Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Phần 1 - Tổng quan về bệnh và tuổi thọ công trình. Nội dung chính trong chương này gồm có: Sự làm việc theo thời gian của công trình xây dựng, các vấn đề liên quan đến tuổi thọ công trình xây dựng. Mời các bạn ùng tham khảo.