Bài giảng Công trình thủy: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Bài giảng "Công trình thủy - Chương 6: Công trình dẫn nước" cung cấp cho người học các kiến thức về nhiệm vụ của công trình dẫn nước, kênh dẫn nước, thiết kế kênh thoát nước, thiết kế công trình dẫn nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.