• Đánh giá an toàn nhà theo các cấp bão

  Đánh giá an toàn nhà theo các cấp bão

  Hàng năm ở nước ta, bão thường gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân, nhất là ở các vùng ven biển miền Trung Việt Nam. Để giảm thiểu các thiệt hại do bão gây ra, thì việc đánh giá được mức độ an toàn cho nhà theo các cấp bão là rất cần thiết để người dân chủ động có các biện pháp phòng chống bão phù cho hợp....

   6 p vimaru 30/06/2019 1059 20

 • Phân tích khả năng hóa lỏng trong nền cát cho ổn định nền công trình khu vực ven biển tỉnh Bình Định

  Phân tích khả năng hóa lỏng trong nền cát cho ổn định nền công trình khu vực ven biển tỉnh Bình Định

  Hóa lỏng là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một loạt các hiện tượng trong đó cường độ và độ cứng của một trầm tích đất bị giảm do kết quả của việc tạo ra áp lực nước mặc dù có thể xảy ra sự hóa lỏng do tải tĩnh nhưng nó chủ yếu gây ra do động đất.

   10 p vimaru 29/02/2020 1045 20

 • Phân tích độ lún của móng bè có xét đến chiều sâu đặt móng

  Phân tích độ lún của móng bè có xét đến chiều sâu đặt móng

  Xác định độ lún ổn định của nền móng là một vấn đề quan trọng hàng đầu trong thiết kế công trình. Ảnh hưởng của chiều sâu đặt móng trong việc tính toán độ lún ổn định của nền móng là một vấn đề đã được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới trong đó không có sự đồng thuận khoa học nào về mức độ giảm lún.

   9 p vimaru 29/02/2020 375 20

 • Đánh giá chất lượng các hệ sơn phủ chống ăn mòn kết cấu thép vùng biển Việt Nam

  Đánh giá chất lượng các hệ sơn phủ chống ăn mòn kết cấu thép vùng biển Việt Nam

  Bài viết Đánh giá chất lượng các hệ sơn phủ chống ăn mòn kết cấu thép vùng biển Việt Nam trình bày: Công trình xây dựng ngoài khơi và ven biển được xây dựng nhằm phục vụ cho mục tiêu của Quốc gia là phát triển mạnh kinh tế biển, trong số đó các công trình bằng kết cấu thép chiếm tỷ lệ lớn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p vimaru 08/05/2018 1944 19

 • Nghiên cứu khả năng áp dụng móng cọc chế tạo sẵn kích thước lớn cho nhà nhiều tầng tại tp. Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu khả năng áp dụng móng cọc chế tạo sẵn kích thước lớn cho nhà nhiều tầng tại tp. Hồ Chí Minh

  Tính khả thi của một số phương án móng cọc chế tạo sẵn bao gồm cả cọc vuông và cọc tròn ly tâm dự ứng lực đã được nghiên cứu cho các công trình cao tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

   7 p vimaru 30/09/2019 1024 19

 • Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô hình 3D từ ảnh của các công trình kiến trúc

  Lựa chọn phần mềm để xây dựng mô hình 3D từ ảnh của các công trình kiến trúc

  Ứng dụng kỹ thuật xây dựng mô hình ba chiều từ ảnh của vật thể đã được thực hiện ở các quốc gia phát triển trong vài năm gần đây. Hiệu quả của công nghệ này đối với các ngành nghiên cứu khác là một tiềm năng lớn chưa được khai thác hết. Nghiên cứu này nhằm mục đích áp dụng công nghệ mới trong việc xây dựng mô hình 3D của các công...

   5 p vimaru 27/02/2019 1854 19

 • Đánh giá hiện trạng đê bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và radar xuyên đất

  Đánh giá hiện trạng đê bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và radar xuyên đất

  Bài viết này trình bày nghiên cứu về sử dụng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và Radar đất trong đánh giá hiện trạng đê thông qua khảo sát hiện trường tại đê Hữu Cầu từ K30+000 đến K30+400, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

   8 p vimaru 29/02/2020 1167 19

 • Tổ chức quản lý tuyến (xe buýt nhanh) BRT cho thành phố Biên Hòa hiện nay

  Tổ chức quản lý tuyến (xe buýt nhanh) BRT cho thành phố Biên Hòa hiện nay

  Phát triển giao thông bền vững, hiệu quả nhất chính là phát triển hệ thống giao thông công cộng thay thế giao thông cá nhân và xây dựng mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là một xu thế tất yếu phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội và quá trình đô thị hoá. Bài báo này đưa ra vấn đề về tổ chức và quản lý một tuyến...

   6 p vimaru 25/03/2019 1491 19

 • Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo yêu cầu về hình thành và mở rộng vết nứt theo TCVN 5574-2012 và SP 63.13330-2012

  Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo yêu cầu về hình thành và mở rộng vết nứt theo TCVN 5574-2012 và SP 63.13330-2012

  Bài báo giới thiệu việc tính toán độ mở rộng vết nứt thẳng góc của cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn theo TCVN 5574-2012 và tiêu chuẩn Nga SP 63.13330-2012. Kết quả tính toán so sánh độ mở rộng vết nứt thẳng góc giữa 2 tiêu chuẩn cho cấu kiện dầm, sàn chỉ ra rằng giá trị mô men hình thành vết nứt của SP 63.13330-2012 nhỏ hơn so với TCVN 5574-2012,...

   7 p vimaru 30/06/2019 413 19

 • Nghiên cứu sự làm việc của nhóm cọc chịu tải trọng đứng với các cọc có chiều dài khác nhau

  Nghiên cứu sự làm việc của nhóm cọc chịu tải trọng đứng với các cọc có chiều dài khác nhau

  Quá trình thi công cọc đại trà có thể xảy ra tình huống đất bị nén chặt dẫn đến một số cọc không đạt chiều dài theo thiết kế, hoặc khi thiết kế móng có số lượng cọc lớn, người thiết kế chủ động thay đổi chiều dài các cọc trong đài cọc để tối ưu sự làm việc của từng cọc. Trong bài báo này, tác giả giới thiệu một phương pháp...

   8 p vimaru 30/06/2019 1366 18

 • Thông số điều chỉnh độ cứng trong thiết kế kết cấu sàn rỗng theo mô hình phần tử vỏ mỏng với phần mềm Etabs

  Thông số điều chỉnh độ cứng trong thiết kế kết cấu sàn rỗng theo mô hình phần tử vỏ mỏng với phần mềm Etabs

  Bài báo trình bày cách tính toán các thông số biến đổi độ cứng của sàn rỗng khi khai báo trong phần mềm thương mại, trong đó có phần mềm Etabs. Việc tính toán dựa trên các so sánh kết quả mô phỏng theo phương pháp phần tử hữu hạn của mô hình 3D đối với sàn rỗng và sàn đặc. Một vài công thức đơn giản được đề xuất để tính toán nhanh các...

   8 p vimaru 30/06/2019 1961 18

 • Đánh giá hỗ trợ lĩnh vực giao thông đô thị tại Việt Nam

  Đánh giá hỗ trợ lĩnh vực giao thông đô thị tại Việt Nam

  Báo cáo Đánh giá hỗ trợ lĩnh vực giao thông đô thị tại việt nam với mục tiêu rà soát lại chính sách tổng thể của Nhật Bản về hỗ trợ lĩnh vực giao thông đô thị tại Việt Nam, dựa trên những thu hoạch từ đánh giá rà soát này, đưa ra những kiến nghị để tham khảo trong hoạch định chính sách hỗ trợ Việt Nam trong tương lai của Chính Phủ Nhật...

   27 p vimaru 25/03/2019 1575 18

Hướng dẫn khai thác thư viện số