Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 2: Mạch từ - Hỗ cảm

Bài 2 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về vectơ pha và mạch công suất 3 pha bao gồm mạch từ, hỗ cảm. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học bộ môn Thiết bị điện và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.