Bài giảng Bảo hiểm vận tải: Chương 2 - Hoàng Thị Đoan Trang (tt)

Bài giảng "Bảo hiểm vận tải - Chương 2: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không" cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí, đặc điểm của vận tải hàng không; cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không Việt Nam, chuyên chở hàng hóa bằng đường HK quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.