Bài giảng Chương 1: Khái quát về bảo hiểm

Bài giảng "Chương 1: Khái quát về bảo hiểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Các biện pháp đối phó và xử lý rủi ro, các khái niệm cơ bản, phân loại bảo hiểm, tác dụng của bảo hiểm, các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.