• Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 1

  Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 1

  Tài liệu "Kết cấu nhịp cầu thép" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu làm cầu thép; Cấu tạo cầu dầm đặc; Cầu dầm bêtông cốt thép - bêtông; Cấu tạo cầu giàn thép;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   109 p vimaru 25/05/2023 12 0

 • Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 2

  Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kết cấu nhịp cầu thép" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính toán cầu giàn; Cơ sở tính toán cầu thép theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-01; Thiết kế cầu dầm I liên hợp bản BTCT theo Tiêu chuẩn 22TCN-272-01; Thiết kế cầu dầm hộp liên hợp thép - bêtông theo Tiêu chuẩn 22TCN-272-01. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   121 p vimaru 25/05/2023 11 0

 • Ebook Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép: Phần 1

  Ebook Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép: Phần 1

  Tài liệu "Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng; Nguyên lý tính toán kết cấu nhà cao tầng; Tính toán các hệ chịu lực theo sơ đồ phẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   78 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Ebook Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép: Phần 2

  Ebook Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính toán các hệ chịu lực theo sơ đồ không gian; Kiểm tra ổn định tổng thể ngôi nhà; Nguyên tắc kiểm tra bền và cấu tạo kết cấu chịu lực. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   96 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Ebook Kết cấu composites: Phần 1

  Ebook Kết cấu composites: Phần 1

  Tài liệu "Kết cấu composites" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu và chế tạo; Tính chất vật liệu liên hợp FRP; Thết kế cơ bản cấu kiện cốt FRP; Cấu kiện cốt FRP chịu uốn; Cấu kiện cốt FRP chịu cắt;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   67 p vimaru 25/05/2023 6 0

 • Ebook Kết cấu composites: Phần 2

  Ebook Kết cấu composites: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kết cấu composites" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chi tiết cốt FRP; Thiết kế cơ bản gia cường FRP; Gia cường FRP chịu uốn; Gia cường FRP chịu cắt; Công nghệ thi công gia cường FRP. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   69 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 2

  Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 2

  Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mạng lưới và các công trình trên mạng lưới; Tính toán thủy lực; Ống và kênh mương, những công trình trên mạng lưới; Thoát nước mưa và hệ thống thoát nước chung; Trạm bơm nước thải; Cơ sở kỹ thuật quản lý hệ thống thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo...

   117 p vimaru 25/05/2023 8 0

 • Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 1

  Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 1

  Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các hệ thống và sơ đồ thoát nước; Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   27 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Ebook Kỹ thuật thi công dưới nước: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật thi công dưới nước: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ thuật thi công dưới nước" trình bày các biện pháp thi công, những tính toán cơ bản và phương pháp tổ chức thi công các hạng mục công việc ở dưới nước, phần 1 bao gồm các chương sau: Công tác lặn; Hàn và cắt kim loại dưới nước; Nổ mìn dưới nước; Thi công lớp đệm bằng đá ở dưới nước; Công tác đất dưới nước;... Mời các...

   77 p vimaru 25/05/2023 9 0

 • Ebook Kỹ thuật thi công dưới nước: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật thi công dưới nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật thi công dưới nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đặt đường ống dưới nước; Đặt đường cáp dưới nước; Phương pháp thực hiện một số dạng công tác kỹ thuật ở dưới nước; Những công việc dưới nước khi xây dựng và khai thác công trình thủy lợi; Những công việc dưới nước...

   68 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Giáo trình Phương pháp thiết kế kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp thiết kế kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp thiết kế kỹ thuật được biên soạn nhằm cung cấp cho người thiết kế phương pháp và công cụ thực hiện thiết kế một cách hiệu quả, bao gồm những vấn đề của bài toán thiết kế cơ khí và cách giải quyết chúng. Nó cũng có thể áp dụng cho các bài toán thiết kế khác trong các lĩnh vực điện, công nghệ thông tin hay xây dựng....

   152 p vimaru 25/05/2023 6 0

 • Giáo trình Phương pháp thiết kế kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp thiết kế kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Phương pháp thiết kế kỹ thuật" trình bày các nội dung: Chuẩn bị tài liệu thiết kế; phương pháp soạn thảo văn bản kỹ thuật; hoạt động nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p vimaru 25/05/2023 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số