• Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 3: Kiến trúc phân lớp

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 3: Kiến trúc phân lớp

  "Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 3: Kiến trúc phân lớp" giúp người học có thể hiểu được: Tính phân lớp & lớp, các yếu tố của lớp, phân loại các lớp, mối quan hệ giữa các tầng phân lớp, sự thành tạo các tầng phân lớp, điều kiện thành tạo bề dày trầm tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vimaru 26/04/2021 57 0

 • Bài giảng Thi công cầu

  Bài giảng Thi công cầu

  Bài giảng Thi công cầu được biên soạn theo chương trình môn học đã được phê duyệt, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sơ bản về lĩnh vực thi công một công trình cầu từ thi công kết móng mố trụ cầu, thi công kết cấu mố trụ cầu đến thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép và kết cấu nhịp cầu thép.

   183 p vimaru 28/11/2021 64 0

 • Bài giảng Trắc địa II

  Bài giảng Trắc địa II

  Bài giảng Trắc địa II trình bày những nội dung chính sau: Lưới khống chế trắc địa, bình sai lưới khống chế trắc địa, lưới khống chế mặt bằng đo vẽ, lưới khống chế độ cao, đo vẽ bản đồ địa chính và bản đồ địa hình, đo vẽ mặt cắt địa hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p vimaru 26/04/2021 72 0

 • Bài giảng Kiến trúc 1 - Phần 4: Nhà công nghiệp

  Bài giảng Kiến trúc 1 - Phần 4: Nhà công nghiệp

  Bài giảng Kiến trúc 1 - Phần 4: Nhà công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Các bộ phận của nhà công nghiệp; Bố trí tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp; Giải pháp kiến trúc - kết cấu nhà xưởng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vimaru 30/06/2021 64 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công 1

  Bài giảng Kỹ thuật thi công 1

  Bài giảng Kỹ thuật thi công 1 được biên soạn bám sát theo các tiêu chuẩn quốc gia mới nhất và kinh nghiệm thi công của nhóm tác giả. Nội dung chính của bài giảng gồm các phần: Công tác đất, thi công Cọc và cừ, gia cố nền móng và thi công bê tông cốt thép toàn khối.

   182 p vimaru 28/11/2021 64 0

 • Bài giảng Kiến trúc 1 - Phần 1: Những khái niệm chung

  Bài giảng Kiến trúc 1 - Phần 1: Những khái niệm chung

  Bài giảng Kiến trúc 1 - Phần 1: Những khái niệm chung cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến trúc và xây dựng; Thiết kế kiến trúc; Cơ sở kỹ thuật kiến trúc - xây dựng hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p vimaru 30/06/2021 79 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 8 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 8 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 8 Móng nông trên nền thiên nhiên, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm nền và móng; khái niệm tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn; tài liệu cần thiết tính toán Nền Móng theo TTGH; đề xuất, so sánh và chọn phương án Nền Móng; tính nền móng công trình chịu lực ngang thường xuyên theo TTGH.

   9 p vimaru 28/12/2021 24 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 7 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 7 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 7 Xác định độ lún của nền công trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: xác định độ lún cố kết; tốc độ cố kết của đất; xác định độ lún ổn định của nền đất theo phương pháp cộng lún từng lớp; đánh giá quá trình lún thứ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vimaru 28/12/2021 26 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 4 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 4 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 4 Các đặc trưng kỹ thuật của đất và đá cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc hình thành đất; Các tính chất cơ lý của đất; Tính chất cơ lý của mẫu đá; Các hệ thống khe nứt ở trong đá và ảnh hưởng của chúng; Tính chất cơ lý của khối đá; Phân loại đất đá trong xây dựng công...

   113 p vimaru 29/08/2021 52 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 5 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 5 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 5 Sức chịu tải của nền đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết sức chịu tải của terzaghi; hệ số an toàn; phương pháp tính sức chịu tải tổng quát và sức chịu tải meyerhof; các phương pháp xác định sức chịu tải của nền đất theo TCVN. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vimaru 28/12/2021 26 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 3 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 3 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 3.1 Kiến tạo và cấu trúc địa chất cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc quả đất và thuyết kiến tạo mảng; Chuyển động uốn nếp và cấu tạo nếp uốn; Các yếu tố hình học của nếp uốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p vimaru 29/08/2021 55 0

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 Áp lực đất lên tường chắn, cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại áp lực đất và điều kiện sản sinh ra chúng; xác định áp lực đất lên tường chắn theo lý luận của rankine; xác định áp lực đất tĩnh; xác định áp lực đất theo lý luận của coulomb. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vimaru 28/12/2021 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số