• Ebook Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản): Phần 1

  Ebook Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Công tác trắc địa trong thiết kế và định tuyến công trình; Chương 2 - Quy hoạch mặt bằng khu đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p vimaru 30/05/2024 38 0

 • Ebook Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản): Phần 2

  Ebook Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Khảo sát và quy hoạch độ cao theo tuyến; Chương 4 - Quy hoạch cao độ mặt bằng khu đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p vimaru 30/05/2024 35 0

 • Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 1

  Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tổ chức thi công xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Một số khái niệm về tổ chức quá trình sản xuất; Chương 2 - Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền; Chương 3 - Kế hoạch tiến độ thi công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   118 p vimaru 30/05/2024 35 0

 • Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 2

  Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tổ chức thi công xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Lập và quản lý tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ mạng lưới; Chương 5 - Tổ chức cơ sở vật chất kỹ thuật cho công trường xây dựng; Chương 6 - Tổ chức tổng mặt bằng thi công xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p vimaru 30/05/2024 36 0

 • Giáo trình Trắc địa: Phần 1 - Cao Danh Thịnh

  Giáo trình Trắc địa: Phần 1 - Cao Danh Thịnh

  Giáo trình "Trắc địa" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như các phương pháp biểu thị bề mặt quả đất; những kiến thức cơ bản về phép đo và sai số đo; các phép đo cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p vimaru 30/05/2024 21 0

 • Giáo trình Trắc địa: Phần 2 - Cao Danh Thịnh

  Giáo trình Trắc địa: Phần 2 - Cao Danh Thịnh

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Trắc địa" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như xây dựng lưới khống chế mặt bằng; xây dựng lưới khống chế độ cao; đo vẽ chi tiết bản đồ; sử dụng bản đồ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p vimaru 30/05/2024 21 0

 • Giáo trình Cơ học cơ sở: Phần 1

  Giáo trình Cơ học cơ sở: Phần 1

  Giáo trình "Cơ học cơ sở" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như các khái niệm về tiền đề của tĩnh học; hai bài toán cơ bản về tĩnh học; các bài toán đặc biệt của tĩnh học vật rắn; động học điểm - hai chuyển động cơ bản của vật rắn; chuyển động song phẳng của vật rắn; chuyển động phức hợp của điểm;...Mời các bạn...

   142 p vimaru 30/05/2024 22 0

 • Giáo trình Cơ học cơ sở: Phần 2

  Giáo trình Cơ học cơ sở: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Cơ học cơ sở" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như các định luật cơ bản của động lực học và phương trình vi phân chuyển động của chất điểm; các định lý tổng quát của động lực học; phương trình lagrange;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p vimaru 30/05/2024 79 0

 • Giáo trình Kỹ thuật thông gió: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật thông gió: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kỹ thuật thông gió" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như Động lực thông gió; thông gió cục bộ; thông gió cho toàn hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p vimaru 30/05/2024 27 1

 • Giáo trình Kỹ thuật thông gió: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật thông gió: Phần 1

  Giáo trình "Kỹ thuật thông gió" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như những lý luận cơ bản về thuỷ lực; không khí thông gió; các định luật cơ bản về khí động học; sự chuyển dịch của không khí trong đường dẫn khí và sức cản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vimaru 30/05/2024 29 2

 • Giáo trình Trắc địa ứng dụng trong xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Trắc địa ứng dụng trong xây dựng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn giáo trình "Trắc địa ứng dụng trong xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 9 - Máy toàn đạc điện tử; Chương 10 - Lưới khống chế; Chương 11 - Trắc địa trong giai đoạn khảo sát, thiết kế công trình; Chương 12 - Trắc địa trong giai đoạn thi công công trình; Chương 13 - Trắc địa trong giai đoạn sử dụng công...

   167 p vimaru 30/05/2024 21 0

 • Giáo trình Trắc địa ứng dụng trong xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Trắc địa ứng dụng trong xây dựng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn giáo trình "Trắc địa ứng dụng trong xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Các hệ tọa độ trong trắc địa; Chương 2 - Định vị toàn cầu GPS; Chương 3 - Bản đồ địa hình; Chương 4 - Sử dụng bản đồ; Chương 5 - Tính toán Trắc địa; Chương 6 - Đo góc; Chương 7 - Đo dài; Chương 8 - Đo cao;... Mời các bạn cùng...

   95 p vimaru 30/05/2024 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru258040vi