• Giáo trình Máy và thiết bị lạnh: Phần 1

  Giáo trình Máy và thiết bị lạnh: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Máy và thiết bị lạnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, môi chất lạnh và chất tải lạnh, máy nén lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   138 p vimaru 29/09/2021 39 3

 • Giáo trình Máy và thiết bị lạnh: Phần 2

  Giáo trình Máy và thiết bị lạnh: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Máy và thiết bị lạnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Chu trình máy lạnh nén hơi một cấp, chu trình 2 và nhiều cấp, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, tháp giải nhiệt, các thiết bị phụ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   157 p vimaru 29/09/2021 31 2

 • Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 1 - PGS.TS. Lê Bá Long

  Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 1 - PGS.TS. Lê Bá Long

  Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giải tích Fourier; Wavelet; Phép biến đổi laplace. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p vimaru 29/09/2021 32 1

 • Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 2 - PGS.TS. Lê Bá Long

  Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 2 - PGS.TS. Lê Bá Long

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình ngẫu nhiên, chuỗi Markov; Quá trình dừng; Quá trình Poisson; Lý thuyết sắp hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p vimaru 29/09/2021 28 0

 • Giáo trình Máy điện (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Máy điện (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Máy điện cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về máy biến áp, tổ nối dây và mạch từ máy biến áp, quan hệ điện từ trong máy biến áp, máy biến áp làm việc với tải không đối xứng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   152 p vimaru 29/09/2021 36 3

 • Giáo trình Máy điện (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Máy điện (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Máy điện cung cấp cho người học các kiến thức: Sức điện động của dây quấn phần ứng máy điện quay, sức từ động của dây quấn phần ứng máy điện quay, điện kháng của dây quấn máy điện xoay chiều,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   177 p vimaru 29/09/2021 30 0

 • Giáo trình Thông tin quang: Phần 1

  Giáo trình Thông tin quang: Phần 1

  Giáo trình Thông tin quang gồm 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sẽ gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kỹ thuật thông tin quang; Sợi quang; Bộ phát quang...Mời các bạn tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   48 p vimaru 29/09/2021 29 0

 • Giáo trình Thông tin quang: Phần 2

  Giáo trình Thông tin quang: Phần 2

  Giáo trình Thông tin quang: Phần 2 gồm có 3 chương tiếp phần 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bộ thu quang; Khuyếch đại quang; Hệ thống thông tin quang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

   37 p vimaru 29/09/2021 31 1

 • Giáo trình Điện tử số: Phần 1

  Giáo trình Điện tử số: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Điện tử số cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống số đếm-số nhị phân, đại số boole-cổng logic, hệ tổ hợp. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   59 p vimaru 29/09/2021 13 0

 • Giáo trình Điện tử số: Phần 2

  Giáo trình Điện tử số: Phần 2

  Giáo trình Điện tử số: Tập 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về Hệ tuần tự gồm mạch chốt và Flip Flop (FF), bộ đếm, thanh ghi dịch, phân tích hệ tuần tự, thiết kế hệ tuần tự. Giáo trình phục vụ cho các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử và những ngành có liên quan.

   43 p vimaru 29/09/2021 11 0

 • Giáo trình Điện tử thông tin: Phần 1

  Giáo trình Điện tử thông tin: Phần 1

  Với 3 chương đầu tiên Giáo trình Điện tử thông tin: Phần 1 trình bày nội dung về mạch khuếch đại công suất âm tần, đáp ứng tần số của mạch khuếch đại, mạch lọc tích cực sử dụng op amp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p vimaru 29/09/2021 11 0

 • Giáo trình Điện tử thông tin: Phần 2

  Giáo trình Điện tử thông tin: Phần 2

  Giáo trình Điện tử thông tin: Phần 2 với 3 chương còn lại trình bày về mạch dao động, mạch cộng hưởng, mạch điều chế tín hiệu. Giáo trình phục vụ cho các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử và những ngành có liên quan.

   46 p vimaru 29/09/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số