• Ebook Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp toàn tập: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp toàn tập: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách “Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp toàn tập” cung cấp cho người học các lý thuyết cơ sở bao gồm: Máy biến áp, hệ thống phân phối điện hạ áp, các khí cụ điện thông dụng, động cơ không đồng bộ 3 pha, phương pháp khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha.

   138 p vimaru 21/11/2018 37 4

 • Ebook Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp toàn tập: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp toàn tập: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách “Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp toàn tập” cung cấp cho người học các hướng dẫn thực hành bao gồm: Máy biến áp 1 pha; xác định cực tính của các cuộn pha mạch sơ cấp máy biến áp 3 pha; đấu dây máy biến áp 3 pha; kỹ thuật làm đầu cốt, quan sát và mắc dây trong tủ phân phối điện.

   137 p vimaru 21/11/2018 21 2

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 1: Tổng quan về công cụ MATLAB

  Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 1: Tổng quan về công cụ MATLAB

  Chương 1 trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu matlab, tổng quan về lập trình matlab, cách sử dụng biến trong matlab, các lệnh và các hàm cơ bản, cách thao tác với ma trận, vẽ đồ thị trong matlab, làm việc với hàm và m-file, lập trình GUI.

   47 p vimaru 20/11/2018 4 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 2: Tín hiệu rời rạc

  Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 2: Tín hiệu rời rạc

  Chương 2 trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm về tín hiệu rời rạc, các tín hiệu cơ sở, dãy xung đơn vị (tiếp), dãy nhảy bậc đơn vị, dãy tín hiệu hình sin, dãy e-mũ phức, các phép toán trên tín hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vimaru 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 3: Biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc

  Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 3: Biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc

  Bài giảng chương 3 trình bày những nội dung chủ yếu sau: Phép biến đổi Z, miền hội tụ, điểm cực, điểm không, hàm tf2zp, một số hàm liên quan, một số tính chất của biến đổi Z, biến đổi Z của một số dãy cơ bản, biến đổi Z ngược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p vimaru 20/11/2018 5 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 4: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trên miền Z

  Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 4: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trên miền Z

  Bài giảng chương 4 trình bày những nội dung cơ bản như: Phép biến đổi Z, miền hội tụ, một số tính chất của biến đổi Z, biến đổi Z của một số dãy cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   30 p vimaru 20/11/2018 10 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 5: Bộ lọc số có đáp ứng xung hữu hạn và vô hạn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 5: Bộ lọc số có đáp ứng xung hữu hạn và vô hạn

  Chương 5 "Bộ lọc số có đáp ứng xung hữu hạn và vô hạn" gồm có những nội dung cơ bản sau: Các mạch lọc đơn giản, mạch lọc FIR, mạch lọc FIR thông thấp, mạch lọc FIR thông cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vimaru 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 6: Xử lý ảnh trong Matlab

  Bài giảng Xử lý tín hiệu nâng cao - Chương 6: Xử lý ảnh trong Matlab

  Chương 6 gồm có những nội dung chính sau: Tín hiệu hai chiều (ảnh số), biểu diễn ảnh, các kiểu ảnh trong matlab, ảnh được định chỉ số (indexed images), ảnh cường độ (intensity images), ảnh nhị phân (binary images),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vimaru 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động

  Nội dung bài giảng gồm có giới thiệu về hệ thống điều khiển tự động, cơ sở toán học, mô hình toán học của hệ thống, phân tích hệ thống điều khiển trong miền thời gian,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p vimaru 31/10/2018 20 3

 • Bài giảng Tự động hoá quá trình sản xuất

  Bài giảng Tự động hoá quá trình sản xuất

  Tự động hóa quá trình sản xuất là môn học nằm trong chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí ở các trường đại học kỹ thuật, môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các cơ cấu tự động hóa, hệ thống thiết bị chính của dây chuyền sản xuất tự động, các hệ thống sản xuất tự động hiện đại ngày nay đang được...

   121 p vimaru 31/10/2018 11 0

 • Bài giảng Điều khiển lập trình 1

  Bài giảng Điều khiển lập trình 1

  Bài giảng Điều khiển lập trình 1 có cấu trúc gồm 5 chương với các nội dung trình bày như: Đại cương về điều khiển lập trình, cấu trúc và phương pháp hoạt động của PLC, các phép toán nhị phân của PLC, các phép toán số của PLC, các họ PLC khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p vimaru 31/10/2018 10 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 3 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 3 - Đỗ Quang Thông

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 3 "Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa, phân tích tính ổn định của tự dao động và xác định biên độ, tần số dao động, khảo sát hiện tượng tự dao động,...

   36 p vimaru 31/10/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số