• Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 4 - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 4 - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 4: Mạng lưới cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến, tính toán mạng lưới cấp nước, cấu tạo mạng lưới cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vimaru 30/06/2018 2607 20

 • Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Chương 2: Lý thuyết đầm nén mặt và móng đường

  Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Chương 2: Lý thuyết đầm nén mặt và móng đường

  Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Chương 2: Lý thuyết đầm nén mặt và móng đường. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: vai trò của công tác đầm nén; mục đích của công tác đầm nén; quá trình đầm nén; các biện pháp nâng cao hiệu quả đầm nén; kỹ thuật đầm nén;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   79 p vimaru 27/12/2022 113 20

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 1: Tổng quan về tài nguyên nước Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thiết kế công trình thủy, thực hành ứng dụng các kiến thức cơ bản với các phần mềm phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p vimaru 29/02/2020 1290 20

 • Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2): Chương 11 - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2): Chương 11 - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 2) - Chương 11: Thành phần tính chất nước thải và các phương pháp xử lý nước thải" trình bày các nội dung: Thành phần, tính chất nước thải; xác định mức độ cần thiết để làm sạch nước thải, xác phương pháp xử lý nước thải Dây chuyền xử lý nước thải,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vimaru 30/06/2018 2357 20

 • Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu 1: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu 1: Chương 2 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

  Bài giảng "Thiết kế và xây dựng cầu 1 - Chương 2: Vật liệu dùng trong cầu bê tông cốt thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Bê tông cốt thép, bê tông, cường độ và đặc trưng cơ lý của bê tông, cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 24/03/2016 2101 20

 • Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 - TS. Phạm Quang Tú

  Bài giảng Địa kỹ thuật: Chương 6 Áp lực đất lên tường chắn, cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại áp lực đất và điều kiện sản sinh ra chúng; xác định áp lực đất lên tường chắn theo lý luận của rankine; xác định áp lực đất tĩnh; xác định áp lực đất theo lý luận của coulomb. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vimaru 28/12/2021 476 19

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương mở đầu

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương mở đầu

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương mở đầu" trình bày khái quát về vật liệu xây dựng; cát xây dựng; sản phẩm đá, các loại gạch đất sét nung; trụ điện bê tông ly tâm ứng suất trước; cọc rỗng bê tông tiền áp; phân loại vật liệu bê tông; vai trò của vật liệu bê tông.

   31 p vimaru 29/12/2020 1179 19

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 3 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 3 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng môn "Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất) - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Công tác chuẩn bị thi công đất, chống vách đất hố đào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vimaru 27/08/2022 368 19

 • Bài giảng Trang thiết bị kỹ thuật công trình - Chương 1: Nêu mục đích và yêu cầu môn học

  Bài giảng Trang thiết bị kỹ thuật công trình - Chương 1: Nêu mục đích và yêu cầu môn học

  Bài giảng Trang thiết bị kỹ thuật công trình - Chương 1: Nêu mục đích và yêu cầu môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích yêu cầu môn học, khái niệm về trang thiết bị kỹ thuật cho công trình kiến trúc, khái niệm về không gian kỹ thuật trong công trình kiến trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p vimaru 31/10/2017 4949 19

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 2 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 2 - Trần Minh Tú

  Chương 2 - Nội lực trong các hệ phẳng tĩnh định. Nội dung trình bày trong chương 2 gồm có: Xác định nội lực trong hệ dàn tĩnh định, xác định nội lực trong thanh tĩnh định, liên hệ vi phân giữa mô men uốn, lực cắt và tải trọng phân bố, phương pháp vẽ biểu đồ ứng lực theo điểm đặc biệt, biểu đồ nội lực của khung phẳng.

   57 p vimaru 31/12/2019 1215 19

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng

  Nội dung bài giảng trình bày về các tính chất cơ bản của vật liệu, vật liệu đá thiên nhiên, vật liệu gốm xây dựng, chất kết dính vô cơ và bê tông.

   88 p vimaru 30/06/2018 3296 19

 • Bài giảng Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển (P4)

  Bài giảng Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển (P4)

  Bài giảng "Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Chương 4: Tính toán mố trụ cầu (P4)" trình bày một số bài tập ví dụ về tính toán mố trụ như: Ví dụ tính thân trụ chịu nén uốn, kiểm toán thân trụ cho tổ hợp tải trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vimaru 24/03/2016 2102 19

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru