• Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Doanh nghiệp và hình thành doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư trong sản xuất vật liệu xây dựng; phân bố doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; sản phẩm vật liệu xây dựng...

   118 p vimaru 21/03/2023 10 0

 • Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 2

  Phần 2 giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; tổ chức cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý lao động trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây...

   172 p vimaru 21/03/2023 10 0

 • Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 1 - TS. Nguyễn Thám

  Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 1 - TS. Nguyễn Thám

  Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái quát về khoa học địa chất; tính đặc thù của trái đất và ý nghĩa địa chất; khoáng vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p vimaru 28/02/2023 10 0

 • Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 2 - TS. Nguyễn Thám

  Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 2 - TS. Nguyễn Thám

  Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại đá; các hoạt động địa chất nội sinh; các hoạt động địa chất ngoại sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p vimaru 28/02/2023 8 0

 • Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 1

  Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 1

  Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản về cây xanh đô thị; phương pháp quy hoạch và thiết kế cây xanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vimaru 31/01/2023 24 1

 • Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 2

  Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 2

  Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: quy trình triển khai vấn đề phát triển cây xanh đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p vimaru 31/01/2023 16 1

 • Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các thí nghiệm về xi măng, các thí nghiệm về cốt liệu dùng cho bê tông xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vimaru 28/11/2022 37 0

 • Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: phân tích thành phần hạt cát - đá; tính toán cấp phối bê tông xi măng; phương pháp lấy mẫu, đúc bảo dưỡng mẫu và khoan lấy mẫu; xác định độ dẻo của hỗn hợp bê tông nặng; xác định cường độ chịu nén của bê tông năng theo phương...

   42 p vimaru 28/11/2022 32 0

 • Độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Tài liệu "Độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng" cung cấp cho sinh viên những nội dung về: độ chính xác trắc đỊa cần thiết trong xây dựng; tính độ chính xác cần thiết trắc địa từ dung sai xây dựng; xác định độ chính xác trắc địa cần thiết theo nguyên tắc cân bằng ảnh hưởng; xác định độ chính xác trắc địa cần thiết theo...

   48 p vimaru 28/11/2022 11 0

 • Giáo trình Trắc địa xây dựng 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình Trắc địa xây dựng 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình "Trắc địa xây dựng 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên" có nội dung thời lượng 30 tiết viết về một số vấn đề cốt lõi của ngành Trắc địa cần thiết cho xây dựng công trình. Đối tượng phục vụ của tài liệu này là sinh viên ngành xây dựng đang được đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam trình độ cử nhân, có năng lực thực hành....

   98 p vimaru 28/11/2022 24 1

 • Giáo trình Trắc địa xây dựng 2 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình Trắc địa xây dựng 2 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình "Trắc địa xây dựng 2 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên" là tài liệu phục vụ cho sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng đang được đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam thuộc bậc 6 với trình độ cử nhân có năng lực thực hành của các chuyên ngành: Địa kĩ thuật công trình và kỹ thuật môi trường; Kĩ thuật trắc địa và địa tin học; Kết cấu...

   139 p vimaru 28/11/2022 30 1

 • Giáo trình Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan về quy hoạch hệ thống công trình ngầm trong mỏ; thiết kế quy hoạch cấu tạo giếng đứng; thiết kế quy hoạch cấu tạo lò bằng và lò nghiêng; thiết kế quy hoạch cấu tạo sân giếng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p vimaru 28/11/2022 20 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số