• Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 1

  Tài liệu "Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan - công suất đặt; Các trạm biến áp phân phối trung/ hạ; Các kiểu nối mạng hạ áp; Cải thiện hệ số công suất và lọc sóng hài; Phân phối trong mạng hạ áp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   342 p vimaru 25/05/2023 14 0

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ chống điện giật; Bảo vệ lưới - thiết bị đóng cắt phần H1 bảo vệ lưới; Phần H2 thiết bị đóng cắt; Các nguồn và tải đặc biệt; Lắp đặt điện dân dụng và các vị trí đặc biệt....

   416 p vimaru 25/05/2023 13 0

 • Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 1

  Ebook "Kỹ thuật số 2" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống số đếm; Các phép tính trong hệ nhị phân; Đại số Boole; Hệ tổ hợp; Mạch chọn kênh/ hợp kênh; Mạch chuyển hóa; Mạch mã hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   84 p vimaru 25/05/2023 12 0

 • Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật số 2" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ dãy; Các phần tử cơ bản của hệ tuần tự; Hệ ghi dịch; Các mạch logic lập trình; Vi mạch số và vấn đề giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p vimaru 25/05/2023 13 0

 • Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 1

  "Ebook Kỹ thuật số 2" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các thiết bị logic lập trình được; Thiết kế máy trạng thái bằng lưu đồ máy trạng thái; Hệ tuần tự không đồng bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   146 p vimaru 25/05/2023 14 0

 • Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Kỹ thuật số 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hazard trong các hệ tổ hợp; Hazard động; Thiết kế hệ tổ hợp không có hazard; Ngôn ngữ mô tả phần cứng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   148 p vimaru 25/05/2023 11 0

 • Ebook Kỹ thuật radar và định vị bằng vệ tinh: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật radar và định vị bằng vệ tinh: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật Radar và định vị bằng vệ tinh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về Radar; Phương trình Radar; Kiến trúc và nguyên lý hệ thống Radar; Xác định tham số mục tiêu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p vimaru 25/05/2023 14 0

 • Ebook Kỹ thuật radar và định vị bằng vệ tinh: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật radar và định vị bằng vệ tinh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật Radar và định vị bằng vệ tinh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật định vị bằng vệ tinh; Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS; Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu Galileo; Các hệ thống tăng cường định vị vệ tinh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   81 p vimaru 25/05/2023 13 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 1: Hệ tuyến tính) - Phần 1

  Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 1: Hệ tuyến tính) - Phần 1

  Ebook "Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 1: Hệ tuyến tính)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về hệ tuyến tính; Cơ sở toán học của lý thuyết điều khiển tự động; Khảo sát ổn định các hệ điều khiển tự động; Ảnh hưởng của thông số đối với tính ổn định của hệ thống;... Mời các...

   132 p vimaru 25/05/2023 6 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 1: Hệ tuyến tính) - Phần 2

  Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 1: Hệ tuyến tính) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 1: Hệ tuyến tính)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khảo sát chất lượng hệ điều khiển tự động; Tổng hợp hệ điều khiển tự động; Phương pháp biến trạng thái đối với các hệ điều khiển tự động. Mời các bạn cùng tham khảo...

   212 p vimaru 25/05/2023 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 2

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 2

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 2 Mô hình toán học của hệ thống được điều khiển, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu chung; Phép biến đổi Laplace và ứng dụng; Mô hình hàm truyền và đáp ứng xung; Mô hình không gian trạng thái; Chuyển từ mô hình hàm truyền sang mô hình không gian trạng thái và ngược lại; Mô hình...

   54 p vimaru 25/05/2023 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 3

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 3

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 3 Đại số sơ đồ khối – graph tín hiệu, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Sơ đồ khối của hệ thống; Graph tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vimaru 25/05/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số