• Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 2: Áp lực Ke rỗng" giới thiệu tới người học các hiện tượng vật lý, lý thuyết cố kết và áp lực khe rỗng. Cuối bài giảng có phần ví dụ để người học củng cố các kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vimaru 29/02/2020 110 2

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 1: Thấm qua công trình" cung cấp cho người học các khái niệm về thấm qua công trình, phương trình cơ bản của dòng thấm, các phương pháp giải bài toán thấm, tính thấm với phần mềm seep. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vimaru 29/02/2020 112 1

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 3: Đập vật liệu địa phương" trình bày các nội dung: Ứng suất và biến dạng, các phương pháp tính ổn định mái dốc đất, đá hỗn hợp; ví dụ tính với phần mền Sigma; công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng đập VLĐP.

   12 p vimaru 29/02/2020 103 1

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 4: Đập bê tông trọng lực" giới thiệu các kiến thức về nghiên cứu ứng suất trong đập bê tông và các kết quả thu được khi tiến hành nghiên cứu ứng suất. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập nghiên cứu.

   6 p vimaru 29/02/2020 109 2

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 4a - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 4a - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 4a: Đập bê tông đầm lăng" cung cấp cho người học các kiến thức về tính hình xây dựng các đập bê tông RCC của thế giới, tính hình triển khai các đập RCC ở Việt Nam, các nội dung chính liên quan đến thiết kế và vật liệu cho các đập RCC của Việt Nam.

   7 p vimaru 29/02/2020 119 2

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 4b - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 4b - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 4b: Bài toán tỏa nhiệt 3D" cung cấp cho người học các kiến thức về bài toán khuếch tán nhiệt trong khối đổ bê tông bao gồm: Nghiên cứu sự phân phối nhiệt độ theo thời gian sau khi đổ, ảnh hưởng của các điều kiện, ảnh hưởng của quy mô khối đổ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vimaru 29/02/2020 118 2

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 7: Đường ống áp lực và hiện tượng nước va trong đường ống" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát, hiện tượng nước va trong đường ống áp lực, công trình giảm áp lực nước va. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p vimaru 29/02/2020 118 2

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 5: Phân tích ứng suất trong dập bê tông khi xẩy ra động đất" cung cấp cho người học các kiến thức về tính hình động đất tại Việt Nam, phương pháp chuyển động của hệ 1 bậc tự do, phương trình chuyển động của hệ nhiều bậc tự do,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p vimaru 29/02/2020 109 2

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 6: Đường hầm thủy công, giếng điều áp" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về đường hầm thủy công và giếng điều áp, hiện tượng dao động mực nước trong công trình điều áp, cấu tạo công trình điều áp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vimaru 29/02/2020 105 2

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 1: Tổng quan về tài nguyên nước Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thiết kế công trình thủy, thực hành ứng dụng các kiến thức cơ bản với các phần mềm phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p vimaru 29/02/2020 101 1

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 2: Cơ sở kỹ thuật thiết kế công trình thủy lợi" cung cấp cho người học các kiến thức về bốn giai đoạn thực hiện dự án bao gồm: Khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vimaru 29/02/2020 152 1

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 3: Hồ chứa nước" trình bày nhiệm vụ của hồ chứa nước, các loại hồ chứa nước trên thế giới, các định nghĩa và tính toán thiết kế hồ chứa nước, lũ tam giác, tính dung tích hồ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vimaru 29/02/2020 85 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số