• Bài giảng Công trình thủy: Chương 2 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 2 - PGS. Nguyễn Thống

  Nội dung chương 2: Cơ sở kỹ thuật thiết kế công trình kỹ thuật thuộc bài giảng Công trình thủy trình bày nội dung về cơ sở dữ liệu thiết kế, tổ hợp tải trọng, áp lực sóng, tính toán thấm, hệ số thấm, phương pháp hệ số cản Tsugaes, tác hại do thấm gây ra.

   19 p vimaru 24/08/2015 292 10

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 6 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 6 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy chương 6: Công trình dẫn nước trình bày về thiết kế kênh, kênh có lợi thế nhất về mặt thủy lợi, tổn thất nước do thấm trên kênh, thiết kế kênh dẫn dòng chảy đều, đường hầm dẫn nước. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

   7 p vimaru 24/08/2015 355 4

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 5 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 5 - PGS. Nguyễn Thống

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và giáo viên có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 5: Đập dâng và công trình tháo lũ trình bày về tổng quan đập dâng, điều kiện đại hình, điều kiện địa chất, đập tràn đỉnh rộng, hiện tượng xói ngầm.

   11 p vimaru 24/08/2015 378 3

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 3 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 3 - PGS. Nguyễn Thống

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Công trình thủy chương 3: Hồ chứa nước trình bày về đường cong đặc tính hồ, công cụ và số liệu tính, lũ dạng tam giác, đường cong đặc tính hồ chứa.

   11 p vimaru 24/08/2015 309 2

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 5 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 5 - PGS. Nguyễn Thống

  Mời các bạn sinh viên và giáo viên tham khảo bài giảng Công trình thủy chương 5: Công trình tháo lũ trình bày nội dung về xác định kích thước công trình tháo lũ, cấu tạo đập tràn tháo lũ, tính toán thủy lực, công trình nối tiếp và tiêu năng, cửa van phẳng.

   12 p vimaru 24/08/2015 217 1

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 4 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 4 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy chương 4: Đập dâng nước trình bày nội dung về đập đất, gia cố mái đập, tính ổn định mái dốc, mặt cắt lý thuyết đập bê tông, ổn định chống trượt. Hãy tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy được thuận lợi.

   14 p vimaru 24/08/2015 243 2

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 6 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 6 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 6: Công trình lấy nước và dẫn nước trình bày về lấy nước từ sông, bể lắng cát, lấy nước từ hồ chứa, công trình dẫn nước, kênh dẫn nước, chuỗi dòng tiền gia số đầu tư đường hầm và gia số lợi nhuận thu từ tiết kiện điện.

   7 p vimaru 24/08/2015 276 2

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 4 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 4 - PGS. Nguyễn Thống

  Nội dung chương 4: Điều tiết hồ chứa thủy điện thuộc bài giảng Thủy năng và thủy điện trình bày về thông số hồ chứa, thiết lập đường đặc tính hồ, hồ điều tiết hoàn toàn và không hoàn toàn, điều tiết hồ theo phương pháp điều hòa lưu lượng nhất.

   15 p vimaru 24/08/2015 377 2

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 2 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 2 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 2: Tài nguyên nước và quy hoạch khai thác trình bày về tài nguyên nước, hạng mục công trình thủy điện, lưu lượng chất rắn, công suất lắp máy, chuỗi lưu lượng cộng dồn, dòng chảy lũ. Tham hảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

   8 p vimaru 24/08/2015 608 2

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 7 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 7 - PGS. Nguyễn Thống

  Dưới đây là bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 7: Công trình điều áp trình bày về các loại giếng điều áp, tính giếng điều áp so với sơ đồ thực, phương trình liên tục, hiện tượng dao động mực nước giếng, tính giếng điều áp so với sơ đồ lý tưởng.

   12 p vimaru 24/08/2015 291 3

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 8 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 8 - PGS. Nguyễn Thống

  Mời các bạn sinh viên và các giáo viên tham khảo bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 8: Đường ống áp lực và hiện tượng nước va trình bày về thiết lập phương trình nước va, hệ số đàn hồi, tính toán nước va theo quy phạm Việt Nam, sơ đồ sai phân.

   17 p vimaru 24/08/2015 224 3

 • Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 2): Phần 1 – ĐH Thủy Lợi

  Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 2): Phần 1 – ĐH Thủy Lợi

  Cuốn sách "Thi công các công trình thủy lợi (Tập 2)" nêu lên các phương pháp, kỹ thuật thi công và biện pháp tổ chức thi công các công trình thủy lợi. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Công trình bê tông và bê tông cốt thép (gia công cốt liệu, công tác ván khuôn, công tác cốt thép, sản suất bê tông, vận chuyển vữa bê tông, đổ - san...

   173 p vimaru 25/06/2015 500 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số