• Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 2

  Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 2

  Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mạng lưới và các công trình trên mạng lưới; Tính toán thủy lực; Ống và kênh mương, những công trình trên mạng lưới; Thoát nước mưa và hệ thống thoát nước chung; Trạm bơm nước thải; Cơ sở kỹ thuật quản lý hệ thống thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo...

   117 p vimaru 25/05/2023 45 0

 • Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 1

  Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 1

  Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các hệ thống và sơ đồ thoát nước; Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   27 p vimaru 25/05/2023 44 0

 • Giáo trình Phương pháp thiết kế kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp thiết kế kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp thiết kế kỹ thuật được biên soạn nhằm cung cấp cho người thiết kế phương pháp và công cụ thực hiện thiết kế một cách hiệu quả, bao gồm những vấn đề của bài toán thiết kế cơ khí và cách giải quyết chúng. Nó cũng có thể áp dụng cho các bài toán thiết kế khác trong các lĩnh vực điện, công nghệ thông tin hay xây dựng....

   152 p vimaru 25/05/2023 49 0

 • Giáo trình Phương pháp thiết kế kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp thiết kế kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Phương pháp thiết kế kỹ thuật" trình bày các nội dung: Chuẩn bị tài liệu thiết kế; phương pháp soạn thảo văn bản kỹ thuật; hoạt động nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p vimaru 25/05/2023 53 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - TS. Đặng Văn Thanh, TS. Phạm Văn Tỉnh

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - TS. Đặng Văn Thanh, TS. Phạm Văn Tỉnh

  Giáo trình Vật liệu xây dựng được biên soạn theo chương trình giảng dạy dành cho ngành Kỹ thuật Xây dựng. Với phương châm “Cơ bản, hiện đại và thực tế” các tác giả đã thu thập, đúc kết và biên tập mang tính kế thừa có chỉnh sửa bổ sung từ các giáo trình và tài liệu khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực khoa học này....

   122 p vimaru 25/04/2023 107 1

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - TS. Đặng Văn Thanh, TS. Phạm Văn Tỉnh

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - TS. Đặng Văn Thanh, TS. Phạm Văn Tỉnh

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Vật liệu xây dựng trình bày các nội dung: Bê tông xi măng; vữa xây dựng, bê tông nhựa, vật liệu sơn xây dựng, vật liệu kính xây dựng, vật liệu kim loại và vật liệu gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p vimaru 25/04/2023 97 0

 • Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Doanh nghiệp và hình thành doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư trong sản xuất vật liệu xây dựng; phân bố doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; sản phẩm vật liệu xây dựng...

   118 p vimaru 21/03/2023 110 15

 • Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 2

  Phần 2 giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; tổ chức cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý lao động trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây...

   172 p vimaru 21/03/2023 104 12

 • Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 1 - TS. Nguyễn Thám

  Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 1 - TS. Nguyễn Thám

  Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái quát về khoa học địa chất; tính đặc thù của trái đất và ý nghĩa địa chất; khoáng vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p vimaru 28/02/2023 92 3

 • Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 2 - TS. Nguyễn Thám

  Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 2 - TS. Nguyễn Thám

  Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại đá; các hoạt động địa chất nội sinh; các hoạt động địa chất ngoại sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p vimaru 28/02/2023 64 12

 • Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 1

  Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 1

  Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản về cây xanh đô thị; phương pháp quy hoạch và thiết kế cây xanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vimaru 31/01/2023 185 2

 • Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 2

  Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 2

  Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: quy trình triển khai vấn đề phát triển cây xanh đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p vimaru 31/01/2023 132 12

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru