• Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 1 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 1 - Trương Văn Cương

  Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Tổng quan về môn học "Thiết bị và mạch điện tử", mục tiêu và nội dung môn học, kế hoạch giảng dạy, ôn lại kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   40 p vimaru 31/05/2019 55 2

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 2 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 2 - Trương Văn Cương

  Chương này trình bày về linh kiện bán dẫn với những nội dung chính như: Vật liệu bán dẫn, chuyển tiếp P-N, cấu tạo của Diode, nguyên lý hoạt động, đặc tính Diode, mô hình Diode, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   47 p vimaru 31/05/2019 31 1

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 3 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 3 - Trương Văn Cương

  Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Cấu tạo của Transistor, nguyên lý hoạt động, đặc tính Transistor, cách phân cực Transistor, phân tích tín hiệu lớn và đặc tính dòng áp, phân tích tín hiệu nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vimaru 31/05/2019 41 1

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 4 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 4 - Trương Văn Cương

  Chương 4 phân tích các mạch khuếch đại. Chương này trình bày những nội dung chính như: Mạch khuếch đại căn bản, mạch khuếch đại CE, mạch khuếch đại CB, mạch khuếch đại CC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vimaru 31/05/2019 32 2

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 5 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 5 - Trương Văn Cương

  Chương 5 - Transistor Hiệu ứng trường FET. Chương này trình bày những nội dung chính: Cấu tạo, đặc tính JFET; phân cực JFET; cấu tạo, đặc tính và phân cực MOSFET kênh liên tục; cấu tạo, đặc tính và phân cực MOSFET kênh gián đoạn.

   24 p vimaru 31/05/2019 33 1

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 6, 7 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 6, 7 - Trương Văn Cương

  Chương 6, 7 - Mạch khuếch đại thuật toán Op-Amp. Chương này trình bày những nội dung: Cấu tạo và đặc tính của Op-Amp, các chế độ hoạt động của Op-Amp, các thông số cơ bản của Op-Amp, mạch hồi tiếp âm, mạch khuếch đại thuật toán sử dụng hồi tiếp âm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vimaru 31/05/2019 29 1

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 8 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 8 - Trương Văn Cương

  Chương này có thể giúp người học: Hiểu và vận dụng được mạch so sánh sử dụng Op-Amp, hiểu và vận dụng được mạch cộng/trừ sử dụng Op-Amp, hiểu và vận dụng được mạch vi phân/tích phân sử dụng Op-Amp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vimaru 31/05/2019 30 1

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 9 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 9 - Trương Văn Cương

  Nội dung chương 9 trang bị cho người học: Hiểu và vận dụng được mạch đa hài, hiểu và vận dụng được mạch dao động tạo sóng sin sử dụng Op-Amp, hiểu và vận dụng được mạch dao động tạo xung sử dụng Op-Amp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vimaru 31/05/2019 28 1

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 10 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 10 - Trương Văn Cương

  Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Mạch lọc, khái niệm và phân loại mạch lọc, đáp ứng tần số của mạch lọc, mạch lọc thụ động sử dụng RC. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   13 p vimaru 31/05/2019 31 1

 • Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 11 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 11 - Trương Văn Cương

  Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Khái niệm mạch lọc tích cực, Mạch lọc tích cực thông thấp, mạch lọc tích cực thông cao, mạch lọc tích cực thông dải, mạch lọc tích cực triệt thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vimaru 31/05/2019 28 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1

  Chương 1 giới thiệu chung về môn học Nhập môn mạch số. Mục tiêu của môn học này nhằm giúp người học hiểu được luận lý số (digital logic) ở mức cổng (gate level) và mức chuyển mạch (switch level) của các thành phần logic tổ hợp (combinational logic) và logic tuần tự (sequential logic), thiết kế và thực thi các mạch logic tổ hợp và tuần tự, phân tích...

   46 p vimaru 31/05/2019 28 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.1

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.1

  Chương 2 - Các dạng biểu diễn số. Chương này gồm có những nội dung chính: Tổng quan, các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân, các phép tính số nhị phân không dấu, biểu diễn số nhị phân có dấu, biểu diễn các loại số khác.

   33 p vimaru 31/05/2019 25 0