Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 7 - TS. Nguyễn Quốc Ý

Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 7: Thế lưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình Navier-Stokes, Euler; hàm dòng, hàm thế và các tính chất; tính chất của các dòng thế cơ bản và chồng chập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.