Bài giảng Công trình thủy: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Bài giảng "Công trình thủy - Chương 3: Hồ chứa nước" trình bày nhiệm vụ của hồ chứa nước, các loại hồ chứa nước trên thế giới, các định nghĩa và tính toán thiết kế hồ chứa nước, lũ tam giác, tính dung tích hồ,... Mời các bạn cùng tham khảo.