• Ebook Tổ chức thi công: Phần 1

  Ebook Tổ chức thi công: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tổ chức thi công" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Phần mở đầu; Chương II - Những khái niệm cơ bản; Chương III - Lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang; Chương IV - Lập tiến độ thi công theo phương pháp dây chuyền; Chương V - Lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ mạng lưới;... Mời các...

   41 p vimaru 26/04/2024 21 0

 • Ebook Tổ chức thi công: Phần 2

  Ebook Tổ chức thi công: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tổ chức thi công" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương VI - Công tác vận chuyển và đường tạm trong tổ chức thi công; Chương VII - Tổ chức cung cấp điện - nước thi công; Chương VIII - Tổ chức cung ứng và kho bãi; Chương IX - Tổ chức nhà tạm ở công trường; Chương X - Tổng mặt bằng thi công;... Mời các bạn cùng tham...

   52 p vimaru 26/04/2024 19 0

 • Ebook Ổn định công trình: Phần 1

  Ebook Ổn định công trình: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Ổn định công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Các phương pháp nghiên cứu; Chương 2 - Ổn định của thanh thẳng; Chương 3 - Ổn định của hệ thanh thẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   156 p vimaru 26/04/2024 11 0

 • Ebook Ổn định công trình: Phần 2

  Ebook Ổn định công trình: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Ổn định công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Ổn định của thanh cong; Chương 5 - Ổn định của thanh thành mỏng tiết diện hở và ổn định dạng uốn phẳng của dầm; Chương 6 - Ổn định của hệ thanh làm việc ngoài giới hạn đàn hồi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p vimaru 26/04/2024 11 0

 • Ebook Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu: Phần 1

  Ebook Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Hiện trạng và xu thế phát triển công nghệ xử lí nền đất yếu trong xây dựng công trình đường ôtô; Chương 2 - Về các chỉ dẫn và các tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế, thi công nên đắp đường ôtô trên đất yếu;... Mời các...

   73 p vimaru 26/04/2024 14 0

 • Ebook Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu: Phần 2

  Ebook Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Một số thực tế xây dựng nền đắp đường ôtô trên đất yếu ở nước ta; Chương 4 - Về sự hình thành vùng hoạt động cố kết và vùng hoạt động cổ kết theo thời gian trong đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp....

   79 p vimaru 26/04/2024 10 0

 • Ebook Xây dựng mặt bằng đường ôtô: Phần 1

  Ebook Xây dựng mặt bằng đường ôtô: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Xây dựng mặt bằng đường ôtô" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Các vấn đề chung; Chương 2 - Mặt (móng) đường đất gia cố chất kết dính vô cơ; Chương 3 - Mặt (móng) đường cấp phối đá không gia cố; Chương 4 - Các loại mặt (móng) đường đá dăm; Chương 5 - Mặt (móng) đường cấp phối đá gia cố chất...

   94 p vimaru 26/04/2024 12 0

 • Ebook Xây dựng mặt bằng đường ôtô: Phần 2

  Ebook Xây dựng mặt bằng đường ôtô: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Xây dựng mặt bằng đường ôtô" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 7 - Mặt đường bêtông nhựa và đá trộn nhựa; Chương 8 - Mặt đường bêtông xi măng; Chương 9 - Xây dựng mặt đường lát ghép cấp cao; Chương 10 - Xây dựng lại mặt đường khi cải tạo đường ôtô;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p vimaru 26/04/2024 10 0

 • Ebook Vật lý xây dựng (Phần 1: Nhiệt và khí hậu): Phần 1

  Ebook Vật lý xây dựng (Phần 1: Nhiệt và khí hậu): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Vật lý xây dựng - Phần 1: Nhiệt và khí hậu" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Khí hậu ngoài nhà và vi khí hậu trong công trình kiến trúc; Chương 2 - Truyền nhiệt ổn định và thiết kế cách nhiệt chống rét trong mùa lạnh; Chương 3 - Truyền nhiệt dao động và thiết kế cách nhiệt chống nóng mùa nóng;... Mời các...

   112 p vimaru 26/04/2024 17 1

 • Ebook Vật lý xây dựng (Phần 1: Nhiệt và khí hậu): Phần 2

  Ebook Vật lý xây dựng (Phần 1: Nhiệt và khí hậu): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Vật lý xây dựng - Phần 1: Nhiệt và khí hậu" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Trạng thái ẩm ướt và độ bền lâu của kết cấu ngăn che nhà; Chương 5 - Thiết kế che nắng và chiếu nắng; Chương 6 - Thông gió tự nhiên; Chương 7 - Cây xanh đối với vi khí hậu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p vimaru 26/04/2024 13 1

 • Ebook Trắc địa đại cương: Phần 1

  Ebook Trắc địa đại cương: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Trắc địa đại cương" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 giới thiệu các qui ước chung, khái niệm cơ bản của môn học trắc địa; Chương II trình bày nguyên lý, phương pháp, dụng cụ đo ba đại lượng cơ bản là góc, cạnh và chênh cao cũng như phương pháp tính các kết quả đo và đánh giá độ chính xác của chúng....

   123 p vimaru 26/04/2024 10 0

 • Ebook Trắc địa đại cương: Phần 2

  Ebook Trắc địa đại cương: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Trắc địa đại cương" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương III giới thiệu quy trình chuyển thực địa lên bản vẽ. Trình bày các kiến thức cơ bản từ lập lưới khống chế cho đến đo vẽ để lập bản đồ địa hình; Chương IV trình bày quy trình chuyển thiết kế trong bản vẽ ra thực địa - công tác trắc địa công...

   133 p vimaru 26/04/2024 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru258040vi