• Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 1 - TS. Phạm Văn Đạt

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 1 - TS. Phạm Văn Đạt

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục - Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhiệm vụ và đối tượng của môn học; Các giả thuyết và nguyên lý cơ bản của môn học; Trường vô hướng và trường véctơ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p vimaru 25/04/2024 10 0

 • Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 4 - TS. Phạm Văn Đạt

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 4 - TS. Phạm Văn Đạt

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định luật Hooke; Thế năng biến dạng; Sự thu gọn các hằng số đàn hồi; Đường lối giải bài toán của lý thuyết đàn hồi tuyến tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p vimaru 25/04/2024 12 0

 • Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 2 - TS. Phạm Văn Đạt

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 2 - TS. Phạm Văn Đạt

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục - Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ứng suất; Các phương trình vi phân cân bằng; Ứng suất trên mặt cắt nghiêng; Tenxơ ứng suất; Phương chính, ứng suất chính; Ứng suất trên mặt bát diện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p vimaru 25/04/2024 6 0

 • Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 3 - TS. Phạm Văn Đạt

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 3 - TS. Phạm Văn Đạt

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chuyển vị; Khái niệm biến dạng; Quan hệ vi phân giữa chuyển vị và biến dạng bé; Quan hệ vi phân giữa các thành phần quay cứng với chuyển vị; Khái niệm về tenxơ biến dạng bé; Biến dạng chính, phương biến dạng chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vimaru 25/04/2024 7 0

 • Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 5 - TS. Phạm Văn Đạt

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 5 - TS. Phạm Văn Đạt

  Bài giảng Cơ học môi trường liên tục: Chương 5 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Bài toán phẳng; Bài toán ứng suất phẳng; Bài toán biến dạng phẳng; Giải bài toán phẳng bằng hàm đa thức; Giải bài toán phẳng bằng chuỗi lượng giác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vimaru 25/04/2024 10 0

 • Bài giảng Cơ học đá: Chương 2 - TS. Ngô Tấn Phong

  Bài giảng Cơ học đá: Chương 2 - TS. Ngô Tấn Phong

  Bài giảng Cơ học đá: Chương 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau Các đặc trưng vật lý của đá nguyên trạng; Các thí nghiệm đá trong phòng Đánh giá chất lượng mẫu đá; Đường cong ứng suất – biến dạng của mẫu đá chịu nén; Các yếu tố ảnh hưởng đến đường cong ứng suất – biến dạng của đá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p vimaru 25/04/2024 7 0

 • Bài giảng Cơ học đá: Chương 1 - TS. Ngô Tấn Phong

  Bài giảng Cơ học đá: Chương 1 - TS. Ngô Tấn Phong

  Bài giảng Cơ học đá: Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau Cơ học Đá là gì; Ảnh hưởng của các yếu tố địa chất lên đá và khối đá; Ứng dụng của ngành Cơ học Đá; Phương pháp nghiên cứu Cơ học Đá; Lịch sử phát triển ngành Cơ học Đá Việt Nam và thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vimaru 25/04/2024 11 0

 • Bài giảng Cơ học đá: Chương 3 - TS. Ngô Tấn Phong

  Bài giảng Cơ học đá: Chương 3 - TS. Ngô Tấn Phong

  Bài giảng Cơ học đá: Chương 3 được biên soạn gồm các nội dung chính sau phép biến đổi ứng suất; ước tính ứng suất trong đá ở hiện trường; ứng suất tổng, ứng suất có hiệu, áp lực lưu chất trong lỗ rỗng; mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p vimaru 25/04/2024 11 0

 • Bài giảng Cơ học đá: Chương 4 - TS. Ngô Tấn Phong

  Bài giảng Cơ học đá: Chương 4 - TS. Ngô Tấn Phong

  Bài giảng Cơ học đá: Chương 4 được biên soạn gồm các nội dung chính sau các đặc tính của mặt gián đoạn; các hệ thống phân loại khối đá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p vimaru 25/04/2024 9 0

 • Bài giảng Cơ học đá: Chương 5 - TS. Ngô Tấn Phong

  Bài giảng Cơ học đá: Chương 5 - TS. Ngô Tấn Phong

  Bài giảng Cơ học đá: Chương 5 được biên soạn gồm các nội dung chính sau thí nghiệm 3 trục; chuẩn phá huỷ đá; cường độ khối đá có một mặt yếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p vimaru 25/04/2024 7 0

 • Bài giảng Thủy lực - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực - Chương 2: Thủy tĩnh học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: áp suất, áp lực thủy tĩnh, tính chất của áp suất thủy tĩnh; phương trình vi phân cân bằng ơle - điều kiện cân bằng; sự cân bằng của chất lỏng trong trường trọng lực; phương trình cơ bản thủy tĩnh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   38 p vimaru 25/04/2024 10 0

 • Bài giảng Thủy lực - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thủy lực - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thủy lực - Chương 1: Mở đầu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu môn học; tính chất vật lý của chất lỏng; các loại lực - phân loại chất lỏng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   5 p vimaru 25/04/2024 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru258040vi