Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 3: Máy biến áp

Những nội dung kiến thức được đề cập trong bài gồm có: Máy biến áp, máy biến áp lý tưởng, phối hợp trở kháng, MBA công suất, mạch điện tương đương của MBA có lõi tuyến tính, MBA ở trạng thái xác lập, hiệu suất và độ thay đổi điện áp,... Mời các bạn cùng tham khảo.