Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 1 - ĐH Xây dựng

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại các hệ thống cấp nước, sơ đồ và phân loại hệ thống cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)