• Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 6: Máy điện đồng bộ

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 6: Máy điện đồng bộ

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Máy điện đồng bộ, máy điện quay một pha, máy điện quay hai pha, máy điện đồng bộ ba pha, khái niệm từ trường quay, Rotor cực lồi và Rotor cực ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vimaru 27/01/2021 30 0

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 7: Máy điện không đồng bộ

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 7: Máy điện không đồng bộ

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 7 trang bị cho người học những nội dung kiến thức như: Máy điện không đồng bộ, cấu tạo stator, cấu tạo rotor dây quấn, cấu tạo rotor lồng sóc, hoạt động của động cơ không đồng bộ, phân tích động cơ không đồng bộ hai cực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vimaru 27/01/2021 35 0

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 8: Máy điện một chiều

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 8: Máy điện một chiều

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 8 trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu máy điện DC, cấu tạo máy điện DC, máy điện DC thực tế, máy điện DC kích từ độc lập, máy điện DC kích từ nối tiếp, động cơ vạn năng, máy phát DC kích từ song song,... Mời các bận cùng tham khảo.

   31 p vimaru 27/01/2021 25 0

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương giới thiệu - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương giới thiệu - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Giới thiệu môn học được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những thông tin tổng quan về môn học. Từ đó giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho môn học, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vimaru 27/01/2021 26 0

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 2 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 2 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Kỹ thuật cao áp - Chương 2: Tổng quan về hệ thống cách điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống cách điện bằng không khí-hở, hệ thống cách điện bằng khí kín, hệ thống cách điện bằng chất lỏng và chất rắn tẩm chất lỏng, hệ thống cách điện bằng chất rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vimaru 27/01/2021 23 0

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 3 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 3 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Kỹ thuật cao áp - Chương 3: Áp lực điện trường" cung cấp cho người học các kiến thúc tổng quan về áp lực điện trường, các công thức tính toán điện trường, tính toán điện trường của một số hệ thống cơ bản, đính toán điện trường của một số hệ thống cơ bản, phân bố điện trường của một số hệ thống thực tế.

   50 p vimaru 27/01/2021 28 0

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 4 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 4 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng gồm 5 phần trình bày các nội dung: Lý thuyết phóng điện dòng điện tử (streamer), phóng điện trong điện trường không đều, phóng điện vầng quang trên dây truyền tải cao áp, phóng điện trong khe hở không khí, ảnh hưởng của điều kiện khí quyển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p vimaru 27/01/2021 33 0

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 5 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 5 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn học "Kỹ thuật cao áp - Chương 5: Phóng điện trong chân không" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, Phân loại chân không, đặc tính phóng điện trong chân không, nguyên lý phóng điện trong chân không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 27/01/2021 14 0

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 6 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 6 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn học "Kỹ thuật cao áp - Chương 6: Phóng điện cục bộ" trình bày các nội dung: Giới thiệu, điện trường trong bọc khí, tác hại của phóng điện cục bộ, mạch tương đương abc, thông số của phóng điện cục bộ, đo lường phóng điện cục bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vimaru 27/01/2021 18 0

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 8 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 8 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn học "Kỹ thuật cao áp - Chương 8: Xử lý dữ liệu điện áp đánh thủng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm phân phối xác suất, ảnh hưởng của diện tích bề mặt điện cực và thể tích của vật liệu cách điện, cách sử dụng giấy Weibull. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vimaru 27/01/2021 17 0

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 9 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 9 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn học "Kỹ thuật cao áp - Chương 9: Hệ thống cách điện giấy - dầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Nước trong giấy và dầu cách điện, khí trong dầu cách điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p vimaru 27/01/2021 17 0

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 8 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 8 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn học "Kỹ thuật cao áp - Chương 8: Hệ thống cách điện khí-rắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Điện trường trên bề mặt tiếp xúc giữa chất rắn và chất khí, phân bố điện áp trên chuỗi sứ cách điện, phóng điện bề mặt sứ cách điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p vimaru 27/01/2021 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số