• Cẩm nang dùng cho kỹ dư Địa kỹ thuật - NXB Xây dựng

    Cẩm nang dùng cho kỹ dư Địa kỹ thuật - NXB Xây dựng

    "Cẩm nang dùng cho kỹ dư Địa kỹ thuật" có nội dung chia thành 12 chương, được trình bày từ các vấn đề cơ bản của địa kỹ thuật đến các nội dung kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của thế giới. Cuốn sách là tập hợp một số kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được, dựa theo các tài liệu Địa kỹ thuật và tiêu chuẩn-quy phạm của các nước...

     557 p vimaru 14/08/2014 208 19

Hướng dẫn khai thác thư viện số