Bài giảng chuyên đề Đường dây điện ngầm: Chương 1 - Phạm Thành Chung

Bài giảng chuyên đề "Đường dây điện ngầm: Chương 1 - Phạm Thành Chung" trình bày các nội dung chính về: Cấu tạo và đặc điểm của đường dây điện ngầm; Những nơi thích hợp lắp đặt cáp ngầm;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.