Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 3 - ĐH Xây Dựng

Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng - Chương 3 trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tường. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung về tường, cấu tạo tường chịu lực, cấu tạo tường không chịu lực, hoàn thiện mặt tường.