• Ebook Kiến trúc Trung Quốc: Phần 1

  Ebook Kiến trúc Trung Quốc: Phần 1

  Cuốn sách "Kiến trúc Trung Quốc" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thành phố cổ đại; vương quyền độc tôn; điện thờ thánh thần; những khu vườn kỳ thú. Mời các bạn cùng tham khảo!

   127 p vimaru 29/08/2023 27 0

 • Ebook Kiến trúc Trung Quốc: Phần 2

  Ebook Kiến trúc Trung Quốc: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Kiến trúc Trung Quốc" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kiến trúc thôn quê; sự giao thoa Trung-Tây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p vimaru 29/08/2023 23 0

 • Ebook Hoisting and rigging: Safety manual

  Ebook Hoisting and rigging: Safety manual

  Ebook "Hoisting and rigging: Safety manual" is intended as a working guide for training workers and supervisors in the fundamentals of safe rigging and hoisting. The information covers not only ropes and knots but hoisting equipment from cranes to chainfalls and rigging hardware from rope clips to spreader beams. Equally important is the attention paid at every point to correct procedures for inspection, maintenance, and operation.

   191 p vimaru 25/07/2023 40 0

 • Ebook Engineering Mechanics (Volume 1: Statics): Part 1

  Ebook Engineering Mechanics (Volume 1: Statics): Part 1

  (BQ) Ebook Engineering Mechanics (Volume 1: Statics): Part 1 presents the following content: In Chapter 1, the fundamental concepts necessary for the study of mechanics are established. In Chapter 2, the properties of forces, moments, couples, and resultants are developed so that the student may proceed directly to the equilibrium of nonconcurrent force systems in Chapter 3 without unnecessarily belaboring the relatively trivial problem of...

   256 p vimaru 25/07/2023 35 0

 • Ebook Engineering Mechanics (Volume 1: Statics): Part 2

  Ebook Engineering Mechanics (Volume 1: Statics): Part 2

  (BQ) Ebook Engineering Mechanics (Volume 1: Statics): Part 2 presents the following content: The concepts and categories of distributed forces are introduced at the beginning of Chapter 5, with the balance of the chapter divided into two main sections. Chapter 6 on friction is divided into Section A on the phenomenon of dry friction and Section B on selected machine applications. Chapter 7 presents a consolidated introduction to virtual work...

   294 p vimaru 25/07/2023 36 0

 • Ebook Hướng dẫn tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018: Phần 1

  Tài liệu "Hướng dẫn tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc chung và các số liệu cơ bản trong thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; Tính toán cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc; Tính toán cấu kiện chịu uốn trên tiết diện nghiêng;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   72 p vimaru 28/06/2023 69 0

 • Ebook Hướng dẫn tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hướng dẫn tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính toán cấu kiện chịu nén; Tính toán cấu kiện chịu nén và chịu xoắn; Tính toán nứt và võng của cấu kiện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p vimaru 28/06/2023 78 0

 • Ebook Công nghệ thi công móng - mố - trụ - tháp cầu: Phần 1

  Ebook Công nghệ thi công móng - mố - trụ - tháp cầu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ thi công móng - mố - trụ - tháp cầu" trình bày các nội dung: Công tác ván khuôn, công tác thép và cốt thép, công tác bê tông, công tác trắc đạc trong thi công cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p vimaru 28/06/2023 61 0

 • Ebook Công nghệ thi công móng - mố - trụ - tháp cầu: Phần 2

  Ebook Công nghệ thi công móng - mố - trụ - tháp cầu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ thi công móng - mố - trụ - tháp cầu" trình bày các nội dung: Thi công móng mố, trụ và tháp cầu, thi công mô cầu, thi công trụ cầu, thi công tháp trong cầu treo và câu dây văng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   236 p vimaru 28/06/2023 70 0

 • Ebook Địa chất thủy văn công trình: Phần 1

  Ebook Địa chất thủy văn công trình: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Địa chất thủy văn công trình" đề cập đến những nội dung về: địa chất thủy văn cơ sở; khái niệm về nước dưới đất; các định luật thấm cơ bản; địa chất thủy văn công trình; dòng thấm trong vùng xây dựng công trình thủy lợi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p vimaru 28/06/2023 48 0

 • Ebook Địa chất thủy văn công trình: Phần 2

  Ebook Địa chất thủy văn công trình: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Địa chất thủy văn công trình" tiếp tục để cập đến những nội dung về: dòng thấm tới công trình khai thác nước dưới đất; dòng thảm tới công trình hạ thấp mực nước ngầm và tháo khô hố móng; dòng thấm trong vùng tưới; các mô hình nước dưới đất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   116 p vimaru 28/06/2023 48 0

 • Ebook Trắc địa công trình đường hầm: Phần 1

  Ebook Trắc địa công trình đường hầm: Phần 1

  Cuốn sách Trắc địa công trình đường hầm phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái niệm về công trình đường hầm và công nghệ thi công xây dựng đường hầm; trắc địa trong giai đoạn khảo sát thiết kế đường hầm; khái quát về trắc địa trong giai đoạn thi công đường hầm; đặc điểm và phương pháp thành lập khống chế trắc...

   96 p vimaru 28/06/2023 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru