• Quản lý xây dựng và dự án đầu tư (Tái bản): Phần 1

  Quản lý xây dựng và dự án đầu tư (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Quản lý xây dựng và dự án đầu tư sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức dự án xây dựng, quản lý dự án xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p vimaru 30/11/2019 10 0

 • Quản lý xây dựng và dự án đầu tư (Tái bản): Phần 2

  Quản lý xây dựng và dự án đầu tư (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Quản lý xây dựng và dự án đầu tư sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các nội dung chương 4 - Chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p vimaru 30/11/2019 10 0

 • Kỹ thuật quản lý hạ tầng (Tái bản): Phần 1

  Kỹ thuật quản lý hạ tầng (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Kỹ thuật quản lý hạ tầng sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những khái niệm chung về quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p vimaru 30/11/2019 6 0

 • Kỹ thuật quản lý hạ tầng (Tái bản): Phần 2

  Kỹ thuật quản lý hạ tầng (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Kỹ thuật quản lý hạ tầng sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sự hình thành dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, khai thác hệ thống dịch vụ cơ sở hạ tầng đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p vimaru 30/11/2019 6 0

 • Hệ thống cấp nước (Tái bản): Phần 1

  Hệ thống cấp nước (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hệ thống cấp nước (Tái bản) cung cấp cho người đọc một số kiến thức về: Nhu cầu, tiêu chuẩn dùng nước và công suất của trạm cấp nước; nguồn nước sử dụng vào mục đích cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp; hệ thống cấp nước và chế độ làm việc của hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Hệ thống cấp nước (Tái bản): Phần 2

  Hệ thống cấp nước (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Hệ thống cấp nước (Tái bản) sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước, công trình dẫn nước từ nguồn đến mạng lưới, đường ống, phụ tùng và thiết bị trên mạng lưới cấp nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 1: Một số vấn đề chung

  Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 1: Một số vấn đề chung

  Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 1 trình bày một số vấn đề chung như: Hệ tọa độ sử dụng trong xây dựng nhà cao tầng, các bài toán liên quan đến toạ độ của các điểm, quy trình công nghệ công tác trắc địa phục vụ thi công nhà cao tầng, lưới khống chế mặt bằng và độ cao phục vụ xây dựng nhà cao tầng. Mời các bạn...

   11 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 3: Công tác trắc địa phục vụ xây dựng phần móng công trình

  Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 3: Công tác trắc địa phục vụ xây dựng phần móng công trình

  Chương 3 - Công tác trắc địa phục vụ xây dựng phần móng công trình. Nội dung chính trong chương này gồm có: Công tác trắc địa phục vụ khoan cọc nhồi, công tác trắc địa khi thi công các đài cọc và móng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p vimaru 30/11/2019 3 0

 • Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 2: Một số máy móc phục vụ xây dựng nhà cao tầng

  Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 2: Một số máy móc phục vụ xây dựng nhà cao tầng

  Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 2: Một số máy móc phục vụ xây dựng nhà cao tầng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các máy đo góc, thiết bị đo chiều dài, các máy toàn đạc điện tử, các máy đo độ ca, một số máy móc khác dùng trong xây dựng nhà cao tầng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 4: Công tác trắc địa phục vụ thi công phần thân công trình

  Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 4: Công tác trắc địa phục vụ thi công phần thân công trình

  Chương 4 - Công tác trắc địa phục vụ thi công phần thân công trình. Nội dung chính trong chương này gồm có: Xây dựng lưới bố trí bên trong công trình, bố trí các trục chi tiết của công trình, đo đạc kiểm tra các yếu tố trên mặt sàn, công tác trắc địa phục vụ hoàn thiện công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 5: Truyền toạ độ và độ cao từ mặt bằng cơ sở lên các tầng

  Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 5: Truyền toạ độ và độ cao từ mặt bằng cơ sở lên các tầng

  Chương 5 - Truyền toạ độ và độ cao từ mặt bằng cơ sở lên các tầng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Truyền toạ độ bằng máy kinh vĩ, truyền bằng máy toàn đạc điện, truyền bằng máy chiếu đứng loại ZL, truyền bằng công nghệ GP, truyền độ cao từ mặt bằng cơ sở lên các tầng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vimaru 30/11/2019 6 0

 • Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 6: Quan trắc chuyển dịch công trình

  Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 6: Quan trắc chuyển dịch công trình

  Chương 6 - Quan trắc chuyển dịch công trình. Nội dung chính trong chương này gồm có: Công tác quan trắc dịch chuyển trong giai đoạn thi công, quan trắc độ nghiêng của nhà cao tầng trong quá trình thi công, quan trắc độ lún của nhà cao tầng trong quá trình thi công, quan trắc độ lún và độ nghiêng trong quá trình khai thác sử dụng, quan trắc biến dạng của các...

   12 p vimaru 30/11/2019 4 0