• Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 11 - Trương Văn Cương

  Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 11 - Trương Văn Cương

  Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Khái niệm mạch lọc tích cực, Mạch lọc tích cực thông thấp, mạch lọc tích cực thông cao, mạch lọc tích cực thông dải, mạch lọc tích cực triệt thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vimaru 31/05/2019 106 2

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1

  Chương 1 giới thiệu chung về môn học Nhập môn mạch số. Mục tiêu của môn học này nhằm giúp người học hiểu được luận lý số (digital logic) ở mức cổng (gate level) và mức chuyển mạch (switch level) của các thành phần logic tổ hợp (combinational logic) và logic tuần tự (sequential logic), thiết kế và thực thi các mạch logic tổ hợp và tuần tự, phân tích...

   46 p vimaru 31/05/2019 76 2

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.1

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.1

  Chương 2 - Các dạng biểu diễn số. Chương này gồm có những nội dung chính: Tổng quan, các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân, các phép tính số nhị phân không dấu, biểu diễn số nhị phân có dấu, biểu diễn các loại số khác.

   33 p vimaru 31/05/2019 88 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.2

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.2

  Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các phép tính số nhị phân không dấu như phép cộng, phép nhân, phép trừ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   32 p vimaru 31/05/2019 76 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3.1

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3.1

  Chương 3 - Đại số boolean và các cổng logic. Chương này sẽ học về đại số boolean với đặc điểm là chỉ thực hiện trên hai giá trị/trạng thái 0 (OFF) và 1 (ON) nên rất phù hợp với việc biểu diễn và tính toán trong các mạch logic Số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p vimaru 31/05/2019 64 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3.2

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3.2

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3.2 tiếp tục cung cấp cho người học kiến thức về đại số boolean và các cổng logic. Nội dung chương này sẽ phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   24 p vimaru 31/05/2019 84 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4.1

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4.1

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4.1: Bìa karnaugh. Chương này sẽ học về: Phương pháp đánh giá ngõ ra của một mạch logic cho trước, phương pháp thiết kế một mạch logic từ biểu thức đại số cho trước, phương pháp thiết kế một mạch logic từ yêu cầu cho trước, các phương pháp để đơn giản/tối ưu một mạch logic.

   24 p vimaru 31/05/2019 94 2

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4.2

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4.2

  Chương này tiếp tục cung cấp cho người học kiến thức về bìa Karnaugh. Nội dung chính trong chương này gồm có: Phương pháp rút gọn bìa Karnaugh, bìa Karnaugh 2 biến, bìa Karnaugh 3 biến, bìa Karnaugh 4 biến, bìa Karnaugh 5 biến, biểu thức mang giá trị tùy định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 31/05/2019 71 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương ôn tập

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương ôn tập

  Chương này ôn tập lại các kiến thức cơ bản của các chương trước như: Tín hiệu tương tự, Tín hiệu số khác nhau như thế nào? Mạch tương tự và Mạch số khác nhau như thế nào? Quy trình thiết kế một mạch số, phương pháp chuyển đổi qua lại giữa các hệ thống số, phương pháp biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng số nhị phân,... Mời...

   9 p vimaru 31/05/2019 75 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.1

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.1

  Chương 5: Mạch tổ hợp - mạch tính toán số học. Trong chương này, người học sẽ học về: Một số mạch logic tổ hợp thông dụng, thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p vimaru 31/05/2019 88 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.2

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.2

  Chương này trình bày về mạch tổ hợp và các mạch khác. Nội dung trình bày gồm có: Mạch giải mã (Decoder)/ mạch mã hoá (Encoder), mạch giải mã nhị phân (Binary Decoders), ghép mạch giải mã, ứng dụng của mạch giải mã,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   26 p vimaru 31/05/2019 80 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.3

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.3

  Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế mạch logic sử dụng Mux. Chương này cũng trình bày về mạch tạo Parity, mạch kiểm tra Parity, mạch so sánh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   31 p vimaru 31/05/2019 79 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số