• Ebook Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2)" giới thiệu những nội dung về: tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS; khái niệm công nghệ GIS; phần mềm công nghệ GIS; quản lý thông tin trong công nghệ GIS; xây dựng cơ sở dữ liệu của GIS; thực hiện dự án ứng dụng công nghệ GIS; sử dụng phần...

   104 p vimaru 27/09/2022 9 0

 • Ebook Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2)" giới thiệu những nội dung về: bản đồ máy tính và các lớp thông tin; biên tập các đối tượng bản đồ; hệ tọa độ và thiết kế trang bản đồ trong MapInfo; các chức năng phân tích địa lý của MapInfo; tạo cửa sổ phân nhóm thông...

   104 p vimaru 27/09/2022 7 0

 • Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 1

  Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: thiết kế hệ thống cấp thoát nước; tư liệu cơ bản và quy định thống nhất về thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; thiết kế cấp thoát nước tiểu khu nhà ở đô thị; thiết kế cấp thoát nước công trình nhà ở cao tầng đô...

   180 p vimaru 27/09/2022 9 0

 • Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: thiết kế hệ thống cấp nước cứu hỏa; thiết kế cấp thoát nước công trình chuyên dụng; tổng hợp công trình tuyến ống; tổng hợp vật liệu ống và tổ hợp thiết kế phụ kiện ống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   188 p vimaru 27/09/2022 9 0

 • Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 1

  Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất" trình bày những nội dung về: mục đích, nhiệm vụ, các phương pháp nghiên cứu và mối liên quan của môn học với các bộ môn khoa học địa chất khác; lớp và cấu trúc của các tầng phân lớp; chỉnh hợp và bất chỉnh hợp; thế nằm ngang của các lớp; thế nằm nghiêng của các lớp;...

   143 p vimaru 27/09/2022 8 0

 • Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 2

  Ebook Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất" trình bày những nội dung về: thế nằm của đá xâm nhập; thế nằm của đá biến chất; vẽ bản đồ địa chất; lịch sử phát triển công tác vẽ bản đồ địa chất ở Việt Nam; khái niệm cơ bản về bản đồ địa chất; biểu diễn họa đồ các lớp nằm ngang; biểu diễn họa đồ...

   156 p vimaru 27/09/2022 8 0

 • Ebook Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước: Phần 1

  Ebook Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước" giới thiệu về các loại nguồn nước thiên nhiên được sử dụng trong cấp nước và các loại công trình thu nước tương ứng, với mỗi loại công trình thu nước đều có trình bày một cách chi tiết sơ đồ cấu tạo, nguyên tắc làm việc, điều kiện ứng dụng, cách tính toán thiết kế...

   108 p vimaru 27/09/2022 7 0

 • Ebook Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước" tiếp tục giới thiệu từng loại trạm bơm sử dụng trong hệ thống cấp nước và hệ thống thoát nước, với mỗi loại trạm bơm đều có trình bày cấu tạo, cách tính toán thiết kế và quản lý vận hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p vimaru 27/09/2022 7 0

 • Ebook Traffic and Highway Engineering (Fourth edition): Part 1

  Ebook Traffic and Highway Engineering (Fourth edition): Part 1

  Ebook Traffic and Highway Engineering (Fourth edition): Part 1 presents the following content: The profession of transportation; transportation systems and organizations; characteristics of the driver, the pedestrian, the vehicle, and the road; traffic engineering studies; highway safety; fundamental principles of traffic flow; intersection design; intersection control; capacity and level of service for highway segments; capacity and level of...

   567 p vimaru 27/09/2022 2 0

 • Ebook Traffic and Highway Engineering (Fourth edition): Part 2

  Ebook Traffic and Highway Engineering (Fourth edition): Part 2

  Ebook Traffic and Highway Engineering (Fourth edition): Part 2 presents the following content: The transportation planning process; forecasting travel demand; evaluating transportation alternatives; highway surveys and location; geometric design of highway facilities; highway drainage; soil engineering for highway design; bituminous materials; design of flexible pavements; design of rigid pavements; pavement management.

   682 p vimaru 27/09/2022 2 0

 • Ebook Time-saver standards for building types (Second Edition): Part 1

  Ebook Time-saver standards for building types (Second Edition): Part 1

  Time-Saver Standards for Building Types is intended primarily to meet the needs of those who are involved in the conceiving, planning, programming, or design of buildings . It is intended to give basic design criteria for each major type of building . It will give those unfamiliar with a specific type of building a talking or working knowledge of its functions, organization, and major components. Ebook Time-saver standards for building types:...

   619 p vimaru 27/09/2022 2 0

 • Ebook Time-saver standards for building types (Second Edition): Part 2

  Ebook Time-saver standards for building types (Second Edition): Part 2

  Ebook Time-saver standards for building types: Part 2 presents the following content: Governmental and Public, Commercial, Transportation, Industrial, Recreation and Entertainment, Miscellaneous.

   678 p vimaru 27/09/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số