web application vulnerabilities: Detect, exploit, prevent - Part 1 presents the following content: Chapter 1 introduction to web application hacking, chapter 2 information gathering techniques, chapter 3 introduction to server side input validation issues, chapter 4 client-side exploit frameworks. Please refer to the documentation for more details.

   262 p vimaru 30/10/2023 78 0

 • Ebook Web application vulnerabilities: Detect, exploit, prevent - Part 2

  Ebook Web application vulnerabilities: Detect, exploit, prevent - Part 2

  Ebook Web application vulnerabilities: Detect, exploit, prevent - Part 2 presents the following content: Chapter 5 web-based malware, chapter 6 web server and web application testing with backtrack, chapter 7 securing web based services. Please refer to the documentation for more details.

   214 p vimaru 30/10/2023 73 0

 • Giáo trình Quản trị dự án phần mềm

  Giáo trình Quản trị dự án phần mềm

  Giáo trình Quản trị dự án phần mềm cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu; con người và kỹ năng; quản trị dự án phần mềm và quy trình; xác định dự án; các kỹ thuật lên kế hoạch; ước lượng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p vimaru 27/09/2023 116 1

 • Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về C#; Giới thiệu về Windows Forms; Các điều khiển thông thường; Các điều khiển đặc biệt; Điều khiển dùng để xây dựng Menu.

   181 p vimaru 27/09/2023 270 2

 • Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 2

  Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 2

  Tiếp phần 1, Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Điều khiển chứa các điều khiển khác; Điều khiển Dialog và phương thức Message; Làm việc với điều khiển in ấn; Điều khiển người dùng tự tạo; Làm việc với màn hình và hệ thống.

   129 p vimaru 27/09/2023 111 1

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Mục tiêu "Giáo trình Tin học đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thông tin và vai trò của thông tin trong kinh tế - xã hội, về các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh tế thương mại. Những kiến thức cơ bản về tin học, về mạng máy tính, nhất là mạng tin học toàn cầu Internet và phương pháp khai thác các dịch vụ thông...

   130 p vimaru 27/09/2023 103 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Mục tiêu "Giáo trình Tin học đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thông tin và vai trò của thông tin trong kinh tế - xã hội, về các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh tế thương mại. Những kiến thức cơ bản về tin học, về mạng máy tính, nhất là mạng tin học toàn cầu Internet và phương pháp khai thác các dịch vụ thông...

   278 p vimaru 27/09/2023 91 0

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - ĐH Hàng Hải

  Cấu trúc phân lớp và hệ thống tính toán , cơ sở hóa hệ lệnh ,tách thiết bị ngoại vi ra khỏi processor (micro hoá procesor), chuyển nguyên tắc lệnh thành menu , tài nguyên hệ thống, thời gian thực hiện lệnh, thiết bị ngoại vi, định nghĩa hệ điều hành.

   55 p vimaru 27/09/2023 72 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru258010vi