• Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép

  Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép

  Giáo trình trình bày những nguyên tắc cơ bản về lựa chọn các giải pháp kết cấu hợp lý, phân tích, áp dụng các giả thiết, lý thuyết tính toán, sơ đồ tính toán, xác định tải trọng và các yêu cấu tạo sao cho phù hợp với thực tế làm việc của từng dạng kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   231 p vimaru 28/06/2022 3 0

 • Bài giảng Thí nghiệm Địa kỹ thuật - GVC. TS. Nguyễn Thanh Danh

  Bài giảng Thí nghiệm Địa kỹ thuật - GVC. TS. Nguyễn Thanh Danh

  Bài giảng Thí nghiệm Địa kỹ thuật gồm có 2 phần chính như: Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý; kiểm tra sức chịu tải và biến dạng với giải pháp móng đơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p vimaru 28/06/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết bị công trình

  Bài giảng Thiết bị công trình

  Bài giảng Thiết bị công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống thông gió trong công trình; hệ thống điện chiếu sáng và thông tin liên lạc; hệ thống phòng cháy chữa cháy và quản lý chất thải rắn; các hệ thống kỹ thuật khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p vimaru 28/06/2022 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện trong sản xuất vật liệu xây dựng

  Bài giảng Kỹ thuật điện trong sản xuất vật liệu xây dựng

  Bài giảng Kỹ thuật điện trong sản xuất vật liệu xây dựng cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ thống điện trong nhà xưởng sản xuất; khí cụ điện; chọn dây, cáp và khí cụ điện bên trong nhà xưởng sản xuất;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p vimaru 28/06/2022 2 0

 • Bài giảng Điện công trình

  Bài giảng Điện công trình

  Bài giảng chung “Điện công trình” nhằm giúp cho giảng viên thống nhất nội dung, kiến thức giảng dạy bên cạnh đó chủ yếu nhằm làm tư liệu học tập cho học sinh, do thời lượng học tập trên lớp hạn chế, hy vọng với sự sáng tạo và tư duy độc lập của học sinh bài giảng chung này có thể củng cố thêm kiến thức cần thiết. Mời các bạn cùng...

   39 p vimaru 28/06/2022 3 0

 • Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung; vật liệu trong cầu bê tông cốt thép; tải trọng, tổ hợp tải trọng; cầu bản bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p vimaru 28/06/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép: Phần 2

  Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên lý cấu tạo cầu dầm bê tông cốt thép; thiết kế, tính toán cầu dầm bê tông cốt thép; cầu dầm thi công phân đoạn và cầu vòm bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p vimaru 28/06/2022 2 0

 • Bài giảng Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thành phố thông minh - TS. Phạm Hồng Quang

  Bài giảng Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thành phố thông minh - TS. Phạm Hồng Quang

  Bài giảng Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thành phố thông minh do TS. Phạm Hồng Quang biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Mô hình hạ tầng công nghệ thông tin; Phương pháp xây dựng thành phố thông minh; Cấu trúc hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố thông minh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   19 p vimaru 28/06/2022 3 0

 • Ebook Đô thị Việt Nam

  Ebook Đô thị Việt Nam

  Ebook Đô thị Việt Nam gồm có 3 chương, được trình bày cụ thể nhưu sau: Những vấn đề chung về đô thị học; Hệ thống đô thị Việt Nam; Đánh giá tổng hợp các nguồn lực tác động đến mạng lưới đô thị Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   182 p vimaru 30/05/2022 11 1

 • Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 1

  Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 1

  Phần 1 của "Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép" có nội dung gồm 3 chương trình bày về: tổng quan nhà cao tầng; các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng; tải trọng tác động lên nhà cao tầng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   116 p vimaru 30/05/2022 11 0

 • Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 2

  Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép" gồm các chương còn lại với nội dung về: tính toán kết cấu nhà cao tầng; kiểm tra sự làm việc của nhà cao tầng; nguyên tắc kiểm tra bền và cấu tạo kết cấu chịu lực;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   115 p vimaru 30/05/2022 12 0

 • Bài giảng Bê tông cốt thép 1 - ThS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn

  Bài giảng Bê tông cốt thép 1 - ThS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn

  Bài giảng Bê tông cốt thép 1 - ThS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm chung; tính chất cơ lý của vật liệu; nguyên lý tính toán và cấu tạo; cấu kiện chịu uốn; kết cấu sàn; cấu kiến chịu uốn - xoắn; cấu kiện chịu nén và cấu kiện chịu kéo;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   135 p vimaru 30/05/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số