• Ebook Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

  Ebook Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng", phần 2 trình bày các tiêu chuẩn của các phần: Phần 2 - Tiêu chuẩn an toàn công trình, phần 3 - Tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất thi công xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết các tiêu chuẩn này.

   54 p vimaru 27/09/2017 5 3

 • Ebook Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

  Ebook Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

  Phần 1 cuốn sách "Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng" cung cấp cho bạn đọc các tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ trong công trình xây dựng như: TCVN 3991:1985 - Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ, định nghĩa; TCXD 215:1998; TCXD 216:1998; TCXD 217:1998; TCVN 4878:1989 - Phân loại cháy;... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   294 p vimaru 27/09/2017 3 1

 • Giáo trình Địa chất công trình: Phần 1

  Giáo trình Địa chất công trình: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Địa chất công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, đất đá, lịch sử phát triển vỏ quả đất, các tính chất vật lý của đất đá, các tính chất cơ học của đất đá, nước dưới đất, lý thuyết thấm của nước dưới đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   176 p vimaru 27/09/2017 2 1

 • Giáo trình Địa chất công trình: Phần 2

  Giáo trình Địa chất công trình: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Địa chất công trình", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức: Các kiến tượng địa chất động lực học công trình, khảo sát địa chất công trình, nghiên cứu địa chất để xây dựng các dạng công trình khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p vimaru 27/09/2017 4 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng đường ô tô và sân bay: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu xây dựng đường ô tô và sân bay: Phần 1

  Giáo trình do Phạm Duy Hữu làm chủ biên trình bày những tính chất chung, những cơ sở khoa học về thành phần, cấu trúc, tính chất và các công nghệ mới về vật liệu xây dựng đường ô tô và sân bay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   160 p vimaru 27/09/2017 3 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng đường ô tô và sân bay: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu xây dựng đường ô tô và sân bay: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức về vật liệu kim loại, vật liệu gỗ, bitum xây dựng đường ô tô và sân bay, bê tông atphan, vật liệu chất dẻo xây dựng, vật liệu sơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p vimaru 27/09/2017 1 0

 • Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Phần 1 - Tổng quan về bệnh và tuổi thọ công trình. Nội dung chính trong chương này gồm có: Sự làm việc theo thời gian của công trình xây dựng, các vấn đề liên quan đến tuổi thọ công trình xây dựng. Mời các bạn ùng tham khảo.

   32 p vimaru 30/08/2017 2 0

 • Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Phần 2 - Đánh giá hiện trạng chất lượng công trình xây dựng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mục đích của việc đánh giá hiện trạng công trình, các bước cơ bản đánh giá hiện trạng công trình, một số nội dung khảo sát hiện trạng công trình.

   35 p vimaru 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Phần 3.2 - Sửa chữa hư hỏng kết cấu bê tông. Nội dung chính trong phần này gồm có: Mục đích của việc sửa chữa, những nguyên lý cơ bản của để đảm bảo độ bền vững của việc sửa chữa hư hỏng kết cấu bê tông, lựa chọn vật liệu sửa chữa kết cấu bê tông, sửa chữa bề mặt kết cấu bê tông, sửa chữa thấm kết cấu bê tông.

   45 p vimaru 30/08/2017 2 0

 • Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Phần 3 trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hư hỏng và sửa chữa, gia cường kết cấu bê tông. Phần 3.1 này tập trung chủ yếu về bệnh và hư hỏng kết cấu bê tông. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   44 p vimaru 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.3 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.3 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Phần 3.3 - Gia cường kết cấu bê tông cốt thép (BTCT). Nội dung chương này gồm có: mục đích của việc gia cường kết cấu BTCT, mục đích của việc gia cường kết cấu BTCT, phương pháp gia cường bọc ngoài bằng bê tông, gia cường kết cấu btct bằng cách dán bản thép.

   51 p vimaru 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 4 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 4 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Phần 4 - Hư hỏng và sửa chữa, gia cường kết cấu thép. Nội dung phần này gồm có: Những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu thép; những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu thép; một số biện pháp gia cường kết cấu thép; thiết kế gia cường kết cấu thép bằng cách tăng tiết diện.

   58 p vimaru 30/08/2017 1 0