Bài giảng Công trình thủy: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Bài giảng "Công trình thủy - Chương 5: Công trình tháo lũ" trình bày nhiệm vụ của đập tháo lũ, kết cấu của đập tháo lũ, xác định kích thước công trình tháo lũ, tính toán thủy lực, máng tràn ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.