• Bài giảng môn học Thí nghiệm đường ô tô

  Bài giảng môn học Thí nghiệm đường ô tô

  Tập bài giảng Thí nghiệm đường ô tô nằm trong phần 1 của giáo trình thí nghiệm cầu đường. Nội dung trình bày lý thuyết trên lớp 15 tiết. Nội dung chính của bài giảng gồm có: Các vấn đề chung, Thí nghiệm đất, thí nghiệm cát, thí nghiệm đất-đá gia cố XM, thí nghiệm nhựa, thí nghiệm bêtông nhựa, thí nghiệm kiểm tra chất lượng mặt đường.

   381 p vimaru 31/12/2019 43 0

 • Thí nghiệm công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Thí nghiệm công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tài liệu gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về nghiên cứu thực nghiệm, các phương pháp khảo sát và đánh giá chất lượng vật liệu, khảo sát kiểm định kết cấu công trình xây dựng, nghiên cứu thực nghiệm công trình chịu tải trọng tác dụng tĩnh, hướng dẫn thực nghiệm môn Thí nghiệm công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p vimaru 31/12/2019 44 0

 • Các thí nghiệm cơ bản về đường ôtô và sân bay

  Các thí nghiệm cơ bản về đường ôtô và sân bay

  Tài liệu Các thí nghiệm cơ bản về đường ôtô và sân bay gồm có những nội dung chính sau: Các nhóm thí nghiệm cơ bản về đất xây dựng đường, một số thí nghiệm về cốt liệu dùng trong xây dựng đường, các phương pháp xác định các tính chất cơ lý của vật liệu gia cố chất kết dính vô cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p vimaru 31/12/2019 37 0

 • Bài giảng Sự cố công trình xây dựng - Phạm Sanh

  Bài giảng Sự cố công trình xây dựng - Phạm Sanh

  Bài giảng Sự cố công trình xây dựng gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu, tuổi thọ và bệnh học công trình, sự cố công trình, một số bài học về sự cố công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   89 p vimaru 31/12/2019 49 0

 • Bài giảng môn Thạch học cơ sở

  Bài giảng môn Thạch học cơ sở

  Bài giảng Thạch học cơ sở gồm có những nội dung chính sau: Quang học tinh thể, thạch học đá magma, đại cương về đá magma, mô tả các đá trầm tích, thạch học đá biến chất, mô tả các đá biến chất,... mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p vimaru 31/12/2019 47 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 1 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 1 - Trần Minh Tú

  Chương 1 – Những khái niệm chung. Nội dung trình bày trong chương 1 gồm có: Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học; khái niệm về lực, mô men lực – điều kiện cân bằng của hệ lực; nội lực - ứng suất – biến dạng – chuyển vị; cấu tạo hệ phẳng; đặc trưng hình học mặt cắt ngang; các giả thiết môn học – nguyên lý cộng tác dụng.

   98 p vimaru 31/12/2019 35 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 2 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 2 - Trần Minh Tú

  Chương 2 - Nội lực trong các hệ phẳng tĩnh định. Nội dung trình bày trong chương 2 gồm có: Xác định nội lực trong hệ dàn tĩnh định, xác định nội lực trong thanh tĩnh định, liên hệ vi phân giữa mô men uốn, lực cắt và tải trọng phân bố, phương pháp vẽ biểu đồ ứng lực theo điểm đặc biệt, biểu đồ nội lực của khung phẳng.

   57 p vimaru 31/12/2019 38 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 3 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 3 - Trần Minh Tú

  Chương 3 - Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm. Nội dung trình bày trong chương 3 gồm có: Định nghĩa nội lực, ứng suất pháp trên mặt cắt ngang, biến dạng - Hệ số Poisson, đặc trưng cơ học của vật liệu, ứng suất cho phép và hệ số an toàn.

   45 p vimaru 31/12/2019 39 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 4 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 4 - Trần Minh Tú

  Chương 4 - Thanh chịu xoắn thuần túy và chịu uốn phẳng. Nội dung trình bày trong chương 4 gồm có: Khái niệm chung, ứng suất trên mặt cắt ngang, biến dạng của thanh tròn chịu xoắn, điều kiện bền, điều kiện cứng.

   59 p vimaru 31/12/2019 33 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 5 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 5 - Trần Minh Tú

  Chương 5 - Tính chuyển vị của hệ thanh. Nội dung trình bày trong chương 5 gồm có: Các khái niệm, cách tìm đường đàn hồi bằng phương pháp tích phân trực tiếp, tính chuyển vị theo phương pháp nhân biểu đồ (Vêrêxaghin).

   29 p vimaru 31/12/2019 38 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 6 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 6 - Trần Minh Tú

  Chương 6 - Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực. Nội dung trình bày trong chương 6 gồm có: Các khái niệm, tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   22 p vimaru 31/12/2019 30 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 1 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 1 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi - Chương 1 trình bày các khái niệm chung. Nội dung chính trong chương này gồm có: Cơ học – Cơ học vật rắn biến dạng, cơ học môi trường liên tục, lý thuyết đàn hồi, các khái niệm chung.

   16 p vimaru 31/12/2019 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số