• Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.2 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.2 - Đỗ Quốc Tuấn

  Phần 2 bài giảng "Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý" bao gồm các nội dung: Mạch điện có ghép hỗ cảm, mạch có khuếch đại thuật toán, các định lý mạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p vimaru 27/01/2021 23 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.3 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.3 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng "Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý" cung cấp cho người học các kiến thức về "Mạch 3 pha" bao gồm: Máy phát 1 pha, máy phát 3 pha, phân loại nguồn 3 pha đối xứng, ghép nối mạch 3 pha,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vimaru 27/01/2021 11 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.4 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.4 - Đỗ Quốc Tuấn

  Phần 2 bài giảng "Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý" trình bày các nội dung phần "Chuỗi Fourier & bài toán xác lập chu kỳ" bao gồm: Khai triển Fourier, phổ tần số, truyền tín hiệu tuần hoàn qua mạch tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p vimaru 27/01/2021 22 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 4.1 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 4.1 - Đỗ Quốc Tuấn

  Phần 1 bài giảng "Giải tích mạch - Chương 4: Phân tích mạch trong miền thời gian" giới thiệu các kiến thức phân tích mạch trong miền thời gian, phương pháp tích phân kinh điển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p vimaru 27/01/2021 13 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 4.2 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 4.2 - Đỗ Quốc Tuấn

  Phần 2 bài giảng "Giải tích mạch - Chương 4: Phân tích mạch trong miền thời gian" trình bày các kiến thức về "Qui trình phương pháp tích phân kinh điển" bao gồm: Phân tích mạch quá độ cấp 1, phân tích mạch quá độ cấp 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p vimaru 27/01/2021 12 0

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Trần Đình Quế

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 - Trần Đình Quế

  Mục đích của tài liệu này là nhằm phục vụ sinh viên ngành công nghệ thông tin khi học môn Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin. Tài liệu cũng có thể dành cho giảng viên tham khảo khi giảng dạy các môn học liên quan và sinh viên các ngành học khác như Điện tử - Viễn thông có thể tham khảo hay tự học để thiết kế các hệ thông thông tin thông...

   130 p vimaru 30/12/2020 40 1

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Trần Đình Quế

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2 - Trần Đình Quế

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Phần 1 trình bày các bước trong thiết kế hệ thống, chọn topo hệ thống mạng cho thiết kế, một số chủ đề về công nghệ, thiết kế đồng thời và an toàn hệ thống. Phần 2 giáo trình cũng trình bày ánh xạ mô hình lớp phân tích thành mô hình lớp thiết kế, xử lý lưu trữ với cơ sở dữ liệu...

   105 p vimaru 30/12/2020 49 1

 • Giáo trình Thực hành trang bị điện: Phần 1

  Giáo trình Thực hành trang bị điện: Phần 1

  'Giáo trình Thực hành trang bị điện: Phần 1" được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học những kiến thức về giới thiệu tổng quát về các khí cụ, thiết bị điện được sử dụng khi thực hành trang bị điện; tự động khống chế động cơ ba pha rô to dây quấn; tự động khống chế động cơ ba pha rô to lồng sóc.

   114 p vimaru 30/12/2020 66 2

 • Giáo trình Thực hành trang bị điện: Phần 2

  Giáo trình Thực hành trang bị điện: Phần 2

  "Giáo trình Thực hành trang bị điện: Phần 2" được nối tiếp phần 1 cung cấp các kiến tự động khống chế động cơ điện một chiều; lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy cắt gọt kim loại; lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy sản xuất.

   107 p vimaru 30/12/2020 60 2

 • Giáo trình Máy điện: Phần 1

  Giáo trình Máy điện: Phần 1

  "Giáo trình Máy điện: Phần 1" thông tin đến các bạn với kiến thức khái niệm chung về máy điện; máy biến áp; máy điện không đồng bộ; nguyên lý làm việc của máy biến áp, sơ đồ thay thế của máy biến áp, điều kiện cùng hệ số biến áp...

   197 p vimaru 30/12/2020 55 3

 • Giáo trình Máy điện: Phần 2

  Giáo trình Máy điện: Phần 2

  "Giáo trình Máy điện: Phần 2" nối tiếp phần 1 thông tin với các kiến thức máy điện đồng bộ; máy điện một chiều; nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ; phản ứng phần ứng của máy điện đồng bộ; các phương pháp hoà đồng bộ chính xác; sửa chữa quấn lại cuộn dây máy phát điện đồng bộ...

   94 p vimaru 30/12/2020 57 1

 • Ebook Kỹ thuật số thực hành

  Ebook Kỹ thuật số thực hành

  Cuốn "Kỹ thuật số thực hành" trình bày các nội dung chính sau: Hệ số đếm và mã, đại số logic, các cổng logic cơ bản, các hệ logic tổ hợp thông dụng, các hệ logic dãy thông dụng, chuyển đổi tín hiệu, mạch định thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   412 p vimaru 30/11/2020 71 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số