Bài giảng Bảo hiểm hàng hải (Marine insurance) - Nguyễn Xuân Phương

Bài giảng Bảo hiểm hàng hải (Marine insurance) cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức về: rủi ro và các tổn thất trong bảo hiểm hàng hải; nguyên tắc trong bảo hiểm hàng hải; bảo hiểm thân tàu, hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm trách nhiệm dân sự (P and I); bảo hiểm tiền cước, biện hộ và phạt lưu trì (FD & D); bảo hiểm quyền lợi người cho vay thế chấp (Mortgagees Interest Insurance); các sản phẩm bảo hiểm khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!