• Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 4 - TS. Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 4 - TS. Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 4 Các chất kết dính vô cơ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các chất kết dính vô cơ rắn trong không khí; các chất kết dính vô cơ rắn trong môi trường nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vimaru 31/01/2022 42 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 1 - TS. Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 1 - TS. Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 1 Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các tính chất vật lý chủ yếu; các tính chất cơ học chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p vimaru 31/01/2022 39 0

 • Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 3: Kiến trúc phân lớp

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 3: Kiến trúc phân lớp

  "Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 3: Kiến trúc phân lớp" giúp người học có thể hiểu được: Tính phân lớp & lớp, các yếu tố của lớp, phân loại các lớp, mối quan hệ giữa các tầng phân lớp, sự thành tạo các tầng phân lớp, điều kiện thành tạo bề dày trầm tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vimaru 26/04/2021 65 0

 • Bài giảng Trắc địa II

  Bài giảng Trắc địa II

  Bài giảng Trắc địa II trình bày những nội dung chính sau: Lưới khống chế trắc địa, bình sai lưới khống chế trắc địa, lưới khống chế mặt bằng đo vẽ, lưới khống chế độ cao, đo vẽ bản đồ địa chính và bản đồ địa hình, đo vẽ mặt cắt địa hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p vimaru 26/04/2021 81 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 3 - TS. Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 3 - TS. Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 3 Vật liệu gốm xây dựng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên liệu để chế tạo; các tính chất cơ học chủ yếu của đất sét; gạch đất sét nung. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p vimaru 31/01/2022 47 0

 • Bài giảng Thiết kế đường

  Bài giảng Thiết kế đường

  Bài giảng Thiết kế đường cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về đường ô tô; Sự chuyển động của ô tô trên đường; Thiết kế bình đồ tuyến; Thiết kế trắc dọc và trắc ngang; Thiết kế cảnh quan; Thiết kế nền đường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p vimaru 29/03/2022 25 0

 • Bài giảng Dung dịch khoan và xi măng - ThS. Đỗ Hữu Minh Triết

  Bài giảng Dung dịch khoan và xi măng - ThS. Đỗ Hữu Minh Triết

  Bài giảng Dung dịch khoan và xi măng - ThS. Đỗ Hữu Minh Triết có nội dung trình bày về định nghĩa, chức năng, các thông số cơ bản, phân loại của: dung dịch khoan, thủy lực khoan, xi măng, các phương pháp trám xi măng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   72 p vimaru 29/03/2022 24 0

 • Bài giảng Kiến trúc 1 - Phần 1: Những khái niệm chung

  Bài giảng Kiến trúc 1 - Phần 1: Những khái niệm chung

  Bài giảng Kiến trúc 1 - Phần 1: Những khái niệm chung cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến trúc và xây dựng; Thiết kế kiến trúc; Cơ sở kỹ thuật kiến trúc - xây dựng hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p vimaru 30/06/2021 92 0

 • Bài giảng Đường sắt (Khối Kinh tế): Phần 2 - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Bài giảng Đường sắt (Khối Kinh tế): Phần 2 - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đường sắt (Khối Kinh tế): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo kết cấu tầng trên; Thiết kế đường ray; Thi công đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p vimaru 29/03/2022 32 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 4 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 4 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 4 Các đặc trưng kỹ thuật của đất và đá cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc hình thành đất; Các tính chất cơ lý của đất; Tính chất cơ lý của mẫu đá; Các hệ thống khe nứt ở trong đá và ảnh hưởng của chúng; Tính chất cơ lý của khối đá; Phân loại đất đá trong xây dựng công...

   113 p vimaru 29/08/2021 57 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 5 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 5 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 5 Chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép cung cấp cho người học những kiến thức như: Tác nhân chính gây ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép; Giải pháp chung bảo vệ chống ăn mòn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p vimaru 29/10/2021 46 0

 • Bài giảng Đường sắt (Khối Kinh tế): Phần 1 - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Bài giảng Đường sắt (Khối Kinh tế): Phần 1 - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Bài giảng Đường sắt (Khối Kinh tế): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính sức kéo đầu máy; Bình đồ và trắc dọc đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p vimaru 29/03/2022 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số