• Giáo trình Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Văn Hội (Chủ biên)

  Giáo trình Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Văn Hội (Chủ biên)

  Phần 1 của giáo trình "Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp" trình bày những nội dung về: kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng; tính toán khung ngang; kết cấu đỡ cầu trục; kết cấu thép nhà nhịp lớn; hệ mái treo; kết cấu thép nhà cao tầng; tổ hợp kết cấu chịu lực nhà cao tầng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   185 p vimaru 27/12/2022 9 1

 • Giáo trình Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Văn Hội (Chủ biên)

  Giáo trình Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Văn Hội (Chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp" tiếp tục trình bày những nội dung về: kết cấu thép bản; tính toán vỏ mỏng tròn xoay; kết cấu thép công trình tháp và trụ; tính toán tháp; kết cấu trụ; kết cấu thép ứng suất trước; dầm ứng suất trước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   175 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Ebook Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối: Phần 1

  Ebook Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối" trình bày những nội dung về: khái niệm chung sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối; thiết kế sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối; thiết kế sàn sườn có bản loại dầm; thiết kế sàn sườn có bản kê bốn cạnh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Ebook Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối: Phần 2

  Ebook Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối" tiếp tục trình bày những nội dung về: thí dụ thiết kế; tính toán cấu tạo sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối có bản loại dầm; tính toán cấu tạo sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối có bản kê bốn cạnh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p vimaru 27/12/2022 7 0

 • Ebook Mấy quan điểm về nền móng: Phần 1 - KS. Nguyễn Văn Đực

  Ebook Mấy quan điểm về nền móng: Phần 1 - KS. Nguyễn Văn Đực

  Phần 1 của cuốn sách "Mấy quan điểm về nền móng" trình bày những nội dung về: nền móng là kinh tế; cấu tạo theo thói quen; lớp beton bảo vệ móng và cổ cột; lún và lún lệch; nền móng và kết cấu; móng chân vịt; cột không tự lên móng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p vimaru 27/12/2022 6 0

 • Ebook Mấy quan điểm về nền móng: Phần 2 - KS. Nguyễn Văn Đực

  Ebook Mấy quan điểm về nền móng: Phần 2 - KS. Nguyễn Văn Đực

  Phần 2 của cuốn sách "Mấy quan điểm về nền móng" tiếp tục trình bày những nội dung về: móng cọc (bê tông cốt thép - thép - nhồi); móng băng trên cọc; móng cừ tràm; vài bài viết về xây dựng; chất lượng thiết kế công trình xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vimaru 27/12/2022 7 0

 • Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 1

  Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 1

  Cuốn sách là tập hợp các bài viết về phát hiện, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia xây dựng, bảo vệ công trình giao thông. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách ngay sau đây.

   112 p vimaru 28/11/2022 9 0

 • Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 2

  Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu một số tấm gương hiến đất làm đường điển hình như chiến công của 4 lão nông trên dòng sông bến hải, ông Sáu giao thông ở làng Cà Ná, phong trào hiến đất của phụ nữ Hồng Minh.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   147 p vimaru 28/11/2022 8 0

 • Ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 1

  Ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 1

  In ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 1, you find clear explanations of: Why green infrastructure? The green infrastructure approach : principles from past to present; The benefits of a green infrastructure approach; Where do we begin? The basics of network design.

   155 p vimaru 28/11/2022 6 0

 • Ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 2

  Ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 2

  In ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 2, you find clear explanations of: The implementation quilt: matching available resources to network needs; Management and stewardship; Building support for green infrastructure; Making it happen.

   169 p vimaru 28/11/2022 7 0

 • Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 1

  Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 1

  Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về kết cấu thép, vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép, liên kết, dầm thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   245 p vimaru 24/10/2022 32 1

 • Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 2

  Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: đại cương về giàn thép; tính toán giàn; cấu tạo và tính toán nút giàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p vimaru 24/10/2022 34 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số