• Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 2

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 2

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị, cung cấp cho người học những kiến thức như: dân số và các khía cạnh xã hội trong qh; các yếu tố tự nhiên; nhân tố tạo thị; dự kiến đất xây dựng đô thị; một số khái niệm, tính toán chỉ tiêu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p vimaru 24/10/2022 9 0

 • Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 1

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 1

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 1 Khái niệm chung về đô thị và Công tác QH xây dựng đô thị, cung cấp cho người học những kiến thức như: định nghĩa về đô thị; phân loại đô thị; công tác quy hoạch xây dựng đô thị; khái niệm đô thị hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p vimaru 24/10/2022 12 0

 • Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 3

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 3

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 3 Cấu trúc đô thị và các bộ phận cấu thành đô thị, cung cấp cho người học những kiến thức như: cấu trúc của đô thị; các thành phần đất đai trong đô thị; một số đặc điểm, tính chất của các khu chức năng đô thị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p vimaru 24/10/2022 9 0

 • Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 4

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 4

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 4 Khu công nghiệp trong đô thị, cung cấp cho người học những kiến thức như: vai trò của khu công nghiệp trong đô thị; mối quan hệ giữa khu công nghiệp và đô thị; giải pháp bố trí khu công nghiệp; bố trí khu công nghiệp trong đô thị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vimaru 24/10/2022 6 0

 • Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 5

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 5

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 5 Khu dân dụng trong đô thị, cung cấp cho người học những kiến thức như: vai trò và cấu trúc khu dân dụng trong đô thị; một số mô hình cấu trúc dân dụng; nguyên tắc thiết lập đơn vị ở; bố trí nhà ở và nhóm nhà;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p vimaru 24/10/2022 7 0

 • Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 6

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 6

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 6 Giao thông trong quy hoạch đô thị, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về giao thông đô thị; các loại hình giao thông; quy hoạch mạng lưới đường phố. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p vimaru 24/10/2022 9 0

 • Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 7

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 7

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Bài 7 Công tác chuẩn bị kỹ thuật đô thị, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đánh giá và lựa chọn đất đai xây dựng đô thị; san nền trong quy hoạch đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vimaru 24/10/2022 8 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Nguyễn Tuân

  Bài giảng Cơ học đất - Nguyễn Tuân

  Bài giảng Cơ học đất gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: bản chất vật lý của đất; tính chất cơ học của đất; khảo sát địa chất công trình; ứng suất trong đất; dự báo độ lún của nền đất; sức chịu tải của nền đất;..Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p vimaru 24/10/2022 6 0

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về đường ô tô; Sự chuyển động của ô tô trên đường; Thiết kế bình đồ tuyến; Thiết kế trắc dọc và trắc ngang; Thiết kế cảnh quan; Thiết kế nền đường; Thiết kế mặt đường; Công tác khảo sát.

   110 p vimaru 27/09/2022 14 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 3 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 3 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng môn "Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất) - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Công tác chuẩn bị thi công đất, chống vách đất hố đào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vimaru 27/08/2022 39 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 4 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 4 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng môn "Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất) - Chương 4: Thi công đào, đắp và đầm đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Thi công đào đất thủ công, thi công đào đất bằng cơ giới, thi công đắp và đầm đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p vimaru 27/08/2022 36 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 5 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 5 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng môn "Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất) - Chương 5: Thi công cọc và cừ" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại cọc và cừ, các loại cọc của móng cọc, thiết bị thi công móng cọc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p vimaru 27/08/2022 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số