Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Lý thuyết mô phòng Monte Carlo - PGS.TS. Nguyễn Thống

Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Lý thuyết mô phòng Monte Carlo trình bày các bước thực hiện phân tích rủi ro với mô phong Monte Carlo hàm thư viện trong Crystal Ball và các kết quả phân tích trong một số trường hợp khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.