• Ebook Tính toán khí thực các công trình thủy lợi: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Chiến

  Ebook Tính toán khí thực các công trình thủy lợi: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Chiến

  Cuốn sách "Tính toán khí thực các công trình thủy lợi" cùng cấp các khái niệm cơ bản về khí hóa và khí thực, những tính toán cần thiết để dự báo sự bắt đầu khí hóa và khí thực cũng như những giải pháp kỹ thuật để phòng và chống lại hiện tượng này. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Hiện tượng khí hóa và khí thực trên...

   39 p vimaru 25/06/2015 273 4

 • Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 1): Phần 2 – ĐH Thủy Lợi

  Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 1): Phần 2 – ĐH Thủy Lợi

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thi công các công trình thủy lợi (Tập 1)", Phần 2 trình bày các nội dung: Công tác đất (thi công đấp đất đàm nén, đắp đập bằng phương pháp đổ đất trong nước, thi công đất bằng máy thủy lực), nổ mìn và công tác đá (lý luận cơ bản về nổ và các phương pháp nổ mìn cơ bản, ứng dụng nổ mìn...

   202 p vimaru 25/06/2015 567 6

 • Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 1): Phần 1 – ĐH Thủy Lợi

  Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 1): Phần 1 – ĐH Thủy Lợi

  Phần 1 của cuốn sách "Thi công các công trình thủy lợi (Tập 1)" trình bày các nội dung: Dẫn dòng thi công và công tác hố móng (dẫn dòng thi công, đê quai, ngăn dòng, tiêu nước hố móng, xử lý nền), công tác đất (đào đất, vận chuyển đất). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p vimaru 25/06/2015 643 5

 • Ebook Tính toán khí thực các công trình thủy lợi: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Chiến

  Ebook Tính toán khí thực các công trình thủy lợi: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Chiến

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tính toán khí thực các công trình thủy lợi", phần 2 trình bày các nội dung: Độ bền khí thực của vật liệu, dự báo xâm thực các bộ phận của công trình xả nước, giải pháp ngăn ngừa khí thực nguy hiểm ở các bộ phận của công trình xả nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p vimaru 25/06/2015 263 2

 • Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 2): Phần 2 – ĐH Thủy Lợi

  Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 2): Phần 2 – ĐH Thủy Lợi

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày các nội dung của phần 5 - Kế hoạch tổ chức thi công bao gồm các nội dung: Kế hoạch tiến độ thi công, bố trí mặt bằng công trường, tổ chức công tác vận chuyển trong nội bộ công trường, dự toán xây dựng cơ bản, kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy trên công trường. Mời các bạn cùng...

   207 p vimaru 25/06/2015 729 6

 • Ebook Cơ học đất cho đất không bão hòa: Tập 2 - NXB Giáo dục

  Ebook Cơ học đất cho đất không bão hòa: Tập 2 - NXB Giáo dục

  Ebook Cơ học đất cho đất không bão hòa: Tập 2 giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về lý thuyết về độ bền chống cát; xác định các thông số độ bền chống cát; cân bằng dẻo và cân bằng giới hạn; lý thuyết, thông số, dự tính biến thiên thể tích; cố kết và trương nở một hướng; dòng thấm trạng thái không ổn đinh hai và ba hướng...

   394 p vimaru 31/05/2015 496 8

 • Ebook Cơ học đất cho đất không bão hòa: Tập 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Cơ học đất cho đất không bão hòa: Tập 1 - NXB Giáo dục

  Mời các bạn tham khảo ebook Cơ học đất cho đất không bão hòa: Tập 1 để nắm bắt những kiến thức về cơ học đất không bão hòa; tính chất và quan hệ các pha; các biến trạng thái ứng suất; xác định độ hút dính của đất; các định luật thấm; xác định hệ số thấm; dòng thấm trạng thái ổn định; các thông số áp lực lỗ rỗng.

   331 p vimaru 31/05/2015 648 8

 • Ebook Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 1 - GS.TSKH. Võ Như Cầu

  Ebook Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 1 - GS.TSKH. Võ Như Cầu

  Ebook "Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 1" trình bày các nội dung: Trình bày các phương pháp cơ bản tronglý thuyết quy hoạch toán học, bài toán tối ưu tính kết cấu theo phương pháp lực. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đng học trong các khối ngành Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn...

   96 p vimaru 31/05/2015 405 11

 • Ebook Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 2 - GS.TSKH. Võ Như Cầu

  Ebook Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 2 - GS.TSKH. Võ Như Cầu

  Ebook "Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày nội dung: Bài toán tối ưu tính kết cấu theo phương pháp chuyển vị,bài toán tối ưu tính kết cấutrong giai đoạn chảy dẻo. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang theo học các ngành Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2...

   86 p vimaru 31/05/2015 393 9

 • Ebook Sổ tay cán bộ địa chính: Phần 2 - NXB Tài chính

  Ebook Sổ tay cán bộ địa chính: Phần 2 - NXB Tài chính

  Phần 2 Ebook Sổ tay cán bộ địa chính trình bày các nội dung: Thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính; trình tự, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Mời bạn đọc tham khảo nội dung 2 phần tài liệu.

   123 p vimaru 13/12/2014 299 5

 • Ebook Sổ tay cán bộ địa chính: Phần 1 - NXB Tài chính

  Ebook Sổ tay cán bộ địa chính: Phần 1 - NXB Tài chính

  Ebook Sổ tay cán bộ địa chính được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác quản lý đất đai của cán bộ địa chính. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày nhiệm vụ của cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn; quản lý nhà nước về đất đai.

   84 p vimaru 13/12/2014 519 5

 • Ebook Hóa học và công nghệ sản xuất xi măng: Phần 2 - GS.TSKH. Võ Đình Lương

  Ebook Hóa học và công nghệ sản xuất xi măng: Phần 2 - GS.TSKH. Võ Đình Lương

  Phần 2 Ebook Hóa học và công nghệ sản xuất xi măng do GS.TSKH. Võ Đình Lương biên soạn tương ứng với nội dung phần 2 và phần 3 trong cuốn sách. Nội dung phần này trình bày về xi măng Portland và các loại xi măng thông dụng khác.

   194 p vimaru 13/12/2014 585 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số