Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 10 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng "Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 10: Hình đặc" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất của hình đặc, mô hình hóa hình đặc, bán đại số nửa không gian r-set, phương pháp biểu diễn B-rep,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.