• Giáo trình Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Văn Hội (Chủ biên)

  Giáo trình Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Văn Hội (Chủ biên)

  Phần 1 của giáo trình "Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp" trình bày những nội dung về: kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng; tính toán khung ngang; kết cấu đỡ cầu trục; kết cấu thép nhà nhịp lớn; hệ mái treo; kết cấu thép nhà cao tầng; tổ hợp kết cấu chịu lực nhà cao tầng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   185 p vimaru 27/12/2022 9 1

 • Giáo trình Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Văn Hội (Chủ biên)

  Giáo trình Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Văn Hội (Chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp" tiếp tục trình bày những nội dung về: kết cấu thép bản; tính toán vỏ mỏng tròn xoay; kết cấu thép công trình tháp và trụ; tính toán tháp; kết cấu trụ; kết cấu thép ứng suất trước; dầm ứng suất trước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   175 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Ebook Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối: Phần 1

  Ebook Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối" trình bày những nội dung về: khái niệm chung sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối; thiết kế sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối; thiết kế sàn sườn có bản loại dầm; thiết kế sàn sườn có bản kê bốn cạnh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Ebook Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối: Phần 2

  Ebook Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối" tiếp tục trình bày những nội dung về: thí dụ thiết kế; tính toán cấu tạo sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối có bản loại dầm; tính toán cấu tạo sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối có bản kê bốn cạnh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p vimaru 27/12/2022 7 0

 • Ebook Mấy quan điểm về nền móng: Phần 1 - KS. Nguyễn Văn Đực

  Ebook Mấy quan điểm về nền móng: Phần 1 - KS. Nguyễn Văn Đực

  Phần 1 của cuốn sách "Mấy quan điểm về nền móng" trình bày những nội dung về: nền móng là kinh tế; cấu tạo theo thói quen; lớp beton bảo vệ móng và cổ cột; lún và lún lệch; nền móng và kết cấu; móng chân vịt; cột không tự lên móng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Ebook Mấy quan điểm về nền móng: Phần 2 - KS. Nguyễn Văn Đực

  Ebook Mấy quan điểm về nền móng: Phần 2 - KS. Nguyễn Văn Đực

  Phần 2 của cuốn sách "Mấy quan điểm về nền móng" tiếp tục trình bày những nội dung về: móng cọc (bê tông cốt thép - thép - nhồi); móng băng trên cọc; móng cừ tràm; vài bài viết về xây dựng; chất lượng thiết kế công trình xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vimaru 27/12/2022 7 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 6: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường cũ

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 6: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường cũ

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 6: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường cũ. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, nguyên tắc thiết kế cải tạo – nâng cấp đường; công tác khảo sát phục vụ thiết kế cải tạo; thiết kế cải tạo – nâng cấp đường ô tô;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   22 p vimaru 27/12/2022 8 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 7: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 7: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 7: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nội dung điều tra kinh tế; thiết kế mạng lưới đường; xác định cấp hạng và các chỉ tiêu kỹ thuật của từng tuyến; xác định trình tự xây dựng và trình tự nâng cấp, cải tạo;... Mời các...

   14 p vimaru 27/12/2022 7 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 8: Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá, so sánh phương án trong thiết kế đường ô tô

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 8: Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá, so sánh phương án trong thiết kế đường ô tô

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 8: Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá, so sánh phương án trong thiết kế đường ô tô. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hiệu quả và phân tích hiệu quả đầu tư xây dựng đường; đánh giá hiệu quả kinh tế và tài chính dự án đường ô tô; phương...

   38 p vimaru 27/12/2022 7 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng (Tiếp theo)

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng (Tiếp theo)

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng (Tiếp theo). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tính toán tấm bê tông xi măng theo 22TCN 223-1995; các tiêu chuẩn tính toán mặt đường bê tông xi măng; tính toán chiều dày lớp móng của mặt đường bê tông xi măng;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   16 p vimaru 27/12/2022 8 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng theo AASHTO 1998

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng theo AASHTO 1998

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng theo AASHTO 1998. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tính toán kết cấu áo đường cứng (bê tông xi măng) theo phương pháp của AASHTO 1998; ứng dụng thiết kế kết cấu áo đường cứng của AASHTO;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   7 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 1: Thiết kế nền đường

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 1: Thiết kế nền đường

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 1: Thiết kế nền đường. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm; cấu tạo của nền đường trong trường hợp thông thường; đất làm nền đường; gia cố taluy nền đường; nền đường cá biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   88 p vimaru 27/12/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số